Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

22.2.2016

Rozpis časového rozvržení zájmových kroužků 2019 / 2020

 

12:30 – 13:10 13:10 – 13:50 14:00 – 14:45
Pondělí  

Výtvarný kroužek

(Y. Rotterová)

 

Výtvarný kroužek

(Y. Rotterová)

 

 

 

 

Úterý

 

Logopedické hry/PC (J. Kosťová)

 

(od 12:45 – 13:30 odpolední

vyučování 4. a 5. ročníku)

 

Ruční práce (D. Němcová)

(od 13:30 do 14:10)

 

Středa

 

Šití a vyšívání (J. Chudá)

 

 

Stol.tenis/badminton

(M. Bedáňová)

 

 

 

Čtvrtek

 

 

Klub komunikace v cizím jazyce

(K. Mašlík)

 

 

Klub komunikace v cizím jazyce

(K. Mašlík)

 

Čtenářský klub (R. Skácelová)

 

Pátek

 

 

Kytara, písně k táboráku

(J. Chmelík)

 

Sportovní hry (K. Mašlík)

(střídání 2 skupin)

 

Taneční kroužek (D. Němcová)

(od 14:15 do 15:00)

Zahájení práce kroužků proběhne v týdnu od 16. září – podle pokynů jejich vedoucích a paní vychovatelky M. Bedáňové (ta děti do všech kroužků, do kterých se přihlásily, průběžně posílá ze školní družiny).

Za doprovod (cestu do školy i ze školy po ukončení kroužku) těch žáků, kteří nebyli přijati do školní družiny, ale přihlásili se do vybraných kroužků, nesou plnou zodpovědnost jejich zákonní zástupci.

Prosíme všechny naše žáky i rodiče o počáteční trpělivost, než se činnost ve všech odpoledních aktivitách ustálí. Částečné změny jsou ještě možné. Děkujeme a přejeme všem dětem, aby se jim práce ve všech kroužcích v letošním školním roce líbila.

Naše velké poděkování patří všem vedoucím zájmových kroužků – učitelům, paní vychovatelce a paním asistentkám.

J.Chmelík, ředitel školy