Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

1.8.2022

Organizace školního roku 2022-2023

  • 1. školní den – čtvrtek 1. září 2022
  • Podzimní prázdniny –  středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
  • Vánoční prázdniny – pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023 (nástup do školy úterý 3. 1. 2023)
  • Vydávání výpisu za 1. pololetí – úterý 31. ledna 2023
  • Pololetní prázdniny – pátek 3. února 2023
  • Jarní prázdniny – 20. února – 26. února 2023
  • Velikonoční prázdniny – čtvrtek 6. dubna 2023
  • Poslední den školního roku 2022/2023 – pátek 30. června 2023

Státní svátky 2022-2023

28. září 2022 – Den české státnosti (středa)
28. října 2022 – Den vzniku samostatného československého státu (pátek)
17. listopadu 2022 – Den boje za svobodu a demokracii (čtvrtek)
24. prosinec 2022 – Štědrý den (sobota)
25. prosinec 2022 – 1. svátek vánoční (neděle)
26. prosinec 2022 – 2. svátek vánoční (pondělí)
1. ledna 2023 – Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu (neděle)
7. dubna 2023 – Velký pátek
10. dubna 2023 – Velikonoční pondělí
1. května 2023 – Svátek práce (pondělí)
8. května 2023 – Den vítězství (pondělí)

 

17.6.2022

Návštěva ZOO Ostrava

Dne 8. 6. 2022 jsme v rámci projektu navštívili ZOO Ostrava. Počasí nám nepřálo, neboť bylo Medarda, který nás svým deštěm provázel nejen cestou, ale i v ZOO. Nám to ale nevadilo, neboť jsme se těšili, že uvidíme zvířata, která máme velmi rádi. V ZOO jsme se rozdělili do dvou skupin. 1. – 3. třída si prohlížela zvířata společně s učitelkou a asistentkami a 4. -5. třída navštívila pavilon slonů. Poté jsme se vyměnili. V pavilonu slonů nám pracovnice ZOO sdělila spoustu zajímavých informací o jejich životě. Např. známe tři druhy slonů, denně až 16 hodin konzumují rostlinnou potravu, je to největší suchozemský savec, samice slona je březí 20 až 22 měsíců, dožívají se až 70 let. Dětem se návštěva v ZOO moc líbila a domů si přivezly i menší suvenýry.

 

13.6.2022

Dne 10. 6. 2022 jsme navštívili Základní školu Bruntál, Jesenická 10. Žáci 5. ročníku měli velký zájem zjistit, jak nová škola vypadá, zda se učení dá na druhém stupni zvládnout, co  škola nabízí za volnočasové aktivity, jaký  mají jídelníček a další potřebné informace. Žáci se těší, ale zároveň obávají, jak budou vycházet s novými spolužáky a učiteli.

Paní zástupkyně Mgr. Benýšková vysvětlila, že přechod z nižšího stupně vzdělávání na vyšší nebývá snadný téměř pro nikoho. Z ničeho nic mají žáci větší množství předmětů a na každý z nich jiného učitele. Ale ubezpečila, že škola se dá zvládnout bez potíží, a při dodržování daných pravidel v učení a chování získají nejen vědomosti, znalosti, dovednosti, ale i někdy kamarády na celý život.  Žáci se rovněž seznámili s vytvářením zajímavých 3D modelů pomocí počítačové grafiky. Sami si vytvořili na speciálním přístroji přívěsky. Na závěr  si školu, jídelnu i tělocvičnu prohlédli. Žákům se škola velmi líbila a doufají, že vše zvládnou bez problémů. Rovněž zmrzlina v Bruntále dětem chutnala.

 

6.6.2022

JAN AMOS KOMENSKÝ

V pátek  3. 6. 2022 proběhl na naší škole Projektový den určený pro 4.-5. třídu „KOMENSKÝ – PŘÍBĚH LIDSKOSTI.“

Pan Mgr. Hota seznámil žáky zajímavou a moderní formou život a dílo J. A. Komenského. Žáci zjistili, že J. A. Komenský byl osobnost světového významu a prožil dobrodružný a zároveň těžký život. Seznámili se s jeho myšlenkami, bolestmi i potřebami, aby byl svět lepší pro všechny lidi. Na příkladu Komenského si žáci zformulovali svou „timeline“ – časovou osu vlastního života a uvědomili si základní lidské potřeby a touhy. Že stojí za to překonávat těžkosti a nevzdávat se.

 


 

 

 

6.6.2022

Sportovní dopoledne ke Dni dětí

 

U příležitosti Mezinárodního dne dětí uspořádali pedagogičtí pracovníci naší školy sportovní dopoledne pro žáky všech ročníků.

Ráno jsme se sešli v tělocvičně, kde jsme si po slavnostním nástupu vysvětlili všechna důležitá pravidla, zásady bezpečnosti a plán činností. Po rozběhání a rozcvičení jsme se přesunuli na hřiště, kde už mezitím sluníčko a mírný vítr vysušovaly trávu po nočním dešti.

Na multifunkčním i fotbalovém hřišti absolvovali chlapci a děvčata, rozdělení do tří kategorií podle věku, spoustu zábavných her a soutěží. K těm patřil miniturnaj v míčových hrách („Sever proti Jihu“ a „branball“), kop na bránu, hod na bránu, hod na koš, střelba z praků na plechovky a střelba ze vzduchovek, za jejichž zapůjčení děkujeme Obecnímu úřadu Razová. Uskutečnilo se také několik nesoutěžních disciplín, jako hod míčku na cíl, přetahování lanem a další.

V závěru byli tři nejlepší v každé kategorii oceněni diplomy, medailemi a sladkými odměnami. Diplomu za účast a sladké odměny se ale nakonec dočkaly všechny děti, protože po celou dobu zápolily statečně, s nadšením a v duchu fair play.

 

6.6.2022

Dětský den ve školce v Leskovci

Dětský, sportovní den si děti užily na zahradě školky. Na dětí čekalo několik disciplín – chůze v gumácích, skákání v pytli, šroubování šroubků, hod míčem na cíl, přeskakování a podlézání překážek, jízda na tříkolce. Nechyběl také oblíbený souboj v přetahování lanem mezi děvčaty a chlapci. Po úspěšném splnění všech disciplín, děti hrály jejich oblíbené hry. Po příchodu do školky na děti čekala velká odměna v podobě balíčků a medailí. Touto cestou moc děkujeme za dárky a dobroty od rodiny Pallových, Škvarkových a obchodu Večerka u Pavly.

Dětský den se nám vydařil a děti už se těší na další zážitky, které je ve školce čekají.

MŠ Leskovec nad Moravicí

 

1.6.2022

Školní akademie 2022

V pátek 27.5.2022 jsme prožili odpoledne plné tanců, zpěvu, hry na flétnu, pohádkového příběhu a hlavně dobré nálady v naplněném sále Kulturního domu v Razové. Na vystoupení se vystřídaly postupně všechny děti z naší základní školy i obou mateřských škol. Vyučujícím, kteří s žáky skladby nacvičovali, se podařilo vybrat pestré i náročné vystoupení v plné parádě. Vystoupení co vystoupení mělo svůj náboj, smysl, originalitu. Proto všem, kteří se jakýmkoli způsobem na přípravě podíleli, a v neposlední řadě i žákům patří velký dík. Největší odměnou pro všechny byl spokojený a bouřlivý potlesk publika.

 

 

18.5.2022

Pozvánka na „Jarní probuzení parku všemi smysly“ od SVČ  v Bruntále nás potěšila a tak jsme se společně vydali na výlet. Plnění jednotlivých úkolů, které si pro nás a všechny návštěvníky tohoto dne připravily různé organizace, bylo nejen zábavné, ale také poučné. Celé dopoledne rychle uběhlo a nám se akce moc líbila. Těšíme se znovu na příští rok do parku.

 

10.5.2022

Dnes nás ve škole navštívil Tonda Obal.

Kdo a co to je? Je to človíček, jehož koníčkem je vše, co se týká odpadů. Je to také vzdělávací program, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku. Proto vše, co jsme se dozvěděli, se budeme snažit uplatnit  v praxi jak doma, tak ve škole. Prostě všude, kde se setkáme s tříděním odpadu.

 

9.5.2022

DEN MATEK

Den matek je významným dnem, kdy bychom měli vzdát poctu našim maminkám. Mnozí tento svátek neslaví, nicméně my si myslíme, že maminky nějaký dárek od srdce potěší. A za svou lásku a péči si ho určitě zaslouží! Líbí se Vám tento dáreček?