Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina, kreativita"

31.1.2016

 

Zápis do 1. ročníku

Proběhl v naší škole v pátek 5. února 2016 od 14 hodin. Zúčastnilo se ho celkem 11 budoucích prvňáčků se svými rodiči a dalšími blízkými. Celý program byl motivovaný tradičními českými pohádkami. Děti po přivítání paní ředitelkou postupně procházely do tří místností, ve kterých plnily zajímavé úkoly. Dospělí měli také úkol – zapsat všechny důležité údaje potřebné k přijetí jejich dítěte do ZŠ. Na závěr zápisu dostali budoucí prvňáčci hezké dárky a pamětní listy. Osm z nich určitě slavnostně přivítáme 1. září při zahájení nového školního roku, o přijetí dalších tří dětí se bude na žádost rodičů, příp. školy rozhodovat dodatečně. Na každé z těch, které se letošního zápisu zúčastnily, se už teď moc těšíme. RM.