Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

17.5.2024

Den maminek

Týden před nedělí 12. 5. jsme si povídali o našich maminkách, ale i babičkách a tetách, které mají děti. Jsou to tedy maminky.

Připomněli jsme si jejich lásku, péči a starostlivost, kterou nám věnují. Naučili jsme se pro ně básničky a pěknou písničku.  Také jsme vyrobili přání a srdíčko.

V pátek od nás maminky dostaly dárek ve školce a večer před spaním k sladké pusince překvapení v podobě básničky a písničky, kterou jsme se ve školce pro tuto příležitost naučili.

 

 

25.4.2024

Předškoláci ve školní knihovně

Protože se blíží konec školního roku, začali jsme chodit s předškoláčky „pracovat“ do školní knihovny, kde máme více klidu pro individuální činnosti a přípravu na školu.

Jsme třída smíšená a nemůžeme přece po našich malých kamarádech chtít, aby byli potichu, když „pracujeme“ a musíme se soustředit na naše písanky a povídání, jsou ještě malincí.

Vždy se do knihovny moc těšíme. Jednak si připadáme jako školáci a hlavně poznáváme školu z blízka.

Nejdříve si procvičujeme uvolňování zápěstí, během oromotorických cvičení si procvičíme hybnost jazyka a nezapomínáme na cvičení správného dýchání.

Jako průpravu na psaní míváme pravidelně grafomotorická cvičení, kde dbáme hlavně na správný úchop tužky a správné plnění zadaného úkolu. Pak si povídáme o věcech, které jsou opravdu pro předškoláky k daným týdenním tématům.

Za odměnu, a to máme nejraději, si můžeme v knihovně vybírat knihy, které nás zaujmou, většinou podle obalu. Paní učitelka nám s výběrem vždy ráda pomáhá a přečte název. Přečte nám taky, o čem by kniha měla být. Nejraději máme knihy o přírodě a knihy s puzzlemi. Někdy si z nich čteme všichni najednou, jindy si každý vybere tu svou.

Už se pomalu začínáme v knihovně sami orientovat a na závěr nezapomínáme dát knihy vždy na své místo.

 

25.4.2024

DEN ZEMĚ

Dne 22. 4. jsme měli zajímavý den. Věděli jsme předem z povídání od paní učitelky, že se blíží významný den „ DEN ZEMĚ“.

Od rána jsme si prohlíželi encyklopedie, povídali jsme si o tom, jak musíme pečovat o přírodu, šetřit naše lesy a neplýtvat vodou. Během dne jsme si znovu připomněli, jak třídíme odpad. Paní učitelka nám přečetla příběh o chlapci, který znečišťoval přírodu a jak jej za nevhodné chování sama příroda potrestala. Bylo to pro nás velké ponaučení. Potom jsme se všichni přesunuli do tělocvičny, kde nás čekalo překvapení v podobě plnění docela těžkých úkolů, ale zvládli jsme je. Na závěr všechny děti dostaly na památku diplom „Malého ochránce přírody“ a sladkou odměnu.

 

8.12.2023

 

10.11.2023

Zážitky z přírody

Dne 8. 11. jsme měli dopoledne hodně práce. Paní učitelky dětem připravily pracovní dílnu. V uplynulém období jsme na vycházkách a pobytu v přírodě sbírali vše, co nám podzim přinesl.

Z větví, větévek a listů jsme si vyrobili sovy malé, velké a všechny pěkně okaté. Ty jsme připevnili na větve a vše dozdobili listy, které jsme postupně spolu s žaludy, kaštany a šiškami nosili do školky po pobytu venku.

Tvoření se nám dařilo a tak jsme u práce všichni vzpomínali na podzimní písničky a básničky, které jsme se spolu naučili, co jsme na podzim dělali venku i ve školce.

Na závěr jsme po rodiče přichystali výstavku v šatně, abychom se i s nimi podělili o pěkné zážitky. Teď se už tedy pomalu můžeme těšit na zimu a radovánky kolem ní.

 

28.10.2023

Dne 24. 10. 2023 nás ve školce  v Razové hned ráno čekala strašidelná třída plná strašidel, tajemných světýlek a zvuků. I paní učitelka se ráno moc bála.

Rodiče děti nastrojili do kostýmů strašidel a všichni byli tak namalovaní, že je skoro nikdo nepoznal.

Celé dopoledne děti hrály hry, tančily, tvořily a moc si zábavu užívaly. Dostaly odměnu v podobě sladkostí, nazdobených perníčků a ovoce.

Velké poděkování patří rodičům Verunky Bortlové za vynikající koláčky z pekárny v Bílčicích babičky Vlastičky a mamince kluků Lalákových za perníčky.

 

30.6.2023

Třídní slavnost s medvědí rodinkou

Dne 30. 6. 2023 jsme se hned ráno přivítali ve třídě s naší medvědí rodinkou, abychom se rozloučili se školním rokem 2022/ 2023.

Děti si zahrály spoustu pěkných pohybových her, připomněli jsme si všechny oblíbené písničky, které se děti naučily během školního roku a povídali jsme si o tom, co nás čeká o prázdninách doma s rodiči.

Předškolákům jsme popřáli hodně úspěchů a radosti v základní škole a všem dětem pěkné prázdniny.

 

7.6.2023

Oslava Mezinárodního dne dětí

Dne 1.6. 2023 měly  naše děti slavnostní den. Od rána bylo  ve třídě nachystáno spoustu her a zábavy.

Po svačině paní učitelka seznámila děti s příběhem malíře Bořka Barvičky, který dětem poslal zajímavý dopis. Po přečtení jsme se všichni rozhodli, že Bořkovi pomůžeme s nalezením ztracených barev. Ale nebylo to zadarmo. Museli jsme splnit 11 úkolů, které nebyly vůbec jednoduché, ale všichni víme, že si máme navzájem pomáhat. O tom si přece povídáme každý den v komunitním kruhu.

Mezi úkoly jsme například hledali vše, co má červenou barvu, skákali jako zelené žabky, hráli na kočku a šedou myš.  Na závěr jsme házeli hnědou šiškou do terče.

Na oplátku jsme získávali na každém stanovišti barvy na paletu, které nutně potřebuje Bořek, aby mohl malovat své krásné obrázky.

Za splněné úkoly dostaly děti diplom, medaili a sladkou odměnu, Bořek zase své zamilované barvičky.

 

25.5.2023

Policie v naší MŠ

Dne 15. 5. 2023 nás v dopoledních hodinách navštívila paní policistka z PČR  Bruntál.

Povídala si s dětmi o náročné práci policistů, ukázala dětem pouta na ruce, teleskopický obušek a pepřový sprej. Všechny tyto pomůcky včetně zbraně nosí policisté ve službě vždy s sebou.  Děti se dozvěděly, kdy tyto pomůcky mohou nebo musí použít.

V druhé části si děti před prázdninami připomněly jak se chovat na silnici, na co si dávat pozor, neměly by si všímat cizích lidí, kteří je mohou oslovit. Byly seznámeny s tím, jakou mají mít výbavu při jízdě na kole a jaké dopravní předpisy musí vždy dodržovat. Děti byly také poučeny o tom, jaká místa jsou pro ně nebezpečná a kam se mohou pouštět jen v doprovodu dospělých osob.

Na závěr jim paní policistka rozdala dárky a ukázala venku, jak funguje služební vozidlo.

MŠ Razová

 

27.4.2023

Naše planeta Země

Celý rok se učíme ve školce, na vycházkách i na zahradě jak pečovat o naše prostředí. Je nám vždy moc smutno z nepořádku, který vidíme kolem nás. Nejsmutněji je nám však v lese, když vidíme pohozené skleněné lahve, plastové předměty a papírový odpad.

V týdnu od 17. 4. – 21. 4. jsme si připomněli, kam odpad patří, jak jej třídíme a co řekneme všem, kdo nepořádek kolem nás dělá.

Děti si poslechly nejdříve příběh o šťastné a smutné planetě. Kde by nám asi bylo lépe? Proč je jedna planeta smutná a druhá ne? Na tyto otázky hledaly děti odpovědi a rozhodly se pomoci. Třídily odpad, dozvěděly se co je to recyklace, jak šetří životní prostředí lidé na šťastné planetě. Děti si pomocí pracovních listů umocnily povědomí o všem, co se dozvěděly a také si zazpívaly písničku V lese je krásně, jehličí voní, příroda prosí – nebuďte sloni. …….

MŠ Razová