Kroužky

Rozpis časového rozvržení zájmových kroužků 2017/2018:

 

 

                    12:30 – 13:10 hod. (vedoucí kr.)                  13:10 – 13:50 hod. (vedoucí kr.)

 

Pondělí       Výtvarný kroužek (Y. Rotterová)               Výtvarný kroužek (Y. Rotterová)

 

Úterý          Logopedické hry/PC (J. Kosťová)                (odpolední vyučování IV. třídy)

 

Středa        Stol.tenis/badminton (M. Bedáňová)         Cvičení s prvky jógy (Z. Figurová)

 

Čtvrtek      Konverzace v AJ (K. Mašlík)                           Ruční práce (D. Němcová)

 

                                                                                               14:00 – 14:45 hod.

                                                                                              Čtenářský klub (R. Skácelová)

 

Pátek         Kytara, písně k táboráku (J. Chmelík)          Sportovní hry (K. Mašlík)

 

Zahájení práce kroužků proběhne v týdnu od 18. září – podle pokynů jejich vedoucích a paní vychovatelky M. Bedáňové (ta děti do všech kroužků, do kterých se přihlásily, průběžně posílá ze školní družiny).

Za doprovod (cestu do školy i ze školy po ukončení kroužku) těch žáků, kteří nebyli přijati do školní družiny, ale přihlásili se do vybraných kroužků, nesou plnou zodpovědnost jejich zákonní zástupci.

Prosíme všechny naše žáky i rodiče o počáteční trpělivost, než se činnost ve všech odpoledních aktivitách ustálí. Částečné změny jsou ještě možné. Děkujeme a přejeme všem dětem, aby se jim práce ve všech kroužcích v letošním školním roce líbila.

Naše velké poděkování patří všem vedoucím zájmových kroužků – učitelům, paní vychovatelce a paním asistentkám.

 J.Chmelík, ředitel školy