SAM_9327

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tříkrálová sbírka 2016

Celkový výnos:  24.778,-Kč

Z toho:

Obec Razová                                      17.053,-Kč

Obec Leskovec nad Moravicí            7.725,-Kč

Všem dárcům děkujeme.SAM_9329

SAM_9326

SAM_9324