Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

22.2.2016

Organizace školní družiny ve školním roce 2022 / 2023

 

              ranní dohled:           odpolední činnost:

 Po         6:50 – 7:25 hod.            11:15 – 15:40 hod.

                  D. Němcová                   J. Chudá, D. Němcová

 

 Út         6:50 – 7:25 hod.             12:10 – 15:45 hod.

                 D. Němcová                      J. Chmelík, J. Chudá, D. Němcová

 

St          6:50 – 7:25 hod.            11:15 – 15:40 hod.

                 D. Němcová                     J. Chudá, D. Němcová

 

Čt         6:50 – 7:25 hod.            11:15 – 15:40 hod.

                 D. Němcová                    J. Chudá, D. Němcová

 

Pá         6:50 – 7:25 hod.            11:15 – 15:40 hod.

                 D. Němcová                     J. Chudá, D. Němcová

 

Během odpolední práce ŠD probíhá činnost zájmových kroužků pro žáky (podle jejich odevzdaných přihlášek) ve schváleném časovém harmonogramu (viz rozpis zájmových kroužků).

V době konání provozních porad, čtvrtletních jednání pedagogické rady, interních pedagogických dílen ZŠ je ve ŠD

a při souběhu ŠD s činností kroužku zajištěn dohled nad žáky dalšími pověřenými zaměstnanci školy:

L. Procházkovou.