Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

22.2.2016

Rozpis časového rozvržení zájmových kroužků 2018 / 2019:

12:30 – 13:10 13:10 – 13:50 14:00 – 14:45
Pondělí Výtvarný kroužek (Y. Rotterová) Výtvarný kroužek (Y. Rotterová)  

 

Úterý Logopedické hry/PC (J. Kosťová) (odpolední vyučování IV. třídy)
Středa Stol.tenis/badminton (M. Bedáňová) Šití a vyšívání (J. Chudá)
Čtvrtek Konverzace v AJ (K. Mašlík) Ruční práce (D. Němcová) Čtenářský klub (R. Skácelová)
Pátek Kytara, písně k táboráku (J. Chmelík) Sportovní hry (K. Mašlík)  Taneční kroužek (D.Němcová)

Zahájení práce kroužků proběhne v týdnu od 17. září – podle pokynů jejich vedoucích a paní vychovatelky M. Bedáňové (ta děti do všech kroužků, do kterých se přihlásily, průběžně posílá ze školní družiny).

Za doprovod (cestu do školy i ze školy po ukončení kroužku) těch žáků, kteří nebyli přijati do školní družiny, ale přihlásili se do vybraných kroužků, nesou plnou zodpovědnost jejich zákonní zástupci.

Prosíme všechny naše žáky i rodiče o počáteční trpělivost, než se činnost ve všech odpoledních aktivitách ustálí. Částečné změny jsou ještě možné. Děkujeme a přejeme všem dětem, aby se jim práce ve všech kroužcích v letošním školním roce líbila.

Naše velké poděkování patří všem vedoucím zájmových kroužků – učitelům, paní vychovatelce a paním asistentkám.

J.Chmelík, ředitel školy