Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina, kreativita"

19.2.2019

Školní maškarní ples

Rej masek, skvělá hudba, tanec, veselý jásot a smích, rozzářené oči dětí a také dospělých. Tak lze ve zkratce popsat školní maškarní ples, jenž se uskutečnil v kulturním domě v Razové v pátek 15. února.

Ples zahájil  svým  projevem  a  přivítáním  hostů  pan  ředitel.  Ve  své  řeči neopomněl poděkovat četným sponzorům a dobrovolníkům, kteří přispěli ať už věcným nebo finančním darem, případně organizací a zabezpečením průběhu.

V programu plesu nechyběly zábavné taneční hry a soutěže, přehlídka masek včetně vyhlášení těch nejzdařilejších (krásní jste ale byli všichni),  a rovněž tombola, která byla letos opravdu bohatá. Účastníci plesu se mohli občerstvit v místním bufetu, a tak ke spokojenosti nechybělo vůbec nic.

Speciální  poděkování patří krnovským manželům Hudeczkovým, výborným zpěvákům a muzikantům, kteří stejně jako vloni zajišťovali kvalitní hudební produkci.

Rozcházeli jsme se v dobré náladě  s tím, že tuto úžasnou akci musíme rozhodně zopakovat také příští rok. A už teď se těšíme.

 

9.2.2019

Další obrovský úspěch našich žáků.

PRVNÍ místo.

V září se žáci pátého ročníku přihlásili v rámci výuky IVT a přírodovědy do celostátní soutěže „Hravě žij zdravě“, která byla vyhlášena Potravinářskou komorou České republiky. V tříměsíčním soutěžení, které probíhalo prostřednictvím počítačů v hodinách IVT, se žáci naučili nejen obsluhovat osobní počítač, vyhledávat informace na internetu, ale také mnohé z oblasti zdravé výživy pro člověka a lidského těla. Po ukončení pěti lekcí, které probíhaly postupně od září do prosince, jsme netrpělivě čekali na vyhodnocení. Po zprávě, že jsme skončili z mnoha stovek škol na prvním místě, vypuklo ve škole obrovské nadšení. Nyní se moc těšíme na předávání cen, které nám přivezou osobně z Prahy během měsíce dubna.

J.Chmelík

Výstřižek

 

3.2.2019

Razovští žáci na Dni vědy

Zajímavé  prezentace  chemických  a  fyzikálních  pokusů  připravili pro naše žáky na středeční dopoledne 30. ledna učitelé a studenti Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál.

V jejich rámci jsme nadšeně obdivovali barevné plameny, rakety létající po třídě, čínskou chodící hračku připomínající živého tvora, zhlédli jsme Krakonošovu zahrádku, kde místo vzácných rostlin vyrůstají neméně pozoruhodné krystaly, bouřící „sopku“ a dokonce i „peklo“ ve zkumavce. Dozvěděli jsme se a na vlastní oči poznali, jak se vyrábí vodík či kyslík, že plyny se chovají podobně jako kapaliny a také třeba to, že hořící hořčík nelze hasit vodou.

V přestávce  tohoto  zajímavého  programu  měly  děti  možnost  poznat  zvířecí  obyvatele  gymnaziálních  akvárií a terárií a některé z nich využily i možnost pohladit si živou užovku.

Za tyto úžasné zážitky, které mohou chlapce a děvčata inspirovat k jejich budoucímu studiu a zájmu o vědu, chceme  upřímně   poděkovat  řediteli  gymnázia panu  Mgr. Melicharovi,  paním  profesorkám   Mgr. Lázničkové  a Mgr. Maradové a jejich studentům.

Učitelé a žáci ZŠ a MŠ Razová

 

15.1.2019

3králové

 

2.1.2019

Vánoce pod hvězdami

Na symbolickou výpravu ke hvězdám se v předvánočním čase vypravili žáci naší školy spolu s dětmi z MŠ, svými učiteli, a také s některými zájemci z řad rodičů. Ve čtvrtek 20. 12. 2018 jsme společně navštívili Planetárium Ostrava.

V Sále planetária se sférickou projekcí a digitálním simulátorem vesmíru jsme se zájmem zhlédli dětský popularizační film s kosmickou tématikou a mohli jsme se přiblížit pocitům astronautů přistávajících na Měsíci. Využili jsme možnosti prohlédnout si nejrůznější přístroje a astronomickou techniku a v Experimentáriu jsme si pohráli s několika desítkami interaktivních exponátů. Na závěr návštěvy většina z nás neopomněla zakoupit si místní jedinečné tematické suvenýry.

Domů jsme se vraceli nejen plni zážitků, ale také obohaceni o mnohé zajímavé poznatky a už teď se těšíme na další podobné poznávací akce.

K.Mašlík

 

14.12.2018

Mikuláš v Centru Slezská Harta

Také letos patří naše poděkování majiteli rekreačního a školicího střediska Centrum Slezská Harta p. Ing. Zdeňku Adamcovi PhD. a jeho zaměstnancům, kteří zde přivítali a pohostili naše žáky ve středu 5. prosince. Čekání na Mikuláše a čerta, kteří byli velmi věrohodní a obdarovali děti mikulášskými balíčky s dobrotami, jsme si krátili sledováním dětské filmové komedie Matilda.

 

13.12.2018

Adventní spirála a jarmark

V úterý 4. 12.  jsme v tělocvičně naší školy uspořádali tradiční Vánoční spirálu, spojenou tentokrát i s vánočním jarmarkem, tedy prodejem výrobků našich dětí. Během této akce, jejímž hlavním bodem programu bylo slavnostní zapalování svíček na dvou adventních spirálách vytvořených ze smrkových větví, jsme si vyslechli i vánoční příběh a skvělé pěvecké vystoupení dětí z mateřských školek. Nechybělo ani občerstvení v podobě perníčků a dalšího vánočního pečiva, které bylo možno zapít voňavým (nealko) punčem připraveným našimi paními kuchařkami.

 

14.11.2018

Proč sázíme žluté krokusy

Naše škola se zapojila do projektu KROKUS. Tento týden jsme krokusy zasadili a na jaře se těšíme na jejich květy. A proč jsme se do tohoto projektu zapojili?

Sázíme žluté krokusy, abychom si připomněli jeden a půl milionu židovských dětí a tisíce dětí nežidovských, které zemřely v holocaustu. Květy krokusů nám žlutou barvou připomenou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit za nacistické nadvlády. Květiny nám připamatují všechny děti, které zahynuly.

Je nesmírně důležité, abychom na toto hrůzné období evropské historie v letech 1933 až 1945 nikdy nezapomněli. Už nikdy nesmíme dopustit, aby kdokoliv – ať už jednotlivec, nebo skupina – zabíjel druhé a ubližoval jim jen proto, že se mu nezamlouvají nebo že nesouhlasí s jejich názory.

 

 

1.11.2018

Ztemnělá budova otevírá své dveře. Uvnitř se mihotají plameny svíček. Pohybují se zde podivné stíny a ze tmy se vynořují hrozivé obličeje. Lze zahlédnout netopýry i ježibaby. Všude se to hemží strašlivými monstry. A k tomu všemu se zevnitř domu ozývají  prapodivné a ponuré zvuky či skřeky.

Malý chlapec a dívka vstupují dovnitř.  Ale nebojí se. Ta budova je škola a oni jsou upír a čarodějnice. Právě ve svých kostýmech přišli na akci Halloweenské řádění.

I v letošním roce se podařilo získat dotace na tento projekt, který proběhl ve dnech 1. a 2. 11. 2018, a byl financován Místní akční skupinou Hrubý Jeseník. Dvoudenní akce byla zaměřena nejen na zábavu, ale i na poučení a výuku tvořivých činností. Nedílnou součástí bylo také vedení dětí k samostatnosti, řešení problémů a překonávání nejrůznějších překážek. Účastnily se jí děti z mateřské školy stejně jako naši žáci a v rámci podpory spolupráce i žáci ze Základní školy Bruntál, Školní 2 (Petrin).

Prvním bodem programu, po prohlídce nádherně strašidelně vyzdobených prostor (výsledek obdivuhodné invence a práce paní učitelek a jimi vedených dětí), a po „ubytování se“ v jednotlivých třídách, byly výtvarné a pracovní dílny, zaměřené samozřejmě  tematicky k Halloweenu. Pod vedením paní učitelek se děti věnovaly tvořivým činnostem, které je opravdu zaujaly.  Součástí tohoto bodu byla i znalostně výtvarná práce připravená paní  učitelkou z Petrina.

Také naše paní kuchařky se činily a připravily skvělou večeři v halloweenském stylu. Nechyběl ani vynikající dezert. Překvapením byl tajemný duch, který čekal na přicházející strávníky přímo v prostorách školní jídelny.

Po večeři jsme zhlédli úžasné taneční vystoupení našich žáků a žákyň a pak už se všichni odvážní těšili na noční stezku odvahy. Ta letos vedla prostorami školy. Sklep bývá občas strašidelný i ve dne, ne tak ještě v pozdních hodinách. A potemnělá tělocvična, jindy místo radostného výskání a smíchu, může být taky pěkně tajuplným místem, zvláště když za švédskou bednou číhá (tedy hlídá) náš pan ředitel.

V tělocvičně se odehrávala i černá hodinka – čtení a vyprávění záhadných a strašidelných historek. Pro zájemce byl připravený dětský film o strašidýlkách.

Děti byly poučeny nejen o tradicích Halloweenu, ale rovněž o našich českých tradicích Dušiček, kterými si připomínáme památku našich drahých zesnulých.

Možná o něco později než běžně doma, ale přeci jen v rozumném čase, zalehli všichni účastníci k spánku ve svých spacácích. Potřebovali si pořádně odpočinout před výletem, který je čekal další den.

Po vydatné halloweenské snídani a „nafasování“ svačiny na cestu jsme nasedli do autobusu, který nás dovezl k jeskyním Na Pomezí.  Prohlídka jeskynního systému zaujala všechny děti a k všeobecnému nadšení přispělo i to, že nechyběli ani očekávaní netopýři. Školáci si nakoupili suvenýry a pak už se jelo domů.

Za vydařené Halloweenské řádění patří poděkování MAS Hrubý Jeseník, autorovi projektu – panu řediteli, celému kolektivu pracovníků ZŠ a MŠ Razová, paní učitelce z bruntálské základní školy, všem dětem a žákům a v neposlední řadě také jejich rodičům.

Už teď se těšíme na další podobné akce, které přispívají k sbližování dětí mezi sebou navzájem, posilování jejich zdravého sebevědomí a k jejich spolupráci s učiteli nejen ve vyučování.

Karel Mašlík

Výstřižek

ČTVRTEK   1.11.2018

        Dopoledne:

 • upekli jsme z lineckého těsta dýně, netopýry a klobouky
 • vyřezali dýně
 • zasadili Lípu svobody

  Odpoledne:

 • vyzdobili jsme školu
 • udělali si masky
 • namalovali jsme si Halloweenské obrázky

           Večer:

 • prošli jsme  stezku odvahy
 • báli jsme  se při strašidelném čtení
 • podívali jsme se na pohádku

PÁTEK   2.11.2018

 • po výtečné snídani jsme si rozdali diplomy a dárky
 • odjeli jsme do jeskyně zkontrolovat netopýry

 

 

27.10.2018

Sportovní dopoledne

Dvě hodiny plné her, zábavy a pohybu si užili razovští školáci v pátek 26. října. Akce byla organizovaná k připomínce státního svátku – sto let od založení ČSR. Tělocvična byla plná radostného halasu a povzbuzování během mnoha více či míně netradičních sportovních disciplin.

Po úvodním běhu a rozcvičení následovaly zábavné štafety s uvazováním švihadel a převlékáním (jak jinak než našich žlutých razovských) triček.

Trefování míčkem do otevřených úst figuríny klauna, opětovné házení míčků na přesnost, tentokrát do švédské bedny, srážení kuželek, přetahy lanem a závody jezdítek – to byly další soutěže, do kterých se děti s radostí zapojily.

Na konci sportovního dopoledne pak čekala na všechny sladká odměna v podobě lízátek a na ty nejlepší také čokoláda a medaile. Zlato, stříbro a bronz v jednotlivých kategoriích předával žákům pan ředitel. Ve své závěrečné řeči pak popřál všem krásné podzimní prázdniny a nezapomněl připomenout významný svátek 28. října, den stoletého výročí založení Československa.

Karel Mašlík