Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina, kreativita"

27.5.2019

Školní akademie 2019

Diváci v naplněném sále Kulturního domu v Razové byli v pátek 24. 5. svědky úžasné a velkolepé show, kterou si pro ně připravili žáci a děti z naší základní školy i obou mateřských škol pod vedením svých učitelů.

V pestrém programu tradiční školní akademie se střídaly vtipné scénky, písničky, taneční i různá další pohybová vystoupení.

Přítomní rodiče i prarodiče mohli být právem hrdí na své ratolesti. Ukázalo se, že i na nevelké venkovské škole a ve školkách se najde mnoho skvělých herců, tanečníků, zpěváků a vůbec šikovných dětí. Každý z těch malých vystupujících je osobnost, která se nebojí ukázat a předvést to, co se naučila.

A my učitelé jsme za to moc rádi.

 

27.5.2019

Vybíjená v Krnově

Ve středu 22. 5. 2019 se vypravil smíšený tým našich žáků do krnovské školy Žižkova, kde se konal tradiční turnaj ve vybíjené. Kromě nás se ho účastnila školní družstva z Krnova, Úvalna a Brantic.

V těžké konkurenci se naši bojovníci rozhodně neztratili, šli naplno do každého zápasu a dokázali porazit i družstvo jedné velké krnovské školy. Celkově obsadili šesté místo, za které se v žádném případě stydět nemusí.

Děkujeme Sebíku, Jindro, Martine, Romane, Honzo, Karle, Pavlo, Aničko, Láďo, Markétko a Sáro! Skvěle jste reprezentovali naši školu. Žákyni Sofince pak patří velký dík za nadšené fandění a cenné trenérské pokyny.

 

24.5.2019

Poučná pohádka

Dne 22.5. se sešly děti obou tříd v naší mateřské škole. Pozvali jsme na návštěvu slečny Marii Petrovskou a Joannu Nagyovou z Ostravy. Připravily si pro nás pásmo tří pohádek  o zvířátkách, kterým není jedno, jak se lidé nešetrně chovají k přírodě. Děti názorně viděly, jak by se všichni, bez rozdílu věku, měli  v různých situacích chovat.

Pohádky herečky proložily písničkami, děti se pěkně bavily a  spontánně se zapojily  do programu. Připomněly si, co jsme se o ochraně přírody během celého roku naučili.

 

20.5.2019

Ve školním roce máme s dětmi mnoho akcí, na které se velmi těší. Jednou z takových  byl právě karneval, který jsme měli 1. 3. 2019. V tento den se naše školička proměnila v pohádkový svět plný princezen, čertů, zvířátek a dalších zajímavých pohádkových postav. Na děti čekalo dopoledne plné her, skotačení a karnevalového tvoření. A jak to na správných karnevalech bývá i na nás na konci čekala sladká odměna …..

Páleníková Šárka

 

20.5.2019

NETRADIČNÍ KVĚTINÁČKY

,,Komu se nelení, tomu se zelení ‚tímto rčením jsme se řídili při výrobě našeho velikonočního osení. Než jsme však mohli osení zasadit, bylo potřeba vytvořit netradiční  květináčky.

Páleníková Šárka

 

17.5.2019

Plavecký výcvik začíná v pondělí 20. 5. 2019. Další termíny: 27.5., 3.6., 10.6., 17.6. a 24.6. Odjezd od školy 7:20, příjezd kolem 11:00. Pátá hodina 4. ročníku proběhne dle pokynu vyučujících.

S sebou plavky, 2 ručníky, čepici (kdo má delší vlasy), hřeben (popř. i krém) a svačinu s pitím. Nutnost ráno snídat. Komu bývá v autobuse špatně – léky, sáček.

Kdo se plaveckého výcviku, který je součástí povinné tělesné výchovy nezúčastní ze zdravotních důvodů, učí se ve škole (podle pokynů vyučujících).

 

12.5.2019

Vítání občánků

V sobotu 13. 4. proběhlo na Obecním úřadě v Razové tradiční vítání nových občánků. První slavnostní úřední akce, na niž si ve vlastním případě žádný člověk nepamatuje, ale památky na ni (fotografie, dárečky) si může uchovávat po celý život.

Proto jsme byli rádi, že také naši žáci přispěli k této významné události svým kulturním představením. Překonali ostych i pohodlnost a přednesli zde pásmo básní, tematicky zaměřených právě na maminky a novorozeňata.

Sladké odměny a pochvalu si od Obecního úřadu Razová i od svých pedagogů zasloužila děvčata Adélka, Anička, Elvíra, Julinka, Kačka, Pavlínka a Sofinka, a také jeden chlapec – Honzík.

 Mgr. Jana Kosťová, Mgr. Karel Mašlík

 

7.5.2019

U NÁS NA VESNICI

Pokud žijete na vesnici, máte k některým činnostem blíže než lidé z města. Není pro vás problém obout se do gumáků, podojit krávu či sklidit a uskladnit brambory.

A právě tyto a další dovednosti museli prokázat reprezentanti naší školy na Netradiční olympiádě školních družin, kterou uspořádala Základní škola Brantice dne 6. 5. 2019 a jejíž téma neslo výše uvedený název. Jde samozřejmě o mírnou nadsázku, protože soutěžní disciplíny byly těmito činnostmi pouze inspirovány. To jim však neubírá nic na jejich zajímavosti a hodnotě příspěvku k rozvoji praktických schopností.

Soutěž, které se zúčastnilo celkem deset škol z Krnovska a Bruntálska, se odehrávala v brantickém kulturním domě a přilehlém parčíku. Pětičlenné týmy se mezi sebou utkaly v dojení „mléka“ z gumové rukavice, záchraně zvířátek za pomoci potápěčských brýlí, řezání pilkou, zatloukání hřebíků, přenášení vody, hodu vejcem „do hnízda“, hodu vejcem a jeho chytání na co nejdelší vzdálenost, převozu brambor (medicinbalů) v dětských kolečkách, hodu gumákem, běhu v gumácích velikosti XXXL a skládání obrázků na čas.

Slavnostní ráz celé akce byl podtržen zahajovacím nástupem všech družstev a předvedením svých vlajek a bojových pokřiků, projevem ředitele pořádající školy pana Mgr. Adama Šimůnka a starosty obce pana Vladimíra Dofka. V rámci kulturní části předvedli své taneční vystoupení žáci brantické školy a na závěr zarecitovali své vtipné básně žáci z Krnova. V celém průběhu olympiády využívaly děti možnost bohatého občerstvení.

Razovští olympionici Elvíra, Jindra, Martin, Roman a Sebík sice v závěru nestanuli na „bedně“, ale celkovým čtvrtým místem (o které se dělili s několika dalšími družstvy) rozhodně ostudu neudělali. Na své úsilí a snahu vzorně reprezentovat naši školu mohou být oprávněně hrdí, stejně tak, jako jsme na ně hrdí i my, učitelé.

Domů si odváželi nejenom spoustu zážitků, ale také pamětní trika, diplomy a mnoho dalších drobných odměn a sladkostí. Mnohem důležitější je však to, že navázali nová přátelství s dětmi z jiných obcí a ověřili si, že naše razovská škola se může směle měřit se všemi ostatními.

 

2.5.2019

Velikonoční kraslice

Muzeum v Bruntále uspořádalo v zámecké kapli výstavu ,,Velikonoční kraslice“.

Výstava je přístupná v období od 13. 4.  –  12. 5. 2019.  Naše Základní škola a Mateřská škola Razová se této výstavy zúčastnila. Všechny děti se snažily různou technikou jako slámou, malováním, lepením ozdobit kraslice co nejlépe. K obdivování byly i výrobky k nadcházejícímu jaru. Děti za svoji snahu, trpělivost, píli budou oceněny sladkou odměnou od pracovníků Muzea v Bruntále. I tato odměna nás motivuje k tomu, že i v příštím roce se akce opět zúčastníme.

 

28.4.2019

VELIKONOČNÍ BESEDA

V pátek 12. 4. zavítal na naši školu lektor primární prevence, pan Mgr. Roman Hota. Pan Hota  je absolventem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, oboru křesťanská výchova a angličtina, a pravidelně navštěvuje základní i střední školy se svými výchovně vzdělávacími přednáškami a programy.

Tentokrát to byly přednášky dvě – té první, s názvem Velikonoce, se (ve dvou skupinách) zúčastnili všichni žáci naší školy. Zábavnou formou se dozvěděli  základní informace o křesťanské tradici těchto svátků a nechyběla ani vědomostní soutěž.

STOLETÉ KOŘENY

Druhá přednáška byla určena žákům 4. a 5. ročníku. Nazývala se Stoleté kořeny a děti se v ní seznámily s mnoha zajímavými historickými událostmi.

Pan Hota je už druhým rokem naším pravidelným hostem a my věříme, že také nadále bude.