Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

1.10.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k nové situaci ohledně koronaviru, jsme byli nuceni učinit úpravy ve Školním řádu, který naleznete v sekci ÚŘEDNÍ DESKA  a má účinnost od dnešního dne 1.10.2020. Prosíme o jeho prostudování.
Mgr. Jiří Chmelík
ředitel školy

 

27.9.2020

PROJEKTOVÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Dne 24. září se uskutečnil druhý projektový den v naší školní družině. Opět za námi přijela  pracovnice SVČ Bruntál paní Marcela Rozprýmová. Kromě slíbeného hada jsme spatřili a mohli si sáhnout na živého Švába madagaskarského, Gekončíka nočního a Pakobylku. Protože otázky na paní Rozprýmovou nebraly konce, chtěli bychom přiblížit zvířátka i dětem, které z důvodu nemoci nemohly být s námi. Takže pár vět k jednotlivým zvířátkům.

Šváb madagaskarský

Jeden z největších švábů na světě s charakteristickými syčivými zvuky při vyrušení. Nelétá, přesto pomocí speciálních přísavek na nohou dokáže lézt po hladkých stěnách a sklech. Nejvíce si pošmáknou na zralém ovoci – meloun, jablko, banán. Během manipulace jsou klidní, nekoušou a hlazení po celém těle si naprosto užívají.

Gekončík noční

Díky své nenáročnosti a mnoha barevným formám je jedním z nejčastěji chovaným a velmi oblíbeným obyvatelem terárií. Dorůstají velikosti 20 – 30 cm. Jejich oči mají vertikální zornici, jako jedni z mála plazů mají pohyblivá oční víčka. Gekončíci vyžadují živou potravu. V zajetí jsou krmeni cvrčky, šváby, moučnými červy a podobným hmyzem Dožívají se až 25 let.

Pakobylka -Strašilka

Strašilky jsou bizarního zjevu. Mohou vypadat jako větvička, list nebo třeba kus kůry a dokonale tak splývat s prostředím. Většina strašilek je větších než 5 cm, ale najdou se i druhy, které dorůstají až do velikostí větších než 25 cm Jedná se o výlučně býložravý hmyz.

Krajta královská 

Krajta je čeleď nejedovatých škrtivých hadů. Má hezké zbarvení, vyznačuje se minimální agresivitou a spíše plachostí, proto je často chována v teráriích. Dorůstá maximální velikosti 1,2 až 1,5 metru, výjimečně do 1,80 metrů. Váha tohoto hada se pohybuje kolem 1–3 kg. Nepatří tedy k velkým druhům. Krajta královská je, tak jako všechny krajty, vejcorodá. Samice klade 6–8 poměrně velkých vajec, měřících cca 7 × 5 cm. Vejce klade zpravidla v noci. Zhruba po týdnu, po prvním svléknutí začínají krajty přijímat potravu – vhodné jsou již osamostatněné, malé, osrstěné myšky. Svlečená kůže či kutikula se nazývá svlečka. Dospělí jedinci loví již vzrostlé krysy malé, pískomily nebo menší potkany.

Všichni se těšíme na další setkání.

 

 

23.9.2020

Traktor jako z pohádky

Velice rádi jsme přijali pozvaní od pana Pally, který nám chtěl ukázat, že i ze starých nepěkných věcí se dají vytvořit věci nové a krásné. Děti dostaly příležitost si na traktor vylézt, zatroubit a zablikat světly. Dětem se opravený traktor velmi líbil.

 

23.9.2020

Procházka ke Slezské Hartě

Ve čtvrtek 10.9. jsme se s dětmi vydali na velkou procházku ke Slezské Hartě. Cestou jsme si povídali o tom, jak je důležité chovat se správně k přírodě (vyhazování odpadků, rozkopávání hříbků a mnoho dalšího). Děti měly možnost vyzkoušet si chůzi po nerovnoměrném terénu jako jsou například kameny nebo poorané pole. U vody pozorovaly plující lodě a ryby ve vodě. Dozvěděly se také jak může být voda pro člověka užitečná a zároveň nebezpečná.

A protože máme šikovné děti, které nám dokázaly odpovědět i na záludnější otázky a úkoly, čekala na všechny sladká odměna.

 

23.9.2020

Vážení rodiče,
ředitel školy sděluje, že ŘEDITELSKÉ VOLNO, na tento pátek (25. 9. 2020) NEVVYHLAŠUJE.
Na naší škole bude probíhat standardní výuka dle rozvrhu.
Mgr. Jiří Chmelík
ředitel školy

 

15.9.2020

PROJEKTOVÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Dne 9.září se uskutečnil projektový den v naší školní družině na téma Ježek. Přijela za námi pracovnice SVČ Bruntál paní Marcela Rozprýmová. Přivezla s sebou živého ježka a také spoustu obrázků dospělého ježka i mláďat. Všichni jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o ježkovi – např. čím se živí, kde žije, jaké má nepřátele, kolika let se dožívá, ale i například jak přečkává zimu. Žáci si poté zahráli zábavné hry a všichni si na živého ježka mohli sáhnout. Všichni se budeme těšit na druhý projektový den, jehož tématem HAD.

 

10.9.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od 10.9.2020 jsou žáci povinni nosit ve společných prostorách roušky.

Dohlédněte prosím, aby žák tyto roušky měl denně čisté a nepoškozené.

Děkuji.

Mgr. Jiří Chmelík

ředitel školy

 

3.9.2020

Vážení rodiče,

 

od dnešního dne jsme doplnili pro potřeby školní družiny a kanceláře školy nová telefonní čísla na která můžete volat.

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 770 168 124

KANCELÁŘ ŠKOLY (M. Složilová): 770 168 081

V případě komunikace se školní družinou volejte přímou linku do školní družiny.

Kancelář školy kontaktujte také  při zájmu plateb obědů přes účet – možno od října.

Při odhlašování stravy kontaktujte přímo školní jídelnu +420 724 508 969.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

2.9.2020

Základní škola a Mateřská škola Razová, okres Bruntál, příspěvková organizace
792 01 Razová 353, IČ: 750 265 54 tel: 554 765 010

Vyhlášení ředitelského volna

Č. j.: ZŠ P 55/R-20
2.9.2020

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění pro všechny děti a žáky volný den ze závažných organizačních důvodů, včetně činnosti školní družiny a školní jídelny. Po dohodě se zřizovatelem platí uzavření i pro MŠ Razová v termínu:

pondělí 14. 9. 2020

Odůvodnění:
V daném termínu proběhne plošné vypnuti dodávky elektrické energie, které se týká i naší školy a školky. Z tohoto důvodu nemůžeme dětem a žákům zajistit požadovanou teplotu v místnostech, řádnou stravu, teplou vodu ani výuku.
Mgr. Jiří Chmelík
ředitel školy

 

1.9.2020

Někteří se těšili více, jiní méně, ale přesto jsme se všichni sešli v tělocvičně naší školy k slavnostnímu zahájení nového školního roku.

Přivítat nás přišli  představitelé obou obcí, obecního spolku Razovské ženy a zástupkyně školské rady.

Pan ředitel pozdravil zejména naše prvňáčky a informoval krátce rodiče o akcích, které nás čekají v nejbližší době a v průběhu školného roku.

Byli jsme se podívat na nově vybudovanou učebnu informatiky, která je vybavena nejen novými počítači,  ale také 3D tiskárnou.