Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

22.2.2016

Rozpis časového rozvržení zájmových kroužků 2023/ 2024

Vážení rodiče, předkládáme vám přehled letošních zájmových kroužků. Prosíme vás, abyste si z nabídky společně se svým dítětem (svými dětmi) vybrali a závazně vyplnili přiloženou přihlášku. Po přihlášení je dítě povinné do kroužku pravidelně chodit (nejméně do závěru 1. pololetí).

Děkujeme.

Mgr. Jiří Chmelík, ředitel školy

Všechny zájmové kroužky budou probíhat v tradičním čase mezi 12:30 a 13:50 hod., pouze čtenářský kroužek do 14.40hod.

Jednorázová platba za návštěvu kroužku (i více kroužků) je stanovena na 100 Kč za školní rok.

Z této částky budou nakoupeny pomůcky a věci potřebné v jednotlivých kroužcích pro žáky.

Přehled letošních kroužků a jejich vedoucích:

Sportovní hry    –   pan K. Mašlík (1. až 5. roč.)

Kreativní kroužek    –   paní D. Němcová

Flétna    –   paní L. Procházková

Šikulové  –   paní J. Chudá

Čtenářský klub   – paní R. Skácelová

Hobby Horse   –   paní Vidlařová J.

Časové rozvržení kroužků budeme moci připravit až po doručení přihlášek dětí (musíme také zkombinovat s rozvrhem hodin odpolední výuky aj.).

Práce kroužků bude (v případě zpětného doručení přihlášek všech žáků, kteří mají o práci v kroužcích zájem) zahájena od  října 2023 podle pokynů jejich vedoucích. Děti, které nebudou navštěvovat ŠD, budou moci navštěvovat kroužky rovněž – formou příležitostné docházky a se zodpovědností jejich zákonných zástupců za jejich příchod do kroužku i odchod z kroužku. Prosíme všechny naše žáky i rodiče o počáteční trpělivost, než se činnost ve všech odpoledních aktivitách ustálí. Částečné změny jsou ještě možné.

Děkujeme a přejeme všem dětem, aby se jim práce ve všech kroužcích v letošním školním roce líbila.

 

12:30 – 13:15 13:00 – 13:40 14:00 – 14:45
Pondělí  

 

 

KREATIVNÍ

KROUŽEK

 

 

 

 

 

Úterý ODPOLEDNÍ

VYUČOVÁNÍ

 

 

 

 

Středa FLÉTNA

 

HOBBY

HORSE   (od 13:15hod.)

 

 

 

 

Čtvrtek  

 

 

ŠIKULOVÉ

 

 

 

 

Pátek  

 

 

SPORTOVNÍ  HRY

(od 12:40 – 14:00hod.)

 

ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK

(od 14:00 – 14:40hod.)

 

 

 

 

J.Chmelík, ředitel školy