Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

22.2.2016

Rozpis časového rozvržení zájmových kroužků 2021 / 2022

Vážení rodiče, předkládáme vám přehled letošních zájmových kroužků. Prosíme vás, abyste si z nabídky společně se svým dítětem (svými dětmi) vybrali a závazně vyplnili přiloženou přihlášku. Po přihlášení je dítě povinné do kroužku pravidelně chodit (nejméně do závěru 1. pololetí).

Děkujeme.

Mgr. Jiří Chmelík, ředitel školy

Všechny zájmové kroužky budou probíhat v tradičním čase mezi 12:30 a 13:50 hod.

Jednorázová platba za návštěvu kroužku (i více kroužků) je stanovena na 100 Kč za školní rok.

Z této částky budou nakoupeny pomůcky a věci potřebné v jednotlivých kroužcích pro žáky.

Přehled letošních kroužků a jejich vedoucích:

Logopedické hry/Práce s PC   –   paní J. Kosťová

Sportovní hry    –   pan Karel Mašlík (3. až 5. roč.)

Klub angličtiny pro začátečníky    –   pan Karel Mašlík (1. až 3. roč.)

Stolní tenis/Badminton    –   paní M. Bedáňová

Pracovní dílny    –   paní D. Němcová

Flétna    –   paní Ladislava Procházková

Vyšívání a šití    –   paní J.Chudá

Deskové hry    –   paní J.Chudá

Časové rozvržení kroužků budeme moci připravit až po doručení přihlášek dětí (musíme také zkombinovat s rozvrhem hodin odpolední výuky aj.).

Práce kroužků bude (v případě zpětného doručení přihlášek všech žáků, kteří mají o práci v kroužcích zájem) zahájena od 4.10.2021 – podle pokynů jejich vedoucích a paní vychovatelky M. Bedáňové (ta žáky do všech kroužků, do kterých se přihlásili, průběžně posílá ze školní družiny). Děti, které nebudou navštěvovat ŠD, budou moci navštěvovat kroužky rovněž – formou příležitostné docházky a se zodpovědností jejich zákonných zástupců za jejich příchod do kroužku i odchod z kroužku. Prosíme všechny naše žáky i rodiče o počáteční trpělivost, než se činnost ve všech odpoledních aktivitách ustálí. Částečné změny jsou ještě možné.

Děkujeme a přejeme všem dětem, aby se jim práce ve všech kroužcích v letošním školním roce líbila.

 

12:30 – 13:10 13:10 – 13:50 14:00 – 14:45
Pondělí  

KLUB

ANGLIČTINY

 

 

VYŠÍVÁNÍ

ŠITÍ

 

 

 

 

Úterý  

LOGOPEDICKÉ

HRY

 

 

 

 

 

Středa FLÉTNA

 

 

DESKOVÉ

HRY

 

 

 

Čtvrtek  

STOLNÍ

TENIS

 

 

PRACOVNÍ

DÍLNY

 

 

 

Pátek  

DESKOVÉ

HRY

 

 

SPORTOVNÍ

HRY

 

 

 

J.Chmelík, ředitel školy