Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

3.7.2024

Školní výlet Karlov 2024

 

Pro velký úspěch v minulém školním roce si naši žáci a učitelé opět zopakovali dvoudenní výlet do Karlova.

Ve středu 26.6. ráno jsme se linkovým autobusem přepravili do Bruntálu, kde jsme přesedli na nejbližší spoj do Malé Morávky. Po krátké zastávce na místním dětském hřišti následoval zhruba čtyřkilometrový pěší pochod k cíli, jímž byla turistická chata U Ostřížka. Během cesty jsme navštívili a bohatě využili také workoutové hřiště a posvačili v přilehlém kempingovém altánku.

Po příchodu na místo určení nás přivítal majitel pan Petr Ostřížek a poté se všichni účastníci ubytovali na pokojích. Čekání na pana ředitele, který nám vezl těžké batohy a na paní kuchařky s obědem, jsme si krátili osvěžením v chladné vodě potoka. V extrémně horkém počasí přišlo opravdu vhod.

Odpoledne pak přijeli rodiče a také pan Ivan Fehérvári, starosta obce Razová. Byl před námi slavnostní okamžik – loučení s žáky 5. ročníku, kteří od příštího školního roku nastupují do jiných škol a také pasování prvňáčků na rytíře a rytířky Čtenářského řádu. Páťáci obdrželi vysvědčení, pamětní listy a dárky z rukou pana starosty a pana ředitele. Prvňáčci složili slib čtenáře a získali rytířský glejt. Součástí celého ceremoniálu bylo také úžasné taneční vystoupení našich žáků.

Následný program se nesl v duchu dalších vodních radovánek, povídání s rodiči a nejrůznějších zábavných aktivit včetně nákupu nápojů a dobrůtek v kiosku. K dobré pohodě přispěly i chutné buchty, melouny a zákusky od paní kuchařek a maminek.

V podvečer jsme rozdělali oheň a opékali skvělé špekáčky, které byly sponzorským darem firmy Prantl.

Večerní bouřka a déšť nám náladu nepokazily. V útulném prostředí chaty se živě povídalo, hrály hry a někteří sledovali i fotbalový přenos z mistrovství Evropy.

Na druhý den ráno jsme posnídali, sbalili věci a uklidili pokoje. Konzumovaly se zbylé zásoby pochutin a vyprávěly se zážitky z předchozího dne, ale také z průběhu právě končícího školního roku. Debata probíhala také na téma prázdninových plánů.

Potom už jsme nastoupili do objednaného autobusu pana Petríka a vydali se na cestu domů.

Školní výlet byl vydařenou tečkou za celoroční prací žáků i učitelů. Páťákům přejeme hodně úspěchů v jejich nových školách a s ostatními dětmi se těšíme na viděnou v pondělí 2. září.

Mezitím nás ovšem čekají vytoužené letní prázdniny. Tak ať se vlečou a přinesou spoustu krásných chvil! 😊

 

23.6.2024

SETKÁNÍ NAD KRONIKAMI OBCE LESKOVEC NAD MORAVICÍ

U příležitosti 800. výročí obce Leskovce nad Moravicí jsme společně s dětmi z mateřské školky vystoupili v kulturním domě v Leskovci s krátkým hudebním programem.
Všechny děti svým výkonem potěšily přítomné účastníky setkání a vám nabízíme malou ukázku vystoupení ve formě fotografií.
Děkujeme všem rodičům, kteří se spolupodíleli na organizaci a pomohli nám s dopravou dětí na a z vystoupení.

 

21.6.2024

rozhodnutí starosty obce Razová

 

18.6.2024

9.6.2024

RAZOVSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR V PŘESPOLNÍM BĚHU

 

propozice

 

20240531 pohar prubezne

 

3.6.2024

Den dětí 2024 – odpolední program

Předpovědi počasí na odpoledne nevěstily nic dobrého, ale přesto jsme se rozhodli zorganizovat naplánovanou sportovní akci v prostorách fotbalového hřiště. A nakonec jsme vše zvládli podle plánu, což nám ani mírný déšť nepřekazil. Sportovní den dětí a 3. závod Razovského běžeckého poháru proběhly ke spokojenosti účastníků i organizátorů. Těmi byly Základní škola a Mateřská škola Razová a Sokol Razová, ve spoluprací s obcí. Občerstvení v kiosku Sokolík zajišťovala vzorně paní Tomanová s kolektivem spolupracovníků, ozvučení měl na starost pan Roman Andrlík. Sportovní pomůcky zapůjčily ZŠ a MŠ Razová, jednotliví pedagogové, Sokol Razová, Obec Razová a paní Mgr. Veronika Žáková. Speciální poděkování adresujeme jezdeckému oddílu Sokola Razová.

Po úvodním slovu pana ředitele zahájila program rozcvička dle výběru se zábavnými otázkami. Poté jsme zhlédli vynikající vystoupení naší mažoretky Anežky Pallové, které bylo prvním z celkem tří tanečních vystoupení žáků naší školy, k nimž se připojily i děti ze školky.

Stanovišť bylo opravdu mnoho. Malí i větší závodníci tak absolvovali jízdu na koních, střelbu ze vzduchovek a luků, hod raketkami, překážkovou dráhu, skok z místa, hod na koš, kop na bránu, jízdu na koloběžkách a vyzkoušet si mohli také skákadla. Z dalších atrakcí to byl například hod na cíl, házení kroužků, nebo skládání puzzle. Pro ty nejmenší připravily paní učitelky ze školky speciální opičí dráhu.

Na stanovištích získávaly děti nejenom sladkou odměnu, ale také razítko na ID náramek. Za příslušný počet nasbíraných razítek si pak vyzvedly sokolský dukátek, kterým zaplatily zmrzlinu v kiosku.

Krátce po páté hodině odpolední byl odstartován přespolní běh v jednotlivých kategoriích. Závod byl součástí Razovského běžeckého poháru.

Po jeho skončení následovalo slavnostní vyhodnocení a předání cen a medailí z rukou pana Pavla Vavříčka, předsedy Sokola Razová, pana Jiřího Chmelíka, ředitele školy a pana Ivana Fehérváriho, starosty obce Razová. Pamětní dřevěné medaile, které nechal vyrobit Sokol Razová u partnerské firmy radostizdrobnosti.com, obdrželi všichni účastníci sportovního odpoledne.

Závěrem lze říci, že oslava Dne dětí se vskutku povedla. Zásluhu na tom mají všichni ti, kteří ve vzorné spolupráci přispěli každý svým dílem k celkovému úspěchu. Dík patří všem výše zmíněným i nezmíněným organizátorům, pracovníkům, sponzorům a v neposlední řadě samotným účastníkům a návštěvníkům této akce.

 

3.6.2024

Den dětí 2024

V převážně sportovním duchu jsme oslavili Den dětí již v předvečer tohoto svátku.

V pátek 31.5. dopoledne jsme využili pozvání firmy Guron – Glamp U rozmařilého námořníka a vydali se k razovskému přívozu. Zde pro nás, stejně jako vloni, byly připraveny zábavné hry a soutěže pohybového i znalostního charakteru a jako vrchol projížďka na lodičkách. Při té se žáci, stejně jako učitelé, seznámili se základy pádlování a vodáctví obecně. Velký dík patří panu Pavlu Skalnému a jeho paní Markétě, za výborný program, čas a přístup k dětem, stejně jako za poskytnuté občerstvení.

 

27.5.2024

LETOŠNÍ MALÁ UKÁZKA Z PLAVECKÉHO VÝCVIKU V BŘIDLIČNÉ.

 

 

21.5.2024

6BD71496-ED64-4473-BDC5-D7A947A239444E809EB0-8F1F-43D1-9CAA-672297A1C159

 

19.5.2024

Beseda s paní spisovatelkou

Ve čtvrtek 16.5. 2024 navštívila naši školu paní Klára Smolíková, spisovatelka, scénáristka komiksových příběhů, publicistka a lektorka. Dlouhou dobu přispívala do dětských časopisů a od roku 2004 se věnuje psaní knih pro děti. Má jich za těch dvacet let na svém kontě už několik desítek.

Paní spisovatelka si připravila hodinu a půl trvající program, během kterého se děti rozhodně nenudily. Seznámila je se svou tvorbou, prozradila něco z „kuchyně“ vytváření komiksů a žáci si sami mohli na pracovních listech vyzkoušet některé autorské postupy jako vymýšlení komiksových postav, jejich atributů, dialogů apod. Po celou dobu zde byly k dispozici, prohlídce a zakoupení, také vystavené knihy.

Všichni zúčastnění byli obdarováni originální záložkou do knihy a komiksovým časopisem dle výběru. Přítomní učitelé si na místě zakoupili mnohé publikace, které použijí při další výuce čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Setkání s autorkou nám přineslo velký zážitek a obohatilo chlapce a děvčata novými informacemi, ale také radostným a tvořivým poznáním.

V závěru paní spisovatelka ocenila aktivitu, vtipnost a nápaditost našich žáků, na což jsme společně velmi hrdí. :-)