Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina, kreativita"

25.6.2018

Branný den

Dalším úžasným a nezapomenutelným dnem v životě naší školy se stalo úterý 19. června, které jsme strávili u přístavního mola přívozu ROUZA v Razové a jeho nejbližším okolí. Na tento den jsme si pozvali děti ze spřátelené bruntálské školy Petrin. Nejdříve jsme je provedli naší školou a pak už jsme se vydali k Hartě.

Zde pro nás byla přistavena přívozová loď, která zajišťuje vodní dopravu mezi obcemi Razová a Roudno, a na které jsme se postupně všichni projeli. Svůj program měli připraveni také bruntálští členové Vodní záchranné služby ČČK v čele s panem Střelcem. Po ukázkách a poučení ohledně první pomoci v případě tonutí, jsme měli jedinečnou možnost projet se v rychlém záchranářském člunu. Oblečeni v červených záchranných vestách a s přilbami na hlavě jsme měli opravdu senzační zážitky.

Mezitím, jako doprovodný program,  probíhala soutěž ve střelbě ze vzduchovek a nezbytné opékání špekáčků.  Nechyběly odměny a ceny, stejně jako sladké občerstvení, které přivezly děti z Petrina.

Za vydařený branný den, který přinesl nejen zábavu, ale také důležité zkušenosti a poučení, chceme poděkovat především panu starostovi a pracovníkům přívozu, vodním záchranářům a vůbec všem, kdo se na této úspěšné akci podíleli.

Karel Mašlík

 

18.6.2018

Byli jsme na Slovensku

Malebné slovenské městečko Trstená se rozkládá na březích řeky Oravice, poblíž známé Oravské přehrady, kousek od hranic s Polskem.  A právě sem zavítala v pátek 8.6. v rámci evropských projektů početná delegace obce Razová, včetně některých učitelů a žáků naší školy. V rámci programu městských oslav jsme zhlédli nejrůznější kulturní vystoupení, prohlédli si město, vyzkoušeli svoji dovednost i odvahu v rámci netradičních sportů, a také prožili adrenalinové ukázky virtuální reality se speciálními 3D brýlemi. Nechyběl ani výtečný oběd a večeře v hotelu Roháč. Přestože cesta tam a zpět trvala dohromady skoro devět hodin, nikdo tohoto krásného výletu nelitoval. Celkový zážitek a radost ještě znásobilo úspěšné dramaticko-pěvecké vystoupení našich žáků pod vedením paní učitelky Kosťové. Rozzářené tváře a potlesk místních diváků byly pro nás zdrojem oprávněné hrdosti na naši školu a obec Razovou.

 

1.6.2018

Školní akademie 2018

 V pátek 25.5.  se v kulturním domě v Razové uskutečnila tradiční školní akademie. Vystoupily na ní děti z mateřských škol v Leskovci i Razové a po nich pak žáci naší základní školy. Zaplněný sál byl svědkem skvělých výkonů v oblasti taneční, pěvecké i dramatické a přítomným rodičům i prarodičům v průběhu pozdního odpoledne nejednou vstoupily do očí slzy dojetí. Důstojný ráz celé akci dodalo kromě projevů pana starosty a pana ředitele školy také slavnostní vyřazení předškoláků, kteří již za pár měsíců přehodí přes svá záda novotou vonící školní brašny. Školní akademie, na níž nechybělo občerstvení a v závěru pro zájemce také diskotéka, se povedla zásluhou všech, kdo se na ní podíleli. A proto se dá konstatovat, že rodiče na své děti, stejně jako učitelé na své svěřence, mohou být právem hrdí.

 

30.5.2018

Naši žáci na vybíjené v Krnově

Heroický výkon podalo 13 malých sportovců ze ZŠ Razová na turnaji ve vybíjené, který se uskutečnil ve středu 23.5.2018 na ZŠ Žižkova v Krnově. Razovští chlapci a děvčata odehráli  celkem sedm náročných zápasů proti soupeřům, kteří je vesměs převyšovali věkem i fyzickými parametry. Naši borci Eliška T., Pavla O., Honza K., Honza M., Karel, Láďa, Martin, Matyáš, Pavel O., Roman, Sebík, Štěpán a Tadeáš se však těžké konkurence velkých krnovských škol ani škol z Úvalna a Brantic nezalekli a svým zápalem i snahou zdatně vyrovnávali mnohé hendikepy. Kromě diplomu a odměn získali také cenné zkušenosti, jež hodlají využít v příštím ročníku tohoto turnaje, na který jsme již předem zváni. Moc se  těšíme a za reprezentaci naší školy děkujeme.

 

21.5.2018

POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ AKADEMII

 

Výstřižek 5

 

15.5.2018

Dne 13. 5. 2018 jsme ve spolupráci se základní školou připravili pro maminky, tety a příznivce naší školy besídku ke Svátku matek.

Všechny přítomné přivítal pan ředitel Mgr. Jiří Chmelík. Potom ukázaly všem své vystoupení děti ze ZŠ a po nich předvedly, co připravily natěšené děti z MŠ. Nejprve zazpívaly nově narozeným dětem a předaly dáreček malému Ládíčkovi Procházkovi, kterého maminka  přivedla mezi nás.  Ostatní  novorozence jsme pozdravili vzdušnou cestou s přáním pevného zdraví.

 Všechny  pozvané  maminky dostaly dárky v podobě vyrobených přání od dětí.

Nálada byla sváteční, všichni si mohli prohlédnout budovu školy, nové vybavení a vkusnou výzdobu všech prostor.

Kdo chtěl, mohl si  v klidu popovídat s přáteli u kávy, čaje či limonády ve třídě MŠ.

Na závěr jsme se přesunuli do tělocvičny na představení Babičky Dadly.

Jsme nesmírně rádi, že naše pozvání přijalo tolik žen.  Je  také moc dobře, že malé děti viděly, jak k sobě  všichni v obci  bez rozdílu věku nedílně patříme.

 

26.4.2018

Okénko do naší školičky v MŠ LESKOVCI NAD MORAVICÍ

 

V měsíci březnu jsme se s dětmi zapojili do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže pro rok 2018“ – velké poděkování patří tatínkovi panu Michalovi Sedláčkovi, který nám pomohl děti motivovat nejen povídáním o práci hasičů, ale i exkurzí v hasičské zbrojnici. Hasičská zbrojnice se dětem velmi líbila. Mohli jsme si sednout do hasičského auta a prohlédnout si věci, které hasiči ke své práci potřebují. Na závěr jsme se rozloučili krátkým puštěním sirény na hasičském autě – panečku, to byl ale rachot, až jsme si museli uši schovat.

Myslím si, že se obrázky dětem velmi povedly.  Co říkáte ???

 

Velmi úspěšná byla také dubnová  akce na téma:  ,,Den bezpečnosti na silnici“ se kterou nám pomohla maminka paní Jana Pallová, která si pro děti připravila krásné povídání o tom,  jak se mají děti chovat nejen na silnici. Povídání bylo doprovázeno obrázky, co všechno se může stát při porušení bezpečnosti. Dětem se akce velmi líbila a na závěr dostaly malou odměnu.

 

                                                                          Za kolektiv MŠ Šárka Páleníková

 

 

24.4.2018

Barevný týden

V únoru letošního roku proběhl v MŠ Razová Barevný týden. Děti si na každý den vymyslely jednu barvu, která pro daný den v jejich představách dominovala.

Děti hned ráno v dané barvě oblečeny do MŠ dorazily. Od rána jsme vybranou barvou kreslili, malovali, modelovali, vymýšleli  barevné  příběhy.  Na výstavku v šatně děti umístily během dne hračky, které barvě odpovídaly. Po příchodu zákonných zástupců  se  se  svými zážitky, dojmy a  novými  znalostmi nadšeně svěřovaly.

S velkou radostí a chutí jsme se o barvách a jejich odstínech učili zpívat, rozvíjet fantazii, vnímat pocity s barvami spojené.

Celá akce měla pozitivní průběh, děti uvolnily představivost, plně zapojily svoji kreativitu a upevnily si své zkušenost z vnímání okolního světa, ve vztahu k vlastní rodině, přírodě a vlastní třídě ve školce.

Pro velký úspěch u dětí budeme v budoucnu tyto aktivity opakovat.

 

Výtvarná dílna obou tříd

Dne 14. 3. 2018 děti z Razové vyrazily ranním autobusem do třídy v Leskovci nad Moravicí. Společné cestování bylo pro děti velkým zážitkem. Děti své nadšení při jízdě projevovaly nadšeným švitořením.

Dílnu  pro  všechny děti připravily paní učitelky Páleníková a Janáčková.

Zaměstnání děti zahájily společnými hrami, při nichž mezi nimi opadl počáteční ostych. Pro naše děti  byly  hračky,  hry a  prostředí  třídy v Leskovci nad Moravicí zajímavé a lákavé.

Pedagogické  pracovnice  při  tom  připravily  jednotlivá  tematická  centra, zaměřená na velikonoční období tak, aby byly uspokojeny potřeby dětí všech věkových kategorií.

„Maláčci“ i „velčáci“ s nadšením tvořili, malovali, lepili a natírali. Při tvorbě se vzájemně seznamovali, pomáhali si, navozovali kontakty mezi sebou, ale i s učitelkami z vedlejší třídy.

Čas rychle uplynul, výsledky tvorby byly úžasné.

Vzhledem k úspěšnosti se pedagogické pracovnice dohodly, že dětem podobnou akci připraví na oplátku ve třídě v Razové.

Kniha – přítel člověka

Dne 22. března proběhlo v knihovně  ZŠ v odpoledních hodinách vzájemné setkání dětí MŠ a ZŠ Razová.

Toto setkání nám pomohla uskutečnit paní Skácelová, která již druhým rokem aktivně v knihovně pomáhá.

Cílem nás pedagogických pracovníků bylo pozvat i zákonné zástupce všech dětí, abychom podpořili v jednotlivých rodinách kladný vztah ke knihám, jejich čtení, předčítání a rozhovorech o literatuře s dětmi.

Paní Skácelová akci uvedla a děti motivovala tak, že se do programu všechny aktivně zapojily.

Setkání se zúčastnil i pan ředitel ZŠ, který svými vstupy podpořil dobré klima akce.

Dětem se v knihovně líbilo. Věříme, že příští setkání proběhne s vyšší účastí zákonných zástupců a že i v rodinách bude práce s knihami hojnější.

Z vlastní práce s dětmi můžeme konstatovat, že vztah dětí ke knihám, zájem o ně i vlastní zacházení s knihami se těmito akcemi zlepšuje.

Stanislava Talčíková

 

23.4.2018

Středisko volného času Bruntál pořádalo dne 4. 4. 2018 pro žáky 4. – 5. tříd ZŠ zábavné soutěže.

Naši žáci museli zvládnout 10 úkolů na různě rozmístěných stanovištích co nejrychleji. Úkoly byly zaměřeny na rychlost, postřeh, tvořivost, spolupráci, přemýšlivost apod. Největší problém našim reprezentantům dělala Morseova abeceda. Tady jsme se opravdu zasekli a nabrali největší časovou ztrátu.

Nakonec jsme vše úspěšně zvládli a skončili v polovině startovního pole 12 družstev. Domů jsme si odvezli sladké odměny a bojovou náladu do dalších soutěží.

 

18.4.2018

Velikonoční tvoření

„Mně se tu tak líbí, že bych tu byla nejradši od rána do večera!“

Takovou pochvalu od jedné z mladších žákyň si jistě rádi vyslechli pedagogičtí pracovníci Střediska volného času v Bruntále, kteří si pro nás na úterý 27. března připravili dílny velikonočního tvoření.

Zde se žáci naší školy spolu s mladšími kamarády ze školky na zhruba dvě a půl hodiny proměnili ve zručné umělce, pod jejichž rukama se z papíru, polystyrenu, sádry, špejlí a barev rodili nádherní zajíčci, slepičky, kraslice a kytičky. Čas během zajímavé činnosti ubíhal jako voda a nadšení malých výtvarníků vydrželo až do konce.

Domů si pak odváželi nejen tyto skvělé výrobky k velikonoční výzdobě svých domovů, ale také pocit, že dovedou něco krásného vytvořit a mohou tak být na sebe hrdí. Vždyť radost z umělecké práce je jednou z věcí, které se podílejí na formování osobnosti, a vlastně i z těch, které dělají člověka člověkem.

Naše upřímné poděkování, tak krásně a spontánně vyjádřené větou uvedenou v úvodu, patří vedení a zaměstnancům SVČ Bruntál, kteří byli dětem skvělými a trpělivými učiteli a průvodci.

A už teď se těšíme na některou z jejich dalších akcí pořádaných pro děti.

Učitelé a žáci ZŠ a MŠ Razová