Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina, kreativita"

15.4.2019

Dne 4. 3. 2019 proběhlo ve školní družině školní kolo „Turnaje v deskových hrách“. Zúčastnili se ho žáci čtvrtého a pátého ročníku, kteří s nadšením a zápalem soutěžili o ceny. Tyto nám dovezla paní Lenka Hanáková z MAS Hrubý Jeseník a předala je prvním třem vítězům, kteří postoupili do okresního kola. Budeme jim držet palce.

 

15.4.2019

12.4.2019

MAS Hrubý Jeseník, z.s. v projektu Map pro Bruntálsko II. reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_0470008619 vyhlásila soutěž pro všechny žáky z našeho regionu s názvem:

 

Namaluj místo kde žiješ, kde jsi rád

Do soutěže se zapojily školy ZŠ Rudná, Razová, Dvorce, Karlovice, Karlova Studánka a dvě bruntálské školy –  ZŠ Okružní a ZŠ Petrin.
Vyhodnocení výtvarné soutěže: Maluj místo kde žiješ, kde jsi rád:

NAŠÍ VÝHERKYNÍ JE  –  JULIE HRADILOVÁ Z DRUHÉHO ROČNÍKU.

GRATULUJEME!!!!

 

10.4.2019

Netradiční výuka matematiky

V pátek 5.4.2019 proběhla v prvním a třetím ročníku netradiční výuka matematiky tzv. “kruhový trénink“. Žáci byli rozděleni do tři skupin a po určitém čase se střídali na stanovištích. Žáci pracovali společně a museli využít znalostí, které získali během školního roku, navzájem si naslouchat a spolupracovat. Kruhový trénink byl sestaven ze tří stanovišť – práce na interaktivní tabuli – puzzle s příklady a závody zvířátek, násobilka a sčítání. Odčítání bylo využito při krmení koček a posledním stanovištěm byla stavba věže s využitím logického myšlení.

Kosťová Jana

 

5.4.2019

Středisko volného času Bruntál pořádalo dne 26. 3. 2019 zábavné soutěže pro týmy dětí 4. – 5. ročníků ZŠ.

     Této soutěže jsme se zúčastnili i v loňském roce 2018. Náš tým se skládal ze dvou účastnic 4.třídy a tří účastníků z 5. třídy.Opět se plnilo 10 disciplín, které byly různě rozmístěné po celém středisku. Za zvládnutí úkolů žáci získali obrázek. Tentokrát nám ale štěstí nepřálo a měli jsme velké časové ztráty. Disciplína na přesnost, rychlost a přemýšlivost byla naše slabá stránka. Přesto jsme do cíle dorazili a dostali menší dárek se sladkou odměnou. Věříme, že příští rok se nám bude dařit lépe a budeme mezi sebou více spolupracovat.

Proto se těšíme na další zábavné soutěže v roce 2020.

 

29.3.2019

abaku

Naše škola se v rámci projektu Odborného, kariérového a polytechnického vzdělávání přihlásila k realizaci aktivity ZAVÁDĚNÍ ABAKU DO ŠKOL. Jedná se o moderní výuku matematiky pro všechny ročníky.

Největší přínos metody Abaku je tedy v odvážném vykročení do oblasti, která je v současné společnosti téměř tabu – do oblasti matematiky, tlačené do role nepotřebné a zbytečně náročné vědy.

Abaku podporuje přirozenou hravost a pomáhá rozvíjet matematické dovednosti. Dokonale zafixuje počtářské dovednosti. Nahradí dril hrou tak přirozeně, že si dítě žádný dril neuvědomí.

Žáci dovedou po krátké době v pouhém shluku čísel automaticky rozpoznat rovnost a další souvislosti. To vede k rozvoji schopnosti sebevzdělávání a následně k významnému zlepšení duševní a praktické schopnosti práce s čísly.

Metodika Abaku je plně postavena na herním přístupu, který zásadně ovlivňuje motivaci dítěte a proměňuje od základu i jeho přístup k matematice jako takové.

Plně začneme tuto metodu, na kterou jsme získali díky projektu licenci na tři roky zdarma, využívat od září 2019, po zakoupení tabletů do výuky pro žáky.

Blíže se s touto metodou můžete seznámiti Vy na stránkách http://abaku.org/cs/.

Abaku je aritmetika pro 21. století.

Co o ABAKU řekli:

Abaku je velmi zábavný způsob hry s čísly, který pomáhá dětem upevnit kalkulativní spoje. Spoluprací se společností Abaku.org tak vycházíme vstříc učitelům, kteří byli pod permanentním tlakem typu „děti ve druhé třídě nepočítají tak rychle jako při klasické výuce“. Na rozdíl od jiných způsobů pro upevnění početních operací s čísly však toto prostředí sleduje i vyšší matematické cíle: v prostředí Abaku lze připravovat kombinatoriku, různé číselné zákonitosti i práci s číselnými výrazy. Pro spolupráci jsme se rozhodli, protože experimentální ověření tohoto prostředí ukázalo, že značná část žáků je jím silně motivována.

Prof. Milan Hejný

 

14.3.2019

Havaj na Havaji

Možná, že ve škole není vždy „havaj“, ale ve čtvrtek 14. 3. si ji naši žáci a učitelé přeci jen mohli dopřát. Alespoň tedy při stejnojmenném cestopisném filmovém představení v bruntálském kině Centrum. Známí cestovatelé, fotografové a dokumentaristé Kateřina a Miloš Motani nám poutavou formou prezentovali své zážitky z Floridy a Havajských ostrovů. Takto jsme se spolu s nimi mohli setkat s americkými aligátory a havajskými žraloky, zaplavat si s baculatými kapustňáky a navštívit několik zábavních parků. V klidu sedět nás nenechaly ani strhující tance indiánů či pověstných havajských tanečnic. Obdivovali jsme se výkonům cvičených kosatek a žasli jsme také nad dalšími představiteli fauny ze zmíněné oblasti, jako jsou například mořské želvy, keporkaci, mangusty, murény, barevné rybičky a další. Dostali jsme se až do bezprostřední blízkosti aktivní sopky Kilauea a k její žhavé tekoucí lávě. A to vše v naprostém bezpečí. Prostě Havaj.  Když k tomu připočtete závěrečné losování drobných dárků, možnost odnést si zdarma cestopisný časopis Koktejl a také příležitost nakoupit si nejrůznější suvenýry, uznáte, že ke spokojenosti nechybělo vůbec nic. Navíc jsme se zdokonalili také v jazykových znalostech. Odteď už známe havajský pozdrav – „Aloha!“

 

10.3.2019

Razovští žáci ve Světě techniky

Za netradičním vyučováním si vyjeli žáci naší školy se svými pedagogy v úterý 26. 2. 2019. Cílem cesty byl Svět techniky v ostravské oblasti Dolní Vítkovice. Zatímco mladší žáci z 1. a 2. ročníku měli jako téma dopravu, ti starší se věnovali biologii člověka, konkrétně stavbě lidského těla.

V Malém Světě techniky U 6 připravili pracovníci tohoto vzdělávacího a výstavního centra prezentaci o historii a současnosti dopravy. Prvňáčci spolu s druháky si zde mohli i zahrát a zasoutěžit. V následující části programu pak navštívili expozici reálných dopravních prostředků včetně lokomotivy zvané „Žabotlam“, hasičského vozu, různých osobních automobilů a také motocyklů. Na trenažéru si vyzkoušeli řízení auta v praxi a měli i možnost usednout do kabiny historického vozidla bojovníků s požáry. Všechny obzvláště zaujala prohlídka vnitřních prostor modelu ponorky Nautilus, známé z románů Julese Verna.

Třeťáci, čtvrťáci a páťáci si mezitím v prostorách Velkého Světa techniky zdokonalovali a prokazovali své znalosti o lidském těle. Bylo vidět, že v hodinách přírodovědy dávali bedlivý pozor, neboť sestavení lidské kostry z jednotlivých kostí bylo pro ně hračkou. Zdárně však prošli i vědomostním kvízem a soutěží na tabletech. V závěrečné části jsme pak všichni společně v 3D kině zhlédli zajímavý přírodopisný film o podmořském světě, kde jsme se například dozvěděli, že k oblíbeným laskominám vyder patří mořští ježci.

Výlet za poznáním se nám moc líbil a budeme se těšit na další podobné akce.

 

 

26.2.2019

Naše zimní radovánky

Sáňkování je  skvělá zábava. O tom jsme se přesvědčili 11. 2. 2019 v odpoledních hodinách při pobytu školní družiny venku. Děti společně s paní vychovatelkou a asistentkami podnikly rychlostní sjíždění z kopce na sáňkách. Každý se snažil jet co nejrychleji, proto docházelo k častým kolizím. Přesto o zábavu nebyla nouze. Nakonec do cíle dojely všechny děti.  Pobyt venku dětem velmi prospěl, protáhly si tělo, otužily se a zažily spoustu legrace.

 

19.2.2019

Školní maškarní ples

Rej masek, skvělá hudba, tanec, veselý jásot a smích, rozzářené oči dětí a také dospělých. Tak lze ve zkratce popsat školní maškarní ples, jenž se uskutečnil v kulturním domě v Razové v pátek 15. února.

Ples zahájil  svým  projevem  a  přivítáním  hostů  pan  ředitel.  Ve  své  řeči neopomněl poděkovat četným sponzorům a dobrovolníkům, kteří přispěli ať už věcným nebo finančním darem, případně organizací a zabezpečením průběhu.

V programu plesu nechyběly zábavné taneční hry a soutěže, přehlídka masek včetně vyhlášení těch nejzdařilejších (krásní jste ale byli všichni),  a rovněž tombola, která byla letos opravdu bohatá. Účastníci plesu se mohli občerstvit v místním bufetu, a tak ke spokojenosti nechybělo vůbec nic.

Speciální  poděkování patří krnovským manželům Hudeczkovým, výborným zpěvákům a muzikantům, kteří stejně jako vloni zajišťovali kvalitní hudební produkci.

Rozcházeli jsme se v dobré náladě  s tím, že tuto úžasnou akci musíme rozhodně zopakovat také příští rok. A už teď se těšíme.