Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

1.11.2018

Ztemnělá budova otevírá své dveře. Uvnitř se mihotají plameny svíček. Pohybují se zde podivné stíny a ze tmy se vynořují hrozivé obličeje. Lze zahlédnout netopýry i ježibaby. Všude se to hemží strašlivými monstry. A k tomu všemu se zevnitř domu ozývají  prapodivné a ponuré zvuky či skřeky.

Malý chlapec a dívka vstupují dovnitř.  Ale nebojí se. Ta budova je škola a oni jsou upír a čarodějnice. Právě ve svých kostýmech přišli na akci Halloweenské řádění.

I v letošním roce se podařilo získat dotace na tento projekt, který proběhl ve dnech 1. a 2. 11. 2018, a byl financován Místní akční skupinou Hrubý Jeseník. Dvoudenní akce byla zaměřena nejen na zábavu, ale i na poučení a výuku tvořivých činností. Nedílnou součástí bylo také vedení dětí k samostatnosti, řešení problémů a překonávání nejrůznějších překážek. Účastnily se jí děti z mateřské školy stejně jako naši žáci a v rámci podpory spolupráce i žáci ze Základní školy Bruntál, Školní 2 (Petrin).

Prvním bodem programu, po prohlídce nádherně strašidelně vyzdobených prostor (výsledek obdivuhodné invence a práce paní učitelek a jimi vedených dětí), a po „ubytování se“ v jednotlivých třídách, byly výtvarné a pracovní dílny, zaměřené samozřejmě  tematicky k Halloweenu. Pod vedením paní učitelek se děti věnovaly tvořivým činnostem, které je opravdu zaujaly.  Součástí tohoto bodu byla i znalostně výtvarná práce připravená paní  učitelkou z Petrina.

Také naše paní kuchařky se činily a připravily skvělou večeři v halloweenském stylu. Nechyběl ani vynikající dezert. Překvapením byl tajemný duch, který čekal na přicházející strávníky přímo v prostorách školní jídelny.

Po večeři jsme zhlédli úžasné taneční vystoupení našich žáků a žákyň a pak už se všichni odvážní těšili na noční stezku odvahy. Ta letos vedla prostorami školy. Sklep bývá občas strašidelný i ve dne, ne tak ještě v pozdních hodinách. A potemnělá tělocvična, jindy místo radostného výskání a smíchu, může být taky pěkně tajuplným místem, zvláště když za švédskou bednou číhá (tedy hlídá) náš pan ředitel.

V tělocvičně se odehrávala i černá hodinka – čtení a vyprávění záhadných a strašidelných historek. Pro zájemce byl připravený dětský film o strašidýlkách.

Děti byly poučeny nejen o tradicích Halloweenu, ale rovněž o našich českých tradicích Dušiček, kterými si připomínáme památku našich drahých zesnulých.

Možná o něco později než běžně doma, ale přeci jen v rozumném čase, zalehli všichni účastníci k spánku ve svých spacácích. Potřebovali si pořádně odpočinout před výletem, který je čekal další den.

Po vydatné halloweenské snídani a „nafasování“ svačiny na cestu jsme nasedli do autobusu, který nás dovezl k jeskyním Na Pomezí.  Prohlídka jeskynního systému zaujala všechny děti a k všeobecnému nadšení přispělo i to, že nechyběli ani očekávaní netopýři. Školáci si nakoupili suvenýry a pak už se jelo domů.

Za vydařené Halloweenské řádění patří poděkování MAS Hrubý Jeseník, autorovi projektu – panu řediteli, celému kolektivu pracovníků ZŠ a MŠ Razová, paní učitelce z bruntálské základní školy, všem dětem a žákům a v neposlední řadě také jejich rodičům.

Už teď se těšíme na další podobné akce, které přispívají k sbližování dětí mezi sebou navzájem, posilování jejich zdravého sebevědomí a k jejich spolupráci s učiteli nejen ve vyučování.

Karel Mašlík

Akce byla pořádána ve spolupráci s MAS Hrubý Jeseník a financováno z MAP II. (reg. číslo projektu : CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008619).

VýstřižekMAS

ČTVRTEK   1.11.2018

        Dopoledne:

 • upekli jsme z lineckého těsta dýně, netopýry a klobouky
 • vyřezali dýně
 • zasadili Lípu svobody

  Odpoledne:

 • vyzdobili jsme školu
 • udělali si masky
 • namalovali jsme si Halloweenské obrázky

           Večer:

 • prošli jsme  stezku odvahy
 • báli jsme  se při strašidelném čtení
 • podívali jsme se na pohádku

PÁTEK   2.11.2018

 • po výtečné snídani jsme si rozdali diplomy a dárky
 • odjeli jsme do jeskyně zkontrolovat netopýry