Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

2.12.2021

Vánoce v Komunitním centru

Vánoce, svátky klidu a pohody. Letošní Vánoce prožíváme z důvodu koronavirové krizi opět velmi citlivě.  Dlouhodobý zákaz všech akcí, nepřítomnost návštěv, setkávání s rodinou i přáteli nás velmi zraňuje.

Proto jsme opět chtěli potěšit naši nejstarší skupinu obyvatel a připravili menší vánoční dárečky.  Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků ve zdraví a klidu.  Žáci Základní školy v Razové.

v

 

28.11.2021

Podzim je typický dozráváním ovoce. Proto jsme se ve škole rozhodli, že si letos vyzkoušíme zpracovat jablíčka. No a jak jinak, než šup s nimi do závinu. Těsto jsme si sice koupili (protože bychom ho  nestihli časově udělat), ale jinak jsme vše zvládli sami. Paní kuchařka Alenka záviny bedlivě v troubě upekla a my jsme nakonec všechny snědli. (Ale nezapomněli jsme se podělit s ostatními dětmi). Všem moooooc chutnalo.

 

16.11.2021

26.10.2021

V rámci školní družiny jsme se zapojili v měsíci říjnu do krajské výtvarné soutěže s názvem ,,BAREVNÝ PODZIM 2021.“

Tuto soutěž pořádá Dům dětí a mládeže Ostrava. Děti se snažily libovolnou výtvarnou technikou ztvárnit období podzimu. Nejhezčí obrázky jsme zaslali na danou adresu. Všichni si držíme palce, aby některý námět podzimu zaujal odbornou porotu.

 

21.10.2021

Udělat pomazánku už není pro naše čtvrťáky a páťáky žádný problém. Tohoto úkolu se v rámci výuky zhostili s nadšením. Zvládli pomazánku nejen udělat, ale také si všechno nakoupit, nachystat, naplánovat a  rozdělit si úkoly. Výsledkem byly tři vynikající pomazánky – avokádová, rybičková a salámová.

Takže, kdyby někdo potřeboval recept, stačí se zeptat u nás ve škole………

 

18.10.2021

PEČENÍ JABLEČNÉHO ZÁVINU VE ŠKOLCE

Dne 13.10. 2021 jsme si od rána chystali ingredience ne pečení jablečného závinu. Jablíčka donesla ochotně Vikiho maminka. Děti si samy vyzkoušely jak na těsto pokládat nastrouhaná jablka, cukr a skořici a také si zkusily jak závin „ zabalit“ a potřít vajíčkem. Práce děti moc bavila, měly možnost si odnést záviny do kuchyně za paní kuchařkou, která nám vše upekla v nové troubě. Voňavý závin všem chutnal a těšíme se na další překvapení, která nás čekají do konce podzimu.

 

8.10.2021

Projektové dny v naší MŠ

Dne 1.10. a 5.10. 2021 proběhly v naší mateřské škole projektové dny se zaměřením na enviromentální vzdělávání.

Přijely za námi také děti z Leskovce nad Moravicí, abychom společně zhlédli divadelní představení. Zazpívali jsme si, naučili se jak se chovat v přírodě, jak třídíme odpad, dokonce se děti učily o Africe, životě na poušti a různých zvířatech. Zahrály si na africké bubny a tamburíny.

Obě vystoupení si děti užily a mnohému se naučily.

Vystupující pan Krejčík i pan Hauser připravili vystoupení vhodné a poučné pro všechny. Děti si uvědomily, jak je pro nás příroda důležitá a že ji musíme všichni společně chránit.

 

1.10.2021

nane3

 

1.10.2021

V pondělí 27.9. 2021 den před státním svátkem Den české státnosti jsme se s žáky pustili do projektu Sv. Václav. Žáci všech pěti ročníků byli rozděleni do skupin a v každé třídě plnili úkoly z různých předmětů týkající se života Sv. Václava a Sv. Ludmily. Ve třídě pana učitele Mašlíka byly úkoly zaměřené na český jazyk a u pana ředitele na matematiku. Paní učitelka Rotterová se s dětmi zaměřila na prvouku a vlastivědu a společně si vytvořili ve skupince knížku s informacemi a českém státnosti. Ve třídě u paní učitelky Kosťové žáci celý projekt propojili s výtvarnou výchovou a projekt sjednotili.

 

19.9.2021

Přehled zájmových kroužků ZŠ Razová – šk. r. 2021/2022:

 

Vážení rodiče, předkládáme vám přehled letošních zájmových kroužků. Prosíme vás, abyste si z nabídky společně se svým dítětem (svými dětmi) vybrali a závazně vyplnili přiloženou přihlášku. Po přihlášení je dítě povinné do kroužku pravidelně chodit (nejméně do závěru 1. pololetí).

Děkujeme.

Mgr. Jiří Chmelík, ředitel školy

                               

Všechny zájmové kroužky budou probíhat v tradičním čase mezi 12:30 a 13:50 hod.

 

Jednorázová platba za návštěvu kroužku (i více kroužků) je stanovena na 100 Kč za školní rok. Z této částky budou nakoupeny pomůcky a věci potřebné v jednotlivých kroužcích pro žáky.

Přehled zájmových kroužků a jejich vedoucích:

 

Logopedické hry/Práce s PC                                                paní J. Kosťová

Sportovní hry                                                                           pan Karel Mašlík (3. až 5. roč.)

Klub angličtiny pro začátečníky                                         pan Karel Mašlík (1. až 3. roč.)

Stolní tenis/Badminton                                                         paní M. Bedáňová

Pracovní dílny                                                                          paní D. Němcová

Flétna                                                                                        paní Ladislava Procházková

Vyšívání a šití                                                                           paní J.Chudá

Deskové hry                                                                             paní J.Chudá

 

 

Časové rozvržení kroužků budeme moci připravit až po doručení přihlášek dětí (musíme také zkombinovat s rozvrhem hodin odpolední výuky aj.).

Práce kroužků bude (v případě zpětného doručení přihlášek všech žáků, kteří mají o práci v kroužcích zájem) zahájena od 4.10.2021 – podle pokynů jejich vedoucích a paní vychovatelky M. Bedáňové (ta žáky do všech kroužků, do kterých se přihlásili, průběžně posílá ze školní družiny). Děti, které nebudou navštěvovat ŠD, budou moci navštěvovat kroužky rovněž – formou příležitostné docházky a se zodpovědností jejich zákonných zástupců za jejich příchod do kroužku i odchod z kroužku.

Prosíme všechny naše žáky i rodiče o počáteční trpělivost, než se činnost ve všech odpoledních aktivitách ustálí. Částečné změny jsou ještě možné. Děkujeme a přejeme všem dětem, aby se jim práce ve všech kroužcích v letošním školním roce líbila.

 

Oddělte prosím a doručte zpět do ZŠ paní Bedáňové. Děkujeme.

 

Přihláška

 

Přihlašujeme závazně naše dítě (jméno, roč.)…………………………………….……………………………….

do zájmového kroužku (vypište prosím): ………………………………………………………….………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

Podpis zákonného zástupce žáka (dítěte):                 ………………………………………………………..