Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina, kreativita"

13.12.2018

Adventní spirála a jarmark

V úterý 4. 12.  jsme v tělocvičně naší školy uspořádali tradiční Vánoční spirálu, spojenou tentokrát i s vánočním jarmarkem, tedy prodejem výrobků našich dětí. Během této akce, jejímž hlavním bodem programu bylo slavnostní zapalování svíček na dvou adventních spirálách vytvořených ze smrkových větví, jsme si vyslechli i vánoční příběh a skvělé pěvecké vystoupení dětí z mateřských školek. Nechybělo ani občerstvení v podobě perníčků a dalšího vánočního pečiva, které bylo možno zapít voňavým (nealko) punčem připraveným našimi paními kuchařkami.

 

12.12.2018

Jako každý rok i letos jsme se s dětmi  připravovali  na  velké  vánoční  vystoupení, které se konalo 1. 12. 2018 v kulturním domě v Leskovci nad Moravicí. Děti vystupovaly jako vánoční skřítci ve vystoupení „ Vánoční snění „. Vystoupení se skládalo z pásma vánočních básní a písní.

Dětem se vystoupení velice povedlo a byly odměněny nejen velkým potleskem, ale menší sladkou odměnou.

Letos jsme se také společně se ZŠ a MŠ domluvili, že zkusíme udělat první vánoční jarmark, na který budeme vytvářet různé vánoční výrobky, které se budou za symbolickou cenu prodávat. S dětmi v MŠ Leskovci jsme tvořili vánoční stromečky a  svícínky ze skleniček. Do vánočního jarmarku se zapojily i některé maminky a pomohly nám v MŠ vytvořit svíčky z voskového plátu nebo Mikulášky ze šišek a oříšků. O ostatní krásné výrobky nebo dobroty se také postarali naši kamarádi ze školy a školky v Razové a některé maminky.

Všem, kteří se na vánočním jarmarku i vystoupení podíleli, moc děkujeme a přejeme krásné prožití vánočních svátků.

                                                                                                   MŠ Leskovec nad Moravicí

 

16.11.2018

Divadelní představení

Dne 17.10. jsme jeli za našimi kamarády do Leskovce nad Moravicí. Připravili jsme se na to, že jedeme na divadelní představení autobusem, takže jsme si zopakovali jak se chováme v dopravních prostředcích a také v divadle.

Představení o  Honzovi a jeho příbězích děti velmi zaujalo, herec si dokázal všechny získat a taky zapojit do děje příběhu. Celé představení byl slyšet zvonivý dětský smích a při loučení děti nechtěli Honzu vůbec pustit domů. Nakonec fotografie mluví samy za sebe!!! Pro velký úspěch jsme si domluvili další představení na jaro a sejdeme se všichni pro změnu v Razové.

S.Talčíková

 

14.11.2018

Proč sázíme žluté krokusy

Naše škola se zapojila do projektu KROKUS. Tento týden jsme krokusy zasadili a na jaře se těšíme na jejich květy. A proč jsme se do tohoto projektu zapojili?

Sázíme žluté krokusy, abychom si připomněli jeden a půl milionu židovských dětí a tisíce dětí nežidovských, které zemřely v holocaustu. Květy krokusů nám žlutou barvou připomenou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit za nacistické nadvlády. Květiny nám připamatují všechny děti, které zahynuly.

Je nesmírně důležité, abychom na toto hrůzné období evropské historie v letech 1933 až 1945 nikdy nezapomněli. Už nikdy nesmíme dopustit, aby kdokoliv – ať už jednotlivec, nebo skupina – zabíjel druhé a ubližoval jim jen proto, že se mu nezamlouvají nebo že nesouhlasí s jejich názory.

 

 

10.11.2018

Mateřská škola Leskovec nad Moravicí
Dne 2. 11. 2018 v naší školičce proběhla podzimní dílna, kde si rodiče s dětmi společně vytvořili ježečky z listí..
Po krátké pohádce jsme pomohli ježkovi najít to nejkrásnější jablíčko a společně jsme se vydali na lampiónový průvod.
Na konci cesty bylo pro děti nachystané překvapení a podobě promítání strašidelné pohádky ,,Casper „.
Šárka Páleníková

 

1.11.2018

Ztemnělá budova otevírá své dveře. Uvnitř se mihotají plameny svíček. Pohybují se zde podivné stíny a ze tmy se vynořují hrozivé obličeje. Lze zahlédnout netopýry i ježibaby. Všude se to hemží strašlivými monstry. A k tomu všemu se zevnitř domu ozývají  prapodivné a ponuré zvuky či skřeky.

Malý chlapec a dívka vstupují dovnitř.  Ale nebojí se. Ta budova je škola a oni jsou upír a čarodějnice. Právě ve svých kostýmech přišli na akci Halloweenské řádění.

I v letošním roce se podařilo získat dotace na tento projekt, který proběhl ve dnech 1. a 2. 11. 2018, a byl financován Místní akční skupinou Hrubý Jeseník. Dvoudenní akce byla zaměřena nejen na zábavu, ale i na poučení a výuku tvořivých činností. Nedílnou součástí bylo také vedení dětí k samostatnosti, řešení problémů a překonávání nejrůznějších překážek. Účastnily se jí děti z mateřské školy stejně jako naši žáci a v rámci podpory spolupráce i žáci ze Základní školy Bruntál, Školní 2 (Petrin).

Prvním bodem programu, po prohlídce nádherně strašidelně vyzdobených prostor (výsledek obdivuhodné invence a práce paní učitelek a jimi vedených dětí), a po „ubytování se“ v jednotlivých třídách, byly výtvarné a pracovní dílny, zaměřené samozřejmě  tematicky k Halloweenu. Pod vedením paní učitelek se děti věnovaly tvořivým činnostem, které je opravdu zaujaly.  Součástí tohoto bodu byla i znalostně výtvarná práce připravená paní  učitelkou z Petrina.

Také naše paní kuchařky se činily a připravily skvělou večeři v halloweenském stylu. Nechyběl ani vynikající dezert. Překvapením byl tajemný duch, který čekal na přicházející strávníky přímo v prostorách školní jídelny.

Po večeři jsme zhlédli úžasné taneční vystoupení našich žáků a žákyň a pak už se všichni odvážní těšili na noční stezku odvahy. Ta letos vedla prostorami školy. Sklep bývá občas strašidelný i ve dne, ne tak ještě v pozdních hodinách. A potemnělá tělocvična, jindy místo radostného výskání a smíchu, může být taky pěkně tajuplným místem, zvláště když za švédskou bednou číhá (tedy hlídá) náš pan ředitel.

V tělocvičně se odehrávala i černá hodinka – čtení a vyprávění záhadných a strašidelných historek. Pro zájemce byl připravený dětský film o strašidýlkách.

Děti byly poučeny nejen o tradicích Halloweenu, ale rovněž o našich českých tradicích Dušiček, kterými si připomínáme památku našich drahých zesnulých.

Možná o něco později než běžně doma, ale přeci jen v rozumném čase, zalehli všichni účastníci k spánku ve svých spacácích. Potřebovali si pořádně odpočinout před výletem, který je čekal další den.

Po vydatné halloweenské snídani a „nafasování“ svačiny na cestu jsme nasedli do autobusu, který nás dovezl k jeskyním Na Pomezí.  Prohlídka jeskynního systému zaujala všechny děti a k všeobecnému nadšení přispělo i to, že nechyběli ani očekávaní netopýři. Školáci si nakoupili suvenýry a pak už se jelo domů.

Za vydařené Halloweenské řádění patří poděkování MAS Hrubý Jeseník, autorovi projektu – panu řediteli, celému kolektivu pracovníků ZŠ a MŠ Razová, paní učitelce z bruntálské základní školy, všem dětem a žákům a v neposlední řadě také jejich rodičům.

Už teď se těšíme na další podobné akce, které přispívají k sbližování dětí mezi sebou navzájem, posilování jejich zdravého sebevědomí a k jejich spolupráci s učiteli nejen ve vyučování.

Karel Mašlík

Výstřižek

ČTVRTEK   1.11.2018

        Dopoledne:

 • upekli jsme z lineckého těsta dýně, netopýry a klobouky
 • vyřezali dýně
 • zasadili Lípu svobody

  Odpoledne:

 • vyzdobili jsme školu
 • udělali si masky
 • namalovali jsme si Halloweenské obrázky

           Večer:

 • prošli jsme  stezku odvahy
 • báli jsme  se při strašidelném čtení
 • podívali jsme se na pohádku

PÁTEK   2.11.2018

 • po výtečné snídani jsme si rozdali diplomy a dárky
 • odjeli jsme do jeskyně zkontrolovat netopýry

 

 

27.10.2018

Sportovní dopoledne

Dvě hodiny plné her, zábavy a pohybu si užili razovští školáci v pátek 26. října. Akce byla organizovaná k připomínce státního svátku – sto let od založení ČSR. Tělocvična byla plná radostného halasu a povzbuzování během mnoha více či míně netradičních sportovních disciplin.

Po úvodním běhu a rozcvičení následovaly zábavné štafety s uvazováním švihadel a převlékáním (jak jinak než našich žlutých razovských) triček.

Trefování míčkem do otevřených úst figuríny klauna, opětovné házení míčků na přesnost, tentokrát do švédské bedny, srážení kuželek, přetahy lanem a závody jezdítek – to byly další soutěže, do kterých se děti s radostí zapojily.

Na konci sportovního dopoledne pak čekala na všechny sladká odměna v podobě lízátek a na ty nejlepší také čokoláda a medaile. Zlato, stříbro a bronz v jednotlivých kategoriích předával žákům pan ředitel. Ve své závěrečné řeči pak popřál všem krásné podzimní prázdniny a nezapomněl připomenout významný svátek 28. října, den stoletého výročí založení Československa.

Karel Mašlík

 

22.10.2018

            PŘEDŠKOLÁCI   A   ŠKOLÁCI   VE   ŠKOLE

Výstřižek 1

 

15.10.2018

BESIP

Dne 3.10. se sešly obě třídy v MŠ Leskovec nad Moravicí s policistkami z Dopravní policie Bruntál. Děti se učily dopravní značky, pravidla silničního provozu, jak se ošetřuje zranění a podívaly se zblízka do policejního vozu.
Poděkování patří paní Pallové z Leskovce nad Moravicí za zprostředkování této přínosné akce pro naše děti.

Stanislava Talčíková

 

10.10.2018

Svatý Václav

Svatý Václav byl český kníže a světec, který je hlavním patronem Čech a Moravy a symbolem české státnosti. A takový velikán by neměl byt opomíjen, takže se všichni žáci zúčastnili malého projektu o Sv. Václavovi. Nejdříve byli seznámení s touto osobnosti, kdy si společně přečetli o životě Václava, následně shlédli krátké video a nakonec vytvořili složky s obrázky a pracovními listy a také se snažili o portrét.

Jana Kosťová