Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina, kreativita"

26.2.2019

Naše zimní radovánky

Sáňkování je  skvělá zábava. O tom jsme se přesvědčili 11. 2. 2019 v odpoledních hodinách při pobytu školní družiny venku. Děti společně s paní vychovatelkou a asistentkami podnikly rychlostní sjíždění z kopce na sáňkách. Každý se snažil jet co nejrychleji, proto docházelo k častým kolizím. Přesto o zábavu nebyla nouze. Nakonec do cíle dojely všechny děti.  Pobyt venku dětem velmi prospěl, protáhly si tělo, otužily se a zažily spoustu legrace.

 

19.2.2019

Školní maškarní ples

Rej masek, skvělá hudba, tanec, veselý jásot a smích, rozzářené oči dětí a také dospělých. Tak lze ve zkratce popsat školní maškarní ples, jenž se uskutečnil v kulturním domě v Razové v pátek 15. února.

Ples zahájil  svým  projevem  a  přivítáním  hostů  pan  ředitel.  Ve  své  řeči neopomněl poděkovat četným sponzorům a dobrovolníkům, kteří přispěli ať už věcným nebo finančním darem, případně organizací a zabezpečením průběhu.

V programu plesu nechyběly zábavné taneční hry a soutěže, přehlídka masek včetně vyhlášení těch nejzdařilejších (krásní jste ale byli všichni),  a rovněž tombola, která byla letos opravdu bohatá. Účastníci plesu se mohli občerstvit v místním bufetu, a tak ke spokojenosti nechybělo vůbec nic.

Speciální  poděkování patří krnovským manželům Hudeczkovým, výborným zpěvákům a muzikantům, kteří stejně jako vloni zajišťovali kvalitní hudební produkci.

Rozcházeli jsme se v dobré náladě  s tím, že tuto úžasnou akci musíme rozhodně zopakovat také příští rok. A už teď se těšíme.

 

9.2.2019

Další obrovský úspěch našich žáků.

PRVNÍ MÍSTO

V září se žáci pátého ročníku přihlásili v rámci výuky IVT a přírodovědy do celostátní soutěže „Hravě žij zdravě“, která byla vyhlášena Potravinářskou komorou České republiky. V tříměsíčním soutěžení, které probíhalo prostřednictvím počítačů v hodinách IVT, se žáci naučili nejen obsluhovat osobní počítač, vyhledávat informace na internetu, ale také mnohé z oblasti zdravé výživy pro člověka a lidského těla. Po ukončení pěti lekcí, které probíhaly postupně od září do prosince, jsme netrpělivě čekali na vyhodnocení. Po zprávě, že jsme skončili z mnoha stovek škol na prvním místě, vypuklo ve škole obrovské nadšení. Nyní se moc těšíme na předávání cen, které nám přivezou osobně z Prahy během měsíce dubna.

J.Chmelík

Výstřižek

 

3.2.2019

Razovští žáci na Dni vědy

Zajímavé  prezentace  chemických  a  fyzikálních  pokusů  připravili pro naše žáky na středeční dopoledne 30. ledna učitelé a studenti Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál.

V jejich rámci jsme nadšeně obdivovali barevné plameny, rakety létající po třídě, čínskou chodící hračku připomínající živého tvora, zhlédli jsme Krakonošovu zahrádku, kde místo vzácných rostlin vyrůstají neméně pozoruhodné krystaly, bouřící „sopku“ a dokonce i „peklo“ ve zkumavce. Dozvěděli jsme se a na vlastní oči poznali, jak se vyrábí vodík či kyslík, že plyny se chovají podobně jako kapaliny a také třeba to, že hořící hořčík nelze hasit vodou.

V přestávce  tohoto  zajímavého  programu  měly  děti  možnost  poznat  zvířecí  obyvatele  gymnaziálních  akvárií a terárií a některé z nich využily i možnost pohladit si živou užovku.

Za tyto úžasné zážitky, které mohou chlapce a děvčata inspirovat k jejich budoucímu studiu a zájmu o vědu, chceme  upřímně   poděkovat  řediteli  gymnázia panu  Mgr. Melicharovi,  paním  profesorkám   Mgr. Lázničkové  a Mgr. Maradové a jejich studentům.

Učitelé a žáci ZŠ a MŠ Razová

Akce byla pořádána ve spolupráci s MAS Hrubý Jeseník a financováno z MAP II. (reg. číslo projektu : CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008619).

Výstřižek MAS

 

15.1.2019

3králové

 

2.1.2019

Vánoce pod hvězdami

Na symbolickou výpravu ke hvězdám se v předvánočním čase vypravili žáci naší školy spolu s dětmi z MŠ, svými učiteli, a také s některými zájemci z řad rodičů. Ve čtvrtek 20. 12. 2018 jsme společně navštívili Planetárium Ostrava.

V Sále planetária se sférickou projekcí a digitálním simulátorem vesmíru jsme se zájmem zhlédli dětský popularizační film s kosmickou tématikou a mohli jsme se přiblížit pocitům astronautů přistávajících na Měsíci. Využili jsme možnosti prohlédnout si nejrůznější přístroje a astronomickou techniku a v Experimentáriu jsme si pohráli s několika desítkami interaktivních exponátů. Na závěr návštěvy většina z nás neopomněla zakoupit si místní jedinečné tematické suvenýry.

Domů jsme se vraceli nejen plni zážitků, ale také obohaceni o mnohé zajímavé poznatky a už teď se těšíme na další podobné poznávací akce.

K.Mašlík

 

17.12.2018

Předvánoční pracovní dílna

Dne 13. 12. přijala naše pozvání paní Ing. Mirka Zlámalová s asistentkou Žanetou.  Jako vždy si pro děti připravily krásnou pracovní dílnu plnou inspirujících námětů k zimní tématice.

Děti si mohly vyrobit přání k Vánocům a ozdoby na vánoční stůl z netradičních materiálů. Po celou dobu panovala ve třídě sváteční nálada, děti prožívaly tvoření s velkou zodpovědností, protože jim záleželo na tom, aby se výrobky rodičům líbily.

Na závěr jako poděkování jsme zazpívali vánoční písně a na přání paní Mirky i slečny Žanetky jsme museli přidávat z naučeného repertoáru jako v divadle.  Děti se dmuly pýchou a zpívaly s obrovskou energií a radostí.

Těšíme se na další setkání.

 

16.12.2018

Předvánoční setkání dětí mateřské školy se seniory

Dne 12. 12. 2018 jsme navštívili seniory v Komunitním domě KODUS v Razové. Děti si připravily krásné písničky a říkanky o zimě a Vánocích.  Zpívaly a recitovaly z celých svých malých a upřímných srdcí. Byla navozena sváteční atmosféra a všichni jsme cítili v ovzduší sounáležitost dvou generací. Vzájemně jsme si popřáli k Vánocům, děti rozdaly dárky a na oplátku dostaly sladkou odměnu.

Při této příležitosti jsme opět pozvali seniory na květnové vystoupení a posezení s přáteli u nás v mateřské škole, které již proběhlo s velkým úspěchem v loňském roce.

Těšíme se na další společné akce. Děti se mají i tímto způsobem učit vážit si starších lidí, umět jim pomáhat a dělat jim radost.

 

14.12.2018

Mikuláš v Centru Slezská Harta

Také letos patří naše poděkování majiteli rekreačního a školicího střediska Centrum Slezská Harta p. Ing. Zdeňku Adamcovi PhD. a jeho zaměstnancům, kteří zde přivítali a pohostili naše žáky ve středu 5. prosince. Čekání na Mikuláše a čerta, kteří byli velmi věrohodní a obdarovali děti mikulášskými balíčky s dobrotami, jsme si krátili sledováním dětské filmové komedie Matilda.

 

13.12.2018

Adventní spirála a jarmark

V úterý 4. 12.  jsme v tělocvičně naší školy uspořádali tradiční Vánoční spirálu, spojenou tentokrát i s vánočním jarmarkem, tedy prodejem výrobků našich dětí. Během této akce, jejímž hlavním bodem programu bylo slavnostní zapalování svíček na dvou adventních spirálách vytvořených ze smrkových větví, jsme si vyslechli i vánoční příběh a skvělé pěvecké vystoupení dětí z mateřských školek. Nechybělo ani občerstvení v podobě perníčků a dalšího vánočního pečiva, které bylo možno zapít voňavým (nealko) punčem připraveným našimi paními kuchařkami.