Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

9.6.2024

Den dětí v MŠ Leskovci nad Moravicí

Mezinárodní den dětí jsme ve školce oslavili pěkně po pirátsku. Děti se vydaly na pirátskou stezku, která byla jako dělaná pro všechny malé dobrodruhy. Mocná chobotnice Elvíra uvěznila pirátskou posádku do skleněné láhve od whisky a poslala je po moři. Děti musely splnit úkoly na deseti stanovištích, aby je pomocí kouzelného hesla mohly zase osvobodit. Postupně děti společnými silami vyluštily všechny záludné úkoly.
Díky vyluštěnému heslu, pak kouzlem osvobodily kapitána pirátů Bernarda, piráta Tona a piráta France i s jejich papouškem Barnabášem. Pirátská posádka byla dětem nesmírně vděčná, že zase může plout svobodně širým mořem. Za osvobození nechali piráti dětem plnou truhlu pokladů, kterou objevil náš nejlepší hledač Toník H.
Dobrodružná pirátská stezka, tak byla pro všechny zábavným zpestřením dopoledního času ve školce a zároveň i oslavou našich dětí.

 

3.6.2024

Den dětí 2024 – odpolední program

Předpovědi počasí na odpoledne nevěstily nic dobrého, ale přesto jsme se rozhodli zorganizovat naplánovanou sportovní akci v prostorách fotbalového hřiště. A nakonec jsme vše zvládli podle plánu, což nám ani mírný déšť nepřekazil. Sportovní den dětí a 3. závod Razovského běžeckého poháru proběhly ke spokojenosti účastníků i organizátorů. Těmi byly Základní škola a Mateřská škola Razová a Sokol Razová, ve spoluprací s obcí. Občerstvení v kiosku Sokolík zajišťovala vzorně paní Tomanová s kolektivem spolupracovníků, ozvučení měl na starost pan Roman Andrlík. Sportovní pomůcky zapůjčily ZŠ a MŠ Razová, jednotliví pedagogové, Sokol Razová, Obec Razová a paní Mgr. Veronika Žáková. Speciální poděkování adresujeme jezdeckému oddílu Sokola Razová.

Po úvodním slovu pana ředitele zahájila program rozcvička dle výběru se zábavnými otázkami. Poté jsme zhlédli vynikající vystoupení naší mažoretky Anežky Pallové, které bylo prvním z celkem tří tanečních vystoupení žáků naší školy, k nimž se připojily i děti ze školky.

Stanovišť bylo opravdu mnoho. Malí i větší závodníci tak absolvovali jízdu na koních, střelbu ze vzduchovek a luků, hod raketkami, překážkovou dráhu, skok z místa, hod na koš, kop na bránu, jízdu na koloběžkách a vyzkoušet si mohli také skákadla. Z dalších atrakcí to byl například hod na cíl, házení kroužků, nebo skládání puzzle. Pro ty nejmenší připravily paní učitelky ze školky speciální opičí dráhu.

Na stanovištích získávaly děti nejenom sladkou odměnu, ale také razítko na ID náramek. Za příslušný počet nasbíraných razítek si pak vyzvedly sokolský dukátek, kterým zaplatily zmrzlinu v kiosku.

Krátce po páté hodině odpolední byl odstartován přespolní běh v jednotlivých kategoriích. Závod byl součástí Razovského běžeckého poháru.

Po jeho skončení následovalo slavnostní vyhodnocení a předání cen a medailí z rukou pana Pavla Vavříčka, předsedy Sokola Razová, pana Jiřího Chmelíka, ředitele školy a pana Ivana Fehérváriho, starosty obce Razová. Pamětní dřevěné medaile, které nechal vyrobit Sokol Razová u partnerské firmy radostizdrobnosti.com, obdrželi všichni účastníci sportovního odpoledne.

Závěrem lze říci, že oslava Dne dětí se vskutku povedla. Zásluhu na tom mají všichni ti, kteří ve vzorné spolupráci přispěli každý svým dílem k celkovému úspěchu. Dík patří všem výše zmíněným i nezmíněným organizátorům, pracovníkům, sponzorům a v neposlední řadě samotným účastníkům a návštěvníkům této akce.

 

3.6.2024

Den dětí 2024

V převážně sportovním duchu jsme oslavili Den dětí již v předvečer tohoto svátku.

V pátek 31.5. dopoledne jsme využili pozvání firmy Guron – Glamp U rozmařilého námořníka a vydali se k razovskému přívozu. Zde pro nás, stejně jako vloni, byly připraveny zábavné hry a soutěže pohybového i znalostního charakteru a jako vrchol projížďka na lodičkách. Při té se žáci, stejně jako učitelé, seznámili se základy pádlování a vodáctví obecně. Velký dík patří panu Pavlu Skalnému a jeho paní Markétě, za výborný program, čas a přístup k dětem, stejně jako za poskytnuté občerstvení.

 

27.5.2024

LETOŠNÍ MALÁ UKÁZKA Z PLAVECKÉHO VÝCVIKU V BŘIDLIČNÉ.

 

 

26.5.2024

Hadi ve školce

Minulý týden byl pro děti opravdovým zážitkem. Naše týdenní téma se nazývalo ,,Zvířátka z celého světa“. Jelikož máme v Razové chovatele hadů, bylo by škoda je pro tuhle situaci nevyužít a nedozvědět se tak hodně zajímavostí o hadech.

Do naší školky nám dovezli malou třicetidenní Krajtu mřížkovanou, také vejce, ze kterého se malý had líhne a dlouhou svlečenou kůži z dospělého hada téhož druhu. Věděli jste, že  Krajta mřížkovaná je nejdelší had na světě?

Dětem patří velká pochvala za pozornost a respekt při výkladu o hadech.

 

21.5.2024

6BD71496-ED64-4473-BDC5-D7A947A239444E809EB0-8F1F-43D1-9CAA-672297A1C159

 

19.5.2024

Beseda s paní spisovatelkou

Ve čtvrtek 16.5. 2024 navštívila naši školu paní Klára Smolíková, spisovatelka, scénáristka komiksových příběhů, publicistka a lektorka. Dlouhou dobu přispívala do dětských časopisů a od roku 2004 se věnuje psaní knih pro děti. Má jich za těch dvacet let na svém kontě už několik desítek.

Paní spisovatelka si připravila hodinu a půl trvající program, během kterého se děti rozhodně nenudily. Seznámila je se svou tvorbou, prozradila něco z „kuchyně“ vytváření komiksů a žáci si sami mohli na pracovních listech vyzkoušet některé autorské postupy jako vymýšlení komiksových postav, jejich atributů, dialogů apod. Po celou dobu zde byly k dispozici, prohlídce a zakoupení, také vystavené knihy.

Všichni zúčastnění byli obdarováni originální záložkou do knihy a komiksovým časopisem dle výběru. Přítomní učitelé si na místě zakoupili mnohé publikace, které použijí při další výuce čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Setkání s autorkou nám přineslo velký zážitek a obohatilo chlapce a děvčata novými informacemi, ale také radostným a tvořivým poznáním.

V závěru paní spisovatelka ocenila aktivitu, vtipnost a nápaditost našich žáků, na což jsme společně velmi hrdí. :-)

 

17.5.2024

Den maminek

Týden před nedělí 12. 5. jsme si povídali o našich maminkách, ale i babičkách a tetách, které mají děti. Jsou to tedy maminky.

Připomněli jsme si jejich lásku, péči a starostlivost, kterou nám věnují. Naučili jsme se pro ně básničky a pěknou písničku.  Také jsme vyrobili přání a srdíčko.

V pátek od nás maminky dostaly dárek ve školce a večer před spaním k sladké pusince překvapení v podobě básničky a písničky, kterou jsme se ve školce pro tuto příležitost naučili.

 

 

25.4.2024

Předškoláci ve školní knihovně

Protože se blíží konec školního roku, začali jsme chodit s předškoláčky „pracovat“ do školní knihovny, kde máme více klidu pro individuální činnosti a přípravu na školu.

Jsme třída smíšená a nemůžeme přece po našich malých kamarádech chtít, aby byli potichu, když „pracujeme“ a musíme se soustředit na naše písanky a povídání, jsou ještě malincí.

Vždy se do knihovny moc těšíme. Jednak si připadáme jako školáci a hlavně poznáváme školu z blízka.

Nejdříve si procvičujeme uvolňování zápěstí, během oromotorických cvičení si procvičíme hybnost jazyka a nezapomínáme na cvičení správného dýchání.

Jako průpravu na psaní míváme pravidelně grafomotorická cvičení, kde dbáme hlavně na správný úchop tužky a správné plnění zadaného úkolu. Pak si povídáme o věcech, které jsou opravdu pro předškoláky k daným týdenním tématům.

Za odměnu, a to máme nejraději, si můžeme v knihovně vybírat knihy, které nás zaujmou, většinou podle obalu. Paní učitelka nám s výběrem vždy ráda pomáhá a přečte název. Přečte nám taky, o čem by kniha měla být. Nejraději máme knihy o přírodě a knihy s puzzlemi. Někdy si z nich čteme všichni najednou, jindy si každý vybere tu svou.

Už se pomalu začínáme v knihovně sami orientovat a na závěr nezapomínáme dát knihy vždy na své místo.

 

25.4.2024

DEN ZEMĚ

Dne 22. 4. jsme měli zajímavý den. Věděli jsme předem z povídání od paní učitelky, že se blíží významný den „ DEN ZEMĚ“.

Od rána jsme si prohlíželi encyklopedie, povídali jsme si o tom, jak musíme pečovat o přírodu, šetřit naše lesy a neplýtvat vodou. Během dne jsme si znovu připomněli, jak třídíme odpad. Paní učitelka nám přečetla příběh o chlapci, který znečišťoval přírodu a jak jej za nevhodné chování sama příroda potrestala. Bylo to pro nás velké ponaučení. Potom jsme se všichni přesunuli do tělocvičny, kde nás čekalo překvapení v podobě plnění docela těžkých úkolů, ale zvládli jsme je. Na závěr všechny děti dostaly na památku diplom „Malého ochránce přírody“ a sladkou odměnu.