Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

3.3.2023

Karneval ve třídě

Dne 28. 2. jsme se do školky těšili víc než jindy. Čekala nás třídní slavnost v podobě karnevalu. V předešlých dnech jsme si povídaly, proč karnevaly lidé pořádají, jaký význam měly v minulosti a jaký  nyní. Pro naší třídu je už tradiční, pořádáme jej rádi každý rok v tomto období.
Maminky předem věděly, že mají připravit kostýmky a masky a také nás nezklamaly. Jaké bylo překvapení hned ráno, když nás přivítala vesele nazdobená třída!!!!
Karneval byl plný zábavy, hudebně pohybových a her a tvoření v centru Výtvarník.
Děti měly velkou radost a podle vzájemného švitoření až do odchodu domů bylo znát, že jsou plny příjemných zážitků.

MŠ Razová

 

 

 

 

 

23.2.2023

Krmítko pro ptáčky

V enviromentálním vzdělávání se děti v tomto období učí o životě volně žijících zvířat a ptáků. Ví, jak je důležitá pomoc lidí zvířatům, když nastane krutá zima a vše je zapadané sněhem. Proto jsme se s dětmi domluvili, že vyrobíme krmítko pro ptáčky. V centru Kutil a Výtvarník měly připravený materiál k tvoření. Vše bylo nachystáno tak, aby mohly začít tvořit hned po příchodu ráno do třídy. Učily se pracovat v týmu a dělit si práci tak, aby měla smysl. Během tvoření jsme si povídali o důležitosti si vzájemně pomáhat, pomoci zvířatům, jak je vhodně krmit a pečovat o místa, kde se scházejí. Děti měly ze své práce radost a kromě procvičení manuální zručnosti si upevnily povědomí o nutnosti vzájemné pomoci a empatie.

MŠ Razová

 

9.2.2023

Hrátky na sněhu

Na hry ve sněhu jsme moc těšili a připravovali i ve třídě. Máme moc rádi zimu a sníh. V komunitním kruhu a při rozvíjení poznání v centru Knihovna jsme si povídali o všem, co na sněhu můžeme dělat, jak z něho tvořit a taky jak sníh vzniká a co se stane, když jej budeme zahřívat.
Vyrazili jsme na kopec za školou i na hřiště TJ Sokol. Nejdříve jsme si zahráli hru “ Kdo je to?“ Děti podle předvedených pohybů paní učitelkou hádaly, jestli je před nimi ten, kdo lyžuje, sáňkuje nebo bruslí. Taky jsme si vzpomněli, že umíme písničku Brusle a nejen, že jsme si ji zazpívali, ale taky ji pohybově ztvárnili.
Pak jsme začali tvořit koule. Malé, střední i hodně veliké. Předškoláci nám je spočítali, určovali kde je za, pod, vedle, v řadě nebo za sebou a moc jim to šlo.
S koulemi jsme házeli na cíl i do dálky a taky přišlo na pořádnou koulovačku.
Pak děti válely sudy na sněhu a hrály si samy se sněhem tak, jak se jim  líbilo.
Na závěr jsme si připomněli, jak je důležitý pohyb venku na čerstvém vzduchu. A protože děti byly z hrátek nadšené, slíbili jsme si, že si brzy hry venku zopakujeme, dokud je venku sníh.

 

8.12.2022

Čertovské řádění

Dne 15. 12. jsme měli jednu ze zimních slavností, protože nás navštívili Mikuláš, anděl a čertice. Do MŠ jsme hned ráno přišli jako rozverní čertíci na čertovské řádění. Zpívali jsme čertovské písničky, tančili kopytem se, kopytem tam a po svačině čekali na vzácnou návštěvu. Zazvonil zvonec a do třídy přišli všichni tři i s dárky. Každé z dětí zazpívalo písničku, všichni slíbili, že budou hodní doma i ve školce. Dostali jsme dobrůtky a krásné jmenovky. Poděkování za dárky patří také rodičům Lucinky Musilové a RAZOVSKÝM ŽENÁM.

 

4.12.2022

Pečení perníčků

Brzy budou vánoce, proto s chutí do práce se zpívá v písničce, kterou máme připravenou pro slavnostní setkání u letošního obecního vánočního stromečku.

Ani my jsme nezaháleli a pekli si medové perníčky. Čekalo nás spoustu práce: vyválet těsto, vykrajovat různé vánoční tvary, potřít perníčky, všechno dát na plech a zanést paní kuchařce, aby nám perníčky upekla. Dobrá nálada a nádherná vůně se linula všude kolem nás. Zdobení nás bavilo ze všeho nejvíc. Hotové perníčky jsme ochutnali a zbytek si odnesli domů. Velké poděkování patří paní Musilové za přípravu těsta a polevy.  Dnešní den se velmi vydařil a těšíme se, že si to v příštím roce zopakujeme.

 

28.11.2022

Myslivecký klobouček

Dne 22. 11. 2022 přijala naše pozvání lesní pedagožka z LČR paní Ing. Zlámalová se svou kolegyní, které si pro nás připravili s oblasti environmentálního vzdělávání zajímavý program, který děti velmi zaujal.

Nejprve jsme poznávali zvířátka a ptáčky na obrázcích a zároveň jsme se dozvěděli, kde se s nimi můžeme setkat a čím se živí. Děti byly schopny přírodniny rozpoznat i díky předběžnému pozorování v podzimním období na vycházkách a zahradě.

Na závěr si děti vytvořily myslivecký klobouček, který si nazdobily přírodninami, které donesla Ing. Zlámalová a s radostí si ho odnesly domů. Akce se velmi vydařila a budeme se těšit na další setkání.

 

 

23.11.2022

Uspávání broučků

Dne 21. 11. 2022 jsme měli malou slavnost třídy. Ukončili jsme „ PODZIMNÍ SLAVNOSTI“.  Nejsme smutní, protože nás čekají adventní slavnosti. Děti si donesly z domu polštářky, nachystali jsme také postýlku pro našeho broučka, aby šel na zimu také spát a v klidu přečkal zimu. My všichni jsme mu ukázali, jak si na polštářcích odpočineme my. Kromě toho, že jsme si připomněli, jak jsme tvořili z přírodnin, pekli jablka v troubě, pozorovali změny v přírodě, jsme si zazpívali písničky o podzimu a připomněli jsme si veselou říkanku o drakovi a jeho zubech. S paní učitelkou jsme si poslechli písničku Spí brouček, spí i beruška a pohybem jsme písničku na závěr ztvárnili. Tak jsme podzimu zamávali z okna a těšíme se na paní zimu.

Zdena Pavlíčková

 

23.11.2022

Celý podzim jsme na vycházkách do přírody hledali vše, z čeho bychom mohli v pracovních dílnách ve školičce tvořit.

Nejdříve to byly listy ze stromů, větévky, šípky, žaludy a na závěr kaštany.

Abychom si připomněli, co jsme kde našli, jak jsme sušili listy z javorů, lip, bříz i kaštanů vytvořili jsme si ve třídě na zemi skřítky „Podzimáčky“ ze všeho, co jsme našli.  Nejen, že jsme si užili spoustu legrace, ale naučili jsme se spoustu nového o přírodě a přírodninách.

Zdena Pavlíčková

 

31.10.2022

Podzimní pečení jablíček

Dne 31. 10. jsme hned ráno začali s příchozími dětmi připravovat jablka k pečení. Nejdříve jsme si připomněli vše, co jsme viděli na vycházkách, na zahradách kolem cesty, vzpomínali jsme na to, jak nám jabloňky dělaly radost, když kvetly, jak se plody měnily v krásná červená jablka do dnešních dnů.

Děti si zkusily jablka krájet, přitom pozorovaly, jak vypadají jádra, co se stalo, když jsme jablka rozkrojili napůl a viděli hvězdičku jako o vánocích.

Připomněli jsme si písničku o ježcích pod jabloní a při svačině nám dala paní kuchařka jablka posypaná cukrem a skořicí do trouby.

Po cvičení jsme si na pečené dobrotě moc pochutnali.

 

17.10.2022

Projektový den

 

Dne 27. 9. 2022 čekal ne děti den plný překvapení a zážitků. Jeli jsme společně s dětmi z Leskovce nad Moravicí na výlet do Opavy na Školní statek.

Domluvili jsme si návštěvu na statku s tím, že se děti podívají, jak se pečuje o hospodářská zvířata. Byli jsme nadšeni, protože si je děti mohly pohladit a zároveň zjistit, že každé zvíře má jinou srst, jak žijí v souladu s přírodou, kolik je jim let atd.  Děti měly také možnost pozorovat, jak se čistí kotce králíkům nebo koňské stáje. A dokonce si zkusily podojit kozu.

Průvodcem jim byla paní Stoklasová, která se na naši návštěvu dobře připravila. Ukázala dětem, jak zde zvířata žijí, jak o ně se studenty pečují, na co si musí dávat pozor a jak zvířata dokáží v různých situacích reagovat. Odpovídala také dětem na otázky a nebylo jich málo.

Všichni jsme paní Stoklasové moc poděkovali a na rozloučenou jí zazpívali písničku „Když jsem já sloužil“.

Sice nás předčasně vyhnal z nádvoří statku déšť, ale dětem se pobyt na statku moc líbil. Už se těšíme na další projektový den v květnu, kdy se pojedeme podívat do království motýlů.

Zdeňka Pavlíčková