Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

3.4.2024

zápis

 

1.4.2024

DÁREČKY PRO SENIORY KOMUNITNÍHO CENTRA

Už je to opět tady. Velikonoce jsou za dveřmi a jaro se probouzí. Velikonoční svátky jsme přivítali ve škole i ŠD jarní výzdobou. Malování vajíček, zajíčků, kuřátek, kytiček je vždy naší tradicí. Tradicí je i návštěva komunitního bydlení a předávání dárečků pro místní seniory, která se uskutečnila 26.3.2024. Žáci jim zazpívali a zahráli písničky na flétny. Za pěkné vystoupení byli žáci oceněni sladkostmi od seniorů.

Krásné prožití velikonočních svátků přejí žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Razová.

 

 

1.4.2024

Velikonoce v knihovně

V úterý 26. 3. jsme s dětmi podnikli další výlet do knihovny v Bruntále, kde nás čekalo povídání o Velikonocích a velikonočních tradicích. Dozvěděli jsme se, co je to pašijový pátek, květná neděle, modré pondělí, šedé úterý, škaredá středa, zelený čtvrtek, velký pátek a bílá sobota. Nejvíce však děti zaujala přehlídka řehtaček, klapaček a trakaře, kterými se všichni svolávali k bohoslužbám od zeleného čtvrtku, kdy zvony umlkly. Na závěr se děti seznámily s různými technikami zdobení vajíček. Za odměnu následovala už dlouho slibovaná návštěva cukrárny.

 

 

27.3.2024

Vítání občánků

V sobotu 23.3.2024 proběhlo slavnostní vítání nových občánků na obecním úřadě v Leskovci nad Moravicí. Děti z Mateřské školy a Základní školy v Razové, tento slavností okamžik obohatily pásmem básniček. Novým občánkům přejeme do života mnoho zdraví a spokojenosti.

 

27.3.2024

JARO A PEČENÍ VELIKONOČNÍHO BERÁNKA VE ŠKOLCE LESKOVCI

S přicházejícím jarem a Velikonocemi bylo potřeba dát naší školce nový jarní kabátek.Za tímto účelem se u nás o to více minulý týden tvořilo, malovalo, sázelo osení a nechybělo ani dětmi oblíbené barvení vajíček. A jak se nám to povedlo, můžete posoudit sami.

Velké poděkování za krásnou velikonoční výzdobu před naší školkou patří mamince od Bedřišky, paní Kratinové. Za což jí ještě jednou moc děkujeme.

V pondělí 25.3. se z dětí v naší školce stali pekaři, kteří měli za úkol upéct velikonočního beránka. Než se daly do práce bylo potřeba si nejprve říct, z čeho se vlastně takový beránek peče. Po pojmenování všech ingredienci, které jsou součástí receptu jsme se pustili s chutí do práce. Děti si vyzkoušely nejen, jak se míchá těsto, ale i vymazává forma. Po vylití těsta do formy putoval beránek rovnou do trouby. Za odměnu si na svém beránkovi děti dobře pochutnaly.

 

 

27.3.2024

pozvánka

 

25.3.2024

Projektový týden „Dítě a vodní svět“

Projekt proběhl v mateřské škole v Leskovci nad Moravicí u dětí ve věku čtyř až sedmi let. Projekt vycházel z odborné literatury, která se zaměřovala na zážitkovou pedagogiku a projektovou výuku.

Hlavním úmyslem projektu bylo podporovat všechny oblasti vzdělávání dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, včetně osvojení si kompetencí. Na začátku dne jsme zařazovali příběhy s vodní tématikou. Pro dosažení cíle bylo nutné ověřit znalosti dětí z oblasti ekologie, poznávání druhů ryb a života kolem vody prostřednictvím otázek před a po realizaci projektu. Získané znalosti byly na konci projektu srovnány a zhodnoceny.

Na základě výsledků lze konstatovat, že projektová výuka s prvky zážitkové pedagogiky je pro děti klíčovým prvkem ve vzdělávání.

 

 

20.3.2024

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZŠ

 

zápis

 

17.3.2024

Už jen název programu “ŠÍLENÁ INDIE” byl strašidelný. Trošku jsme se při vyprávění a promítání zážitků z Indie báli.

Spousta lidí, prastará města, posvátná řeka, posvátné krávy, posvátné rituály, posvátné opice a krysy, svatí muži – tak o tom všem jsme se dozvěděli hodně zajímavostí od manželů Miloše a Kateřiny Motani, kteří tuto zemi několikrát navštívili.

Po shlédnutí programu a zodpovězení mnoha dotazů, jsme si všichni mohli zakoupit některý z upomínkových předmětů. Ve škole jsme pak vzájemně sdíleli a vyprávěli si o tom, co nás nejvíc o životě v Indii zaujalo.

 

12.3.2024

ŠKOLA  NANEČISTO

Plni nadšení a zároveň očekávání se přišli podívat do naší školy budoucí prvňáčci. Spolu se svými rodiči si prohlédli školu, jednotlivé třídy, školní družinu, počítačovou učebnu a tělocvičnu. Ve třídě si prožili svou první vyučovací hodinu, společně s panem učitelem Mašlíkem si procvičili anglická slovíčka a naučili se písničku. Své největší znalosti předvedli v počítačové učebně při řešení úkolů, které jsme pro ně nachystali.  Žádný problém nenastal ani při zdolávání překážek  v tělocvičně. Přeskočit bednu, udělat kotoul, prolézt tunelem či trefit míčkem cíl byl lehký úkol pro všechny.

Věříme, že se předškolákům i jejich rodičům u nás líbilo a těšíme na další shledání.

Pro předškoláky, kteří se nemohli tento den mezi nás přijít podívat, připravíme po dohodě s rodiči a mateřskou školou další termín.