Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina, kreativita"

17.12.2018

Předvánoční pracovní dílna

Dne 13. 12. přijala naše pozvání paní Ing. Mirka Zlámalová s asistentkou Žanetou.  Jako vždy si pro děti připravily krásnou pracovní dílnu plnou inspirujících námětů k zimní tématice.

Děti si mohly vyrobit přání k Vánocům a ozdoby na vánoční stůl z netradičních materiálů. Po celou dobu panovala ve třídě sváteční nálada, děti prožívaly tvoření s velkou zodpovědností, protože jim záleželo na tom, aby se výrobky rodičům líbily.

Na závěr jako poděkování jsme zazpívali vánoční písně a na přání paní Mirky i slečny Žanetky jsme museli přidávat z naučeného repertoáru jako v divadle.  Děti se dmuly pýchou a zpívaly s obrovskou energií a radostí.

Těšíme se na další setkání.

 

16.12.2018

Předvánoční setkání dětí mateřské školy se seniory

Dne 12. 12. 2018 jsme navštívili seniory v Komunitním domě KODUS v Razové. Děti si připravily krásné písničky a říkanky o zimě a Vánocích.  Zpívaly a recitovaly z celých svých malých a upřímných srdcí. Byla navozena sváteční atmosféra a všichni jsme cítili v ovzduší sounáležitost dvou generací. Vzájemně jsme si popřáli k Vánocům, děti rozdaly dárky a na oplátku dostaly sladkou odměnu.

Při této příležitosti jsme opět pozvali seniory na květnové vystoupení a posezení s přáteli u nás v mateřské škole, které již proběhlo s velkým úspěchem v loňském roce.

Těšíme se na další společné akce. Děti se mají i tímto způsobem učit vážit si starších lidí, umět jim pomáhat a dělat jim radost.

 

16.11.2018

Divadelní představení

Dne 17.10. jsme jeli za našimi kamarády do Leskovce nad Moravicí. Připravili jsme se na to, že jedeme na divadelní představení autobusem, takže jsme si zopakovali jak se chováme v dopravních prostředcích a také v divadle.

Představení o  Honzovi a jeho příbězích děti velmi zaujalo, herec si dokázal všechny získat a taky zapojit do děje příběhu. Celé představení byl slyšet zvonivý dětský smích a při loučení děti nechtěli Honzu vůbec pustit domů. Nakonec fotografie mluví samy za sebe!!! Pro velký úspěch jsme si domluvili další představení na jaro a sejdeme se všichni pro změnu v Razové.

S.Talčíková

 

9.10.2018

 

Náš domov

V měsíci září jsme si povídali o naší obci, domovu a všech okolo nás. V kolektivní práci jsme nakreslili, jak svůj domov cítíme.

P1060652

 

25.9.2018

Čtení pro radost

Dne 18. 9. 2018  nás navštívila v naší  MŠ paní Bc. Renata Skácelová, aby si s dětmi popovídala o knihách. Poutavé vyprávění děti zaujalo a stejně pozorně si poslechly čtenou pohádku. Na závěr si všichni zahráli pexeso s pohádkovými hrdiny.

Děkujeme za milou atmosféru a těšíme se na další setkání.

St.Talčíková

 

24.4.2018

Barevný týden

V únoru letošního roku proběhl v MŠ Razová Barevný týden. Děti si na každý den vymyslely jednu barvu, která pro daný den v jejich představách dominovala.

Děti hned ráno v dané barvě oblečeny do MŠ dorazily. Od rána jsme vybranou barvou kreslili, malovali, modelovali, vymýšleli  barevné  příběhy.  Na výstavku v šatně děti umístily během dne hračky, které barvě odpovídaly. Po příchodu zákonných zástupců  se  se  svými zážitky, dojmy a  novými  znalostmi nadšeně svěřovaly.

S velkou radostí a chutí jsme se o barvách a jejich odstínech učili zpívat, rozvíjet fantazii, vnímat pocity s barvami spojené.

Celá akce měla pozitivní průběh, děti uvolnily představivost, plně zapojily svoji kreativitu a upevnily si své zkušenost z vnímání okolního světa, ve vztahu k vlastní rodině, přírodě a vlastní třídě ve školce.

Pro velký úspěch u dětí budeme v budoucnu tyto aktivity opakovat.

 

Výtvarná dílna obou tříd

Dne 14. 3. 2018 děti z Razové vyrazily ranním autobusem do třídy v Leskovci nad Moravicí. Společné cestování bylo pro děti velkým zážitkem. Děti své nadšení při jízdě projevovaly nadšeným švitořením.

Dílnu  pro  všechny děti připravily paní učitelky Páleníková a Janáčková.

Zaměstnání děti zahájily společnými hrami, při nichž mezi nimi opadl počáteční ostych. Pro naše děti  byly  hračky,  hry a  prostředí  třídy v Leskovci nad Moravicí zajímavé a lákavé.

Pedagogické  pracovnice  při  tom  připravily  jednotlivá  tematická  centra, zaměřená na velikonoční období tak, aby byly uspokojeny potřeby dětí všech věkových kategorií.

„Maláčci“ i „velčáci“ s nadšením tvořili, malovali, lepili a natírali. Při tvorbě se vzájemně seznamovali, pomáhali si, navozovali kontakty mezi sebou, ale i s učitelkami z vedlejší třídy.

Čas rychle uplynul, výsledky tvorby byly úžasné.

Vzhledem k úspěšnosti se pedagogické pracovnice dohodly, že dětem podobnou akci připraví na oplátku ve třídě v Razové.

Kniha – přítel člověka

Dne 22. března proběhlo v knihovně  ZŠ v odpoledních hodinách vzájemné setkání dětí MŠ a ZŠ Razová.

Toto setkání nám pomohla uskutečnit paní Skácelová, která již druhým rokem aktivně v knihovně pomáhá.

Cílem nás pedagogických pracovníků bylo pozvat i zákonné zástupce všech dětí, abychom podpořili v jednotlivých rodinách kladný vztah ke knihám, jejich čtení, předčítání a rozhovorech o literatuře s dětmi.

Paní Skácelová akci uvedla a děti motivovala tak, že se do programu všechny aktivně zapojily.

Setkání se zúčastnil i pan ředitel ZŠ, který svými vstupy podpořil dobré klima akce.

Dětem se v knihovně líbilo. Věříme, že příští setkání proběhne s vyšší účastí zákonných zástupců a že i v rodinách bude práce s knihami hojnější.

Z vlastní práce s dětmi můžeme konstatovat, že vztah dětí ke knihám, zájem o ně i vlastní zacházení s knihami se těmito akcemi zlepšuje.

Stanislava Talčíková

 

30.11.2017

Dne 23.11.2017 se uskutečnila v naší mateřské škole výtvarná dílna s lesním pedagogem Ing. Mirkou Zlámalovou. Přizvána byla i veřejnost obce Razová a děti ze základní školy. Všichni měli možnost vyrobit vánoční ozdobu na obecní vánoční strom.

Pan starosta vyjádřil své přání o jejich podobách a tak věříme, že se mu budou líbit. Vzhledem k jeho nabitému pracovnímu programu se naší akce s omluvou nezúčastnil. Budeme se proto moc a moc těšit na jeho návštěvu při jiné příležitosti.
Děkujeme prostřednictvím Ing. Zlámalové Lesům ČR za příspěvek v podobě výtvarného a přírodního materiálu.

Stanislava Talčíková

 

27.11.2017

Dne 25.11. proběhlo na Obecním úřadě v Razové vítání dvou nových občánků. Děti z MŠ a ZŠ  společně miminkům přednesly říkanky a zazpívaly krásné ukolébavky.

Stanislava Talčíková

 

13.11.2017

Náplní setkání bylo seznámení dětí s povahou, chováním a potřebami psů. Téma bylo “ Poznej svého psa „. Součástí byla i výstava výtvarných prací dětí MŠ ze Starého Města, Rudné pod Pradědem a Razová.

Staňa Talčíková

 

19.12.2016

Dne 12.12. proběhla v rámci  “ Adventních slavností“ v naší MŠ školní besídka. Naše pozvání  opět přijala   Ing. Mirka Zlámalová a slečna Žaneta,   lesní pedagožky z Lesů ČR. Připravily si pro děti 2 pracovní dílny. Ty si ve spolupráci s rodiči a sourozenci vyrobily vánoční přání a pěkný sváteční svícen. Paní J. Musilová napekla dětem perníky, které si mohli také všichni nazdobit a vzít  domů.
Atmosféra byla sváteční, děti ukázaly, co se naučily a měly radost z dárků pod stromečkem. Rozešli jsme se s přáním klidných a radostných Vánoc.

(Pokračování textu…)