Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

3.6.2024

Den dětí 2024 – odpolední program

Předpovědi počasí na odpoledne nevěstily nic dobrého, ale přesto jsme se rozhodli zorganizovat naplánovanou sportovní akci v prostorách fotbalového hřiště. A nakonec jsme vše zvládli podle plánu, což nám ani mírný déšť nepřekazil. Sportovní den dětí a 3. závod Razovského běžeckého poháru proběhly ke spokojenosti účastníků i organizátorů. Těmi byly Základní škola a Mateřská škola Razová a Sokol Razová, ve spoluprací s obcí. Občerstvení v kiosku Sokolík zajišťovala vzorně paní Tomanová s kolektivem spolupracovníků, ozvučení měl na starost pan Roman Andrlík. Sportovní pomůcky zapůjčily ZŠ a MŠ Razová, jednotliví pedagogové, Sokol Razová, Obec Razová a paní Mgr. Veronika Žáková. Speciální poděkování adresujeme jezdeckému oddílu Sokola Razová.

Po úvodním slovu pana ředitele zahájila program rozcvička dle výběru se zábavnými otázkami. Poté jsme zhlédli vynikající vystoupení naší mažoretky Anežky Pallové, které bylo prvním z celkem tří tanečních vystoupení žáků naší školy, k nimž se připojily i děti ze školky.

Stanovišť bylo opravdu mnoho. Malí i větší závodníci tak absolvovali jízdu na koních, střelbu ze vzduchovek a luků, hod raketkami, překážkovou dráhu, skok z místa, hod na koš, kop na bránu, jízdu na koloběžkách a vyzkoušet si mohli také skákadla. Z dalších atrakcí to byl například hod na cíl, házení kroužků, nebo skládání puzzle. Pro ty nejmenší připravily paní učitelky ze školky speciální opičí dráhu.

Na stanovištích získávaly děti nejenom sladkou odměnu, ale také razítko na ID náramek. Za příslušný počet nasbíraných razítek si pak vyzvedly sokolský dukátek, kterým zaplatily zmrzlinu v kiosku.

Krátce po páté hodině odpolední byl odstartován přespolní běh v jednotlivých kategoriích. Závod byl součástí Razovského běžeckého poháru.

Po jeho skončení následovalo slavnostní vyhodnocení a předání cen a medailí z rukou pana Pavla Vavříčka, předsedy Sokola Razová, pana Jiřího Chmelíka, ředitele školy a pana Ivana Fehérváriho, starosty obce Razová. Pamětní dřevěné medaile, které nechal vyrobit Sokol Razová u partnerské firmy radostizdrobnosti.com, obdrželi všichni účastníci sportovního odpoledne.

Závěrem lze říci, že oslava Dne dětí se vskutku povedla. Zásluhu na tom mají všichni ti, kteří ve vzorné spolupráci přispěli každý svým dílem k celkovému úspěchu. Dík patří všem výše zmíněným i nezmíněným organizátorům, pracovníkům, sponzorům a v neposlední řadě samotným účastníkům a návštěvníkům této akce.