Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

28.11.2022

Myslivecký klobouček

Dne 22. 11. 2022 přijala naše pozvání lesní pedagožka z LČR paní Ing. Zlámalová se svou kolegyní, které si pro nás připravili s oblasti environmentálního vzdělávání zajímavý program, který děti velmi zaujal.

Nejprve jsme poznávali zvířátka a ptáčky na obrázcích a zároveň jsme se dozvěděli, kde se s nimi můžeme setkat a čím se živí. Děti byly schopny přírodniny rozpoznat i díky předběžnému pozorování v podzimním období na vycházkách a zahradě.

Na závěr si děti vytvořily myslivecký klobouček, který si nazdobily přírodninami, které donesla Ing. Zlámalová a s radostí si ho odnesly domů. Akce se velmi vydařila a budeme se těšit na další setkání.

 

 

25.11.2022

Adventní spirála a vánoční jarmark

Ve čtvrtek 24.11., pár dní před první adventní nedělí, proběhla v tělocvičně školy tradiční obnovená akce s názvem Adventní spirála.

Po úvodních projevech pana ředitele a pana starosty předvedli své úžasné vystoupení žáci naší školy, kteří nám pod vedením paní učitelek zazpívali a také zahráli na flétny.

Následovalo krátké povídání p. učitele Mašlíka o Vánocích a vánočních přáních a pak již děti postupovaly cestičkou ve spirále vytvořené ze smrkových větví, kde zažehly světýlko a vzaly si malou odměnu v podobě jablíčka.

Jako občerstvení byl připraven skvělý punč pro dospělé, neméně skvělý nealko punč pro děti a výborný štrúdl, po kterém se jen zaprášilo. Návštěvníci si mohli také zakoupit nádherné vánoční výrobky dětí a paní učitelek ze základní školy i obou našich pracovišť mateřské školy. Výtěžek z prodeje výrobků a občerstvení je příjmem SRPDŠ, které jej použije ve prospěch našich žáků při dalších akcích plánovaných v tomto školním roce.

Adventní spirála spojená s vánočním jarmarkem se vydařila a radost nám dělá také hojná účast dětí, rodičů, prarodičů, sourozenců i bývalých žáků školy.

Všem moc děkujeme.

FOTOGRAFICKÉ MINUTKY

 

23.11.2022

Uspávání broučků

Dne 21. 11. 2022 jsme měli malou slavnost třídy. Ukončili jsme „ PODZIMNÍ SLAVNOSTI“.  Nejsme smutní, protože nás čekají adventní slavnosti. Děti si donesly z domu polštářky, nachystali jsme také postýlku pro našeho broučka, aby šel na zimu také spát a v klidu přečkal zimu. My všichni jsme mu ukázali, jak si na polštářcích odpočineme my. Kromě toho, že jsme si připomněli, jak jsme tvořili z přírodnin, pekli jablka v troubě, pozorovali změny v přírodě, jsme si zazpívali písničky o podzimu a připomněli jsme si veselou říkanku o drakovi a jeho zubech. S paní učitelkou jsme si poslechli písničku Spí brouček, spí i beruška a pohybem jsme písničku na závěr ztvárnili. Tak jsme podzimu zamávali z okna a těšíme se na paní zimu.

Zdena Pavlíčková

 

23.11.2022

Celý podzim jsme na vycházkách do přírody hledali vše, z čeho bychom mohli v pracovních dílnách ve školičce tvořit.

Nejdříve to byly listy ze stromů, větévky, šípky, žaludy a na závěr kaštany.

Abychom si připomněli, co jsme kde našli, jak jsme sušili listy z javorů, lip, bříz i kaštanů vytvořili jsme si ve třídě na zemi skřítky „Podzimáčky“ ze všeho, co jsme našli.  Nejen, že jsme si užili spoustu legrace, ale naučili jsme se spoustu nového o přírodě a přírodninách.

Zdena Pavlíčková

 

11.11.2022

Halloween s lampionovým průvodem v Leskovci

Dne 3.11.2022 jsme ve spolupráci s obcí Leskovec připravili pro děti lampionový průvod s dílničkami, ve kterých si děti mohly zhotovit výrobky s halloweenskou tématikou – dlabání dýní, tvoření netopýra na noční obloze z papíru a vytvoření vlastní lampičky ubrouskovou technikou. Po dílničkách následoval lampionový průvod po obci, který byl zakončený četbou strašidelného příběhu v KD. Na závěr čekala pro děti odměna v podobě párku v rohlíku s dětským punčem a promítání dětského strašidelného filmu Coco. Velké poděkování patří našim maminkám, které na tuto akci připravily pohoštění a spoustu sladkostí pro děti.

 

11.11.2022

Spirála pozvánka

 

6.11.2022

BAREVNÝ PODZIM 2022

V měsíci listopadu jsme se opět zúčastnili krajské výtvarné soutěže, která se koná v DDM v Ostravě. Krajská výtvarná soutěž – je již 28. ročníkem a nese název BAREVNÝ PODZIM 2022. Je určena dětem a žákům školských zařízení. Žáci se snažili libovolnou výtvarnou technikou ztvárnit období podzimu. Nejhezčí soutěžní výkresy jsme poté zaslali na danou adresu. Líbí se Vám?

 

6.11.2022

Soutěž v naší školce

Na začátku října byla v naší školce vyhlášena soutěž ,, O nejhezčí podzimní výrobek z přírodnin ,,.

Touto cestou chceme poděkovat našim rodičům za jejich snahu, trpělivost a hlavně fantazii při tvoření s dětmi.

A jaké krásné výrobky nám zdobí šatnu, můžete posoudit sami.

Páleníková Šárka

 

6.11.2022

Halloween ve školce

I když není halloween zrovna typický český svátek, v naší školce se to 26.10.2022 strašidly jen hemžilo. Už od rána bylo pro děti připravené malé pohoštění a hrála strašidelná hudba. Během dne děti tancovaly, hrály hry a nechybělo ani strašidelné čtení. Velké poděkování patří také naším maminkám, které nám nejen nakoupily krásné dekorace ale i napekly sladkosti.

Páleníková Šárka

 

31.10.2022

Podzimní pečení jablíček

Dne 31. 10. jsme hned ráno začali s příchozími dětmi připravovat jablka k pečení. Nejdříve jsme si připomněli vše, co jsme viděli na vycházkách, na zahradách kolem cesty, vzpomínali jsme na to, jak nám jabloňky dělaly radost, když kvetly, jak se plody měnily v krásná červená jablka do dnešních dnů.

Děti si zkusily jablka krájet, přitom pozorovaly, jak vypadají jádra, co se stalo, když jsme jablka rozkrojili napůl a viděli hvězdičku jako o vánocích.

Připomněli jsme si písničku o ježcích pod jabloní a při svačině nám dala paní kuchařka jablka posypaná cukrem a skořicí do trouby.

Po cvičení jsme si na pečené dobrotě moc pochutnali.