Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

25.5.2023

Policie v naší MŠ

Dne 15. 5. 2023 nás v dopoledních hodinách navštívila paní policistka z PČR  Bruntál.

Povídala si s dětmi o náročné práci policistů, ukázala dětem pouta na ruce, teleskopický obušek a pepřový sprej. Všechny tyto pomůcky včetně zbraně nosí policisté ve službě vždy s sebou.  Děti se dozvěděly, kdy tyto pomůcky mohou nebo musí použít.

V druhé části si děti před prázdninami připomněly jak se chovat na silnici, na co si dávat pozor, neměly by si všímat cizích lidí, kteří je mohou oslovit. Byly seznámeny s tím, jakou mají mít výbavu při jízdě na kole a jaké dopravní předpisy musí vždy dodržovat. Děti byly také poučeny o tom, jaká místa jsou pro ně nebezpečná a kam se mohou pouštět jen v doprovodu dospělých osob.

Na závěr jim paní policistka rozdala dárky a ukázala venku, jak funguje služební vozidlo.

MŠ Razová

 

27.4.2023

Naše planeta Země

Celý rok se učíme ve školce, na vycházkách i na zahradě jak pečovat o naše prostředí. Je nám vždy moc smutno z nepořádku, který vidíme kolem nás. Nejsmutněji je nám však v lese, když vidíme pohozené skleněné lahve, plastové předměty a papírový odpad.

V týdnu od 17. 4. – 21. 4. jsme si připomněli, kam odpad patří, jak jej třídíme a co řekneme všem, kdo nepořádek kolem nás dělá.

Děti si poslechly nejdříve příběh o šťastné a smutné planetě. Kde by nám asi bylo lépe? Proč je jedna planeta smutná a druhá ne? Na tyto otázky hledaly děti odpovědi a rozhodly se pomoci. Třídily odpad, dozvěděly se co je to recyklace, jak šetří životní prostředí lidé na šťastné planetě. Děti si pomocí pracovních listů umocnily povědomí o všem, co se dozvěděly a také si zazpívaly písničku V lese je krásně, jehličí voní, příroda prosí – nebuďte sloni. …….

MŠ Razová

 

31.3.2023

Návštěva školní knihovny

Dne 28. 3. navštívily děti z naší třídy školní knihovnu. Ve třídě sice máme krásné centrum „Knihovna“ se spoustou pohádkových knih, encyklopedií, knih pro kutily, pro nejmladší děti je v knihovně množství leporel, ale knihovna ve škole děti moc lákala.

Do školní knihovny jsme se vypravili nejen proto, že březen je měsíc knihy. Děti byly zvědavé, jakou knihovnu mají jejich starší kamarádi a co v ní mohou všechno najít.

Malé děti zaujaly knihy s puzzlemi, starší děti zajímaly knihy s obrázky z pohádek a o přírodě.

Podle obrázků si zopakovaly ti nejstarší kdo jsou naši významní ilustrátoři dětských knih jako je H. Zmatlíková, J. Lada, J. Čapek a jiní.

Děti vůbec nezapomněly, jak se mají na návštěvě knihovny chovat, jak mají zacházet s knihami a jak se sluší o knihy v knihovně požádat. To udělalo největší radost zase paní učitelce a všechny je moc pochválila. Slíbili jsme si proto, že se do školní knihovny brzy vrátíme.

MŠ Razová

 

3.3.2023

Karneval ve třídě

Dne 28. 2. jsme se do školky těšili víc než jindy. Čekala nás třídní slavnost v podobě karnevalu. V předešlých dnech jsme si povídaly, proč karnevaly lidé pořádají, jaký význam měly v minulosti a jaký  nyní. Pro naší třídu je už tradiční, pořádáme jej rádi každý rok v tomto období.
Maminky předem věděly, že mají připravit kostýmky a masky a také nás nezklamaly. Jaké bylo překvapení hned ráno, když nás přivítala vesele nazdobená třída!!!!
Karneval byl plný zábavy, hudebně pohybových a her a tvoření v centru Výtvarník.
Děti měly velkou radost a podle vzájemného švitoření až do odchodu domů bylo znát, že jsou plny příjemných zážitků.

MŠ Razová

 

 

 

 

 

23.2.2023

Krmítko pro ptáčky

V enviromentálním vzdělávání se děti v tomto období učí o životě volně žijících zvířat a ptáků. Ví, jak je důležitá pomoc lidí zvířatům, když nastane krutá zima a vše je zapadané sněhem. Proto jsme se s dětmi domluvili, že vyrobíme krmítko pro ptáčky. V centru Kutil a Výtvarník měly připravený materiál k tvoření. Vše bylo nachystáno tak, aby mohly začít tvořit hned po příchodu ráno do třídy. Učily se pracovat v týmu a dělit si práci tak, aby měla smysl. Během tvoření jsme si povídali o důležitosti si vzájemně pomáhat, pomoci zvířatům, jak je vhodně krmit a pečovat o místa, kde se scházejí. Děti měly ze své práce radost a kromě procvičení manuální zručnosti si upevnily povědomí o nutnosti vzájemné pomoci a empatie.

MŠ Razová

 

9.2.2023

Hrátky na sněhu

Na hry ve sněhu jsme moc těšili a připravovali i ve třídě. Máme moc rádi zimu a sníh. V komunitním kruhu a při rozvíjení poznání v centru Knihovna jsme si povídali o všem, co na sněhu můžeme dělat, jak z něho tvořit a taky jak sníh vzniká a co se stane, když jej budeme zahřívat.
Vyrazili jsme na kopec za školou i na hřiště TJ Sokol. Nejdříve jsme si zahráli hru “ Kdo je to?“ Děti podle předvedených pohybů paní učitelkou hádaly, jestli je před nimi ten, kdo lyžuje, sáňkuje nebo bruslí. Taky jsme si vzpomněli, že umíme písničku Brusle a nejen, že jsme si ji zazpívali, ale taky ji pohybově ztvárnili.
Pak jsme začali tvořit koule. Malé, střední i hodně veliké. Předškoláci nám je spočítali, určovali kde je za, pod, vedle, v řadě nebo za sebou a moc jim to šlo.
S koulemi jsme házeli na cíl i do dálky a taky přišlo na pořádnou koulovačku.
Pak děti válely sudy na sněhu a hrály si samy se sněhem tak, jak se jim  líbilo.
Na závěr jsme si připomněli, jak je důležitý pohyb venku na čerstvém vzduchu. A protože děti byly z hrátek nadšené, slíbili jsme si, že si brzy hry venku zopakujeme, dokud je venku sníh.

 

8.12.2022

Čertovské řádění

Dne 15. 12. jsme měli jednu ze zimních slavností, protože nás navštívili Mikuláš, anděl a čertice. Do MŠ jsme hned ráno přišli jako rozverní čertíci na čertovské řádění. Zpívali jsme čertovské písničky, tančili kopytem se, kopytem tam a po svačině čekali na vzácnou návštěvu. Zazvonil zvonec a do třídy přišli všichni tři i s dárky. Každé z dětí zazpívalo písničku, všichni slíbili, že budou hodní doma i ve školce. Dostali jsme dobrůtky a krásné jmenovky. Poděkování za dárky patří také rodičům Lucinky Musilové a RAZOVSKÝM ŽENÁM.

 

4.12.2022

Pečení perníčků

Brzy budou vánoce, proto s chutí do práce se zpívá v písničce, kterou máme připravenou pro slavnostní setkání u letošního obecního vánočního stromečku.

Ani my jsme nezaháleli a pekli si medové perníčky. Čekalo nás spoustu práce: vyválet těsto, vykrajovat různé vánoční tvary, potřít perníčky, všechno dát na plech a zanést paní kuchařce, aby nám perníčky upekla. Dobrá nálada a nádherná vůně se linula všude kolem nás. Zdobení nás bavilo ze všeho nejvíc. Hotové perníčky jsme ochutnali a zbytek si odnesli domů. Velké poděkování patří paní Musilové za přípravu těsta a polevy.  Dnešní den se velmi vydařil a těšíme se, že si to v příštím roce zopakujeme.

 

28.11.2022

Myslivecký klobouček

Dne 22. 11. 2022 přijala naše pozvání lesní pedagožka z LČR paní Ing. Zlámalová se svou kolegyní, které si pro nás připravili s oblasti environmentálního vzdělávání zajímavý program, který děti velmi zaujal.

Nejprve jsme poznávali zvířátka a ptáčky na obrázcích a zároveň jsme se dozvěděli, kde se s nimi můžeme setkat a čím se živí. Děti byly schopny přírodniny rozpoznat i díky předběžnému pozorování v podzimním období na vycházkách a zahradě.

Na závěr si děti vytvořily myslivecký klobouček, který si nazdobily přírodninami, které donesla Ing. Zlámalová a s radostí si ho odnesly domů. Akce se velmi vydařila a budeme se těšit na další setkání.

 

 

23.11.2022

Uspávání broučků

Dne 21. 11. 2022 jsme měli malou slavnost třídy. Ukončili jsme „ PODZIMNÍ SLAVNOSTI“.  Nejsme smutní, protože nás čekají adventní slavnosti. Děti si donesly z domu polštářky, nachystali jsme také postýlku pro našeho broučka, aby šel na zimu také spát a v klidu přečkal zimu. My všichni jsme mu ukázali, jak si na polštářcích odpočineme my. Kromě toho, že jsme si připomněli, jak jsme tvořili z přírodnin, pekli jablka v troubě, pozorovali změny v přírodě, jsme si zazpívali písničky o podzimu a připomněli jsme si veselou říkanku o drakovi a jeho zubech. S paní učitelkou jsme si poslechli písničku Spí brouček, spí i beruška a pohybem jsme písničku na závěr ztvárnili. Tak jsme podzimu zamávali z okna a těšíme se na paní zimu.

Zdena Pavlíčková