Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

6.6.2022

Dětský den ve školce v Leskovci

Dětský, sportovní den si děti užily na zahradě školky. Na dětí čekalo několik disciplín – chůze v gumácích, skákání v pytli, šroubování šroubků, hod míčem na cíl, přeskakování a podlézání překážek, jízda na tříkolce. Nechyběl také oblíbený souboj v přetahování lanem mezi děvčaty a chlapci. Po úspěšném splnění všech disciplín, děti hrály jejich oblíbené hry. Po příchodu do školky na děti čekala velká odměna v podobě balíčků a medailí. Touto cestou moc děkujeme za dárky a dobroty od rodiny Pallových, Škvarkových a obchodu Večerka u Pavly.

Dětský den se nám vydařil a děti už se těší na další zážitky, které je ve školce čekají.

MŠ Leskovec nad Moravicí

 

1.6.2022

Školní akademie 2022

V pátek 27.5.2022 jsme prožili odpoledne plné tanců, zpěvu, hry na flétnu, pohádkového příběhu a hlavně dobré nálady v naplněném sále Kulturního domu v Razové. Na vystoupení se vystřídaly postupně všechny děti z naší základní školy i obou mateřských škol. Vyučujícím, kteří s žáky skladby nacvičovali, se podařilo vybrat pestré i náročné vystoupení v plné parádě. Vystoupení co vystoupení mělo svůj náboj, smysl, originalitu. Proto všem, kteří se jakýmkoli způsobem na přípravě podíleli, a v neposlední řadě i žákům patří velký dík. Největší odměnou pro všechny byl spokojený a bouřlivý potlesk publika.

 

 

18.5.2022

Pozvánka na „Jarní probuzení parku všemi smysly“ od SVČ  v Bruntále nás potěšila a tak jsme se společně vydali na výlet. Plnění jednotlivých úkolů, které si pro nás a všechny návštěvníky tohoto dne připravily různé organizace, bylo nejen zábavné, ale také poučné. Celé dopoledne rychle uběhlo a nám se akce moc líbila. Těšíme se znovu na příští rok do parku.

 

10.5.2022

Dnes nás ve škole navštívil Tonda Obal.

Kdo a co to je? Je to človíček, jehož koníčkem je vše, co se týká odpadů. Je to také vzdělávací program, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku. Proto vše, co jsme se dozvěděli, se budeme snažit uplatnit  v praxi jak doma, tak ve škole. Prostě všude, kde se setkáme s tříděním odpadu.

 

9.5.2022

DEN MATEK

Den matek je významným dnem, kdy bychom měli vzdát poctu našim maminkám. Mnozí tento svátek neslaví, nicméně my si myslíme, že maminky nějaký dárek od srdce potěší. A za svou lásku a péči si ho určitě zaslouží! Líbí se Vám tento dáreček?

 

2.5.2022

Návštěva Světa techniky

Na tři skupiny podle ročníků byli rozděleni naši žáci a předškoláci při opětovném výjezdu za poznáním do Světa techniky a výstavního objektu U6 v Dolní oblasti Vítkovice. Za netradiční výukou v podání místních lektorů jsme se vydali ve čtvrtek 28.4.

Z důvodu onemocnění lektorky byl žákům 1. ročníku a předškolákům původní program s názvem Doktorská školička zrušen. Byly jim však nabídnuty aktivity v Dětském světě, kde si mohli zopakovat své znalosti z prvouky. Vyzkoušeli si, jaké to je být stomatologem či chirurgem v ordinaci či na operačním sále a hravou formou si tímto procvičili své vědomosti o lidském těle. V další části programu si mohli nakoupit a uvařit, zkusit postavit dům pomocí jeřábu, opravit auto a zahrát si na archeology. K dispozici byla také překážková dráha a zkouška odvahy ve strašidelné jeskyni.

Žáci 2. a 3. ročníku získali základní povědomí o architektuře měst a krajiny. Seznámili se pomocí fotografií a vyprávění paní lektorky se zajímavými místními a světovými stavbami jako jsou domy, mosty, sportoviště a další. Následně pracovali v malých skupinkách, kde plnili zajímavé úkoly – umísťovali do mapy města různé objekty a stavby a toto umístění zdůvodňovali. Jednotlivě pak kreslili nebo psali názvy budov a zařízení, které by neměly chybět v centru města. Závěrem navštívili výstavu uměleckých objektů vytvořených z vyřazeného technického materiálu. Největší obdiv sklidilo monumentální dílo Power Tower autora Krištofa Kintery, vytvořené ze zhruba 500 000 bateriových monočlánků!

Třetí skupina, tvořená žáky 4. a 5. ročníku se učila programovat roboty Ozoboty. Ozobot je miniaturní robot a žáci při práci s ním získávají základy programování. Tato činnost vede k rozvoji kreativity a logického myšlení. Programování probíhá pomocí kresby barevných kódů – tzv. ozokódů. Naši mladí programátoři jezdili s roboty po barevných čarách a dávali jim různé pokyny. Mohli měnit rychlost, otáčení nebo směr pohybu.

Výlet za poznáním se všem zúčastněným líbil. Žáci se pobavili a zároveň poučili. Navíc nás celé dopoledne provázelo krásné jarní počasí.

Akce proběhla v rámci projektu OKAP – Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání.

 

24.4.2022

V letošním školním roce jsme se konečně dočkali. Čeho ? No přece plavání.

Na bazénu v Břidličné jsme učili různým způsobem uplavat menší či větší vzdálenosti, potápět se, chovat se zodpovědně při plavání či dovádění ve vodě. Že se nám to líbilo dosvědčují následující fotografie.

 

21.4.2022

webinář

 

19.4.2022

13.4.2022