Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

17.6.2022

Návštěva ZOO Ostrava

Dne 8. 6. 2022 jsme v rámci projektu navštívili ZOO Ostrava. Počasí nám nepřálo, neboť bylo Medarda, který nás svým deštěm provázel nejen cestou, ale i v ZOO. Nám to ale nevadilo, neboť jsme se těšili, že uvidíme zvířata, která máme velmi rádi. V ZOO jsme se rozdělili do dvou skupin. 1. – 3. třída si prohlížela zvířata společně s učitelkou a asistentkami a 4. -5. třída navštívila pavilon slonů. Poté jsme se vyměnili. V pavilonu slonů nám pracovnice ZOO sdělila spoustu zajímavých informací o jejich životě. Např. známe tři druhy slonů, denně až 16 hodin konzumují rostlinnou potravu, je to největší suchozemský savec, samice slona je březí 20 až 22 měsíců, dožívají se až 70 let. Dětem se návštěva v ZOO moc líbila a domů si přivezly i menší suvenýry.

 

13.6.2022

Dne 10. 6. 2022 jsme navštívili Základní školu Bruntál, Jesenická 10. Žáci 5. ročníku měli velký zájem zjistit, jak nová škola vypadá, zda se učení dá na druhém stupni zvládnout, co  škola nabízí za volnočasové aktivity, jaký  mají jídelníček a další potřebné informace. Žáci se těší, ale zároveň obávají, jak budou vycházet s novými spolužáky a učiteli.

Paní zástupkyně Mgr. Benýšková vysvětlila, že přechod z nižšího stupně vzdělávání na vyšší nebývá snadný téměř pro nikoho. Z ničeho nic mají žáci větší množství předmětů a na každý z nich jiného učitele. Ale ubezpečila, že škola se dá zvládnout bez potíží, a při dodržování daných pravidel v učení a chování získají nejen vědomosti, znalosti, dovednosti, ale i někdy kamarády na celý život.  Žáci se rovněž seznámili s vytvářením zajímavých 3D modelů pomocí počítačové grafiky. Sami si vytvořili na speciálním přístroji přívěsky. Na závěr  si školu, jídelnu i tělocvičnu prohlédli. Žákům se škola velmi líbila a doufají, že vše zvládnou bez problémů. Rovněž zmrzlina v Bruntále dětem chutnala.

 

6.6.2022

JAN AMOS KOMENSKÝ

V pátek  3. 6. 2022 proběhl na naší škole Projektový den určený pro 4.-5. třídu „KOMENSKÝ – PŘÍBĚH LIDSKOSTI.“

Pan Mgr. Hota seznámil žáky zajímavou a moderní formou život a dílo J. A. Komenského. Žáci zjistili, že J. A. Komenský byl osobnost světového významu a prožil dobrodružný a zároveň těžký život. Seznámili se s jeho myšlenkami, bolestmi i potřebami, aby byl svět lepší pro všechny lidi. Na příkladu Komenského si žáci zformulovali svou „timeline“ – časovou osu vlastního života a uvědomili si základní lidské potřeby a touhy. Že stojí za to překonávat těžkosti a nevzdávat se.

 


 

 

 

6.6.2022

Sportovní dopoledne ke Dni dětí

 

U příležitosti Mezinárodního dne dětí uspořádali pedagogičtí pracovníci naší školy sportovní dopoledne pro žáky všech ročníků.

Ráno jsme se sešli v tělocvičně, kde jsme si po slavnostním nástupu vysvětlili všechna důležitá pravidla, zásady bezpečnosti a plán činností. Po rozběhání a rozcvičení jsme se přesunuli na hřiště, kde už mezitím sluníčko a mírný vítr vysušovaly trávu po nočním dešti.

Na multifunkčním i fotbalovém hřišti absolvovali chlapci a děvčata, rozdělení do tří kategorií podle věku, spoustu zábavných her a soutěží. K těm patřil miniturnaj v míčových hrách („Sever proti Jihu“ a „branball“), kop na bránu, hod na bránu, hod na koš, střelba z praků na plechovky a střelba ze vzduchovek, za jejichž zapůjčení děkujeme Obecnímu úřadu Razová. Uskutečnilo se také několik nesoutěžních disciplín, jako hod míčku na cíl, přetahování lanem a další.

V závěru byli tři nejlepší v každé kategorii oceněni diplomy, medailemi a sladkými odměnami. Diplomu za účast a sladké odměny se ale nakonec dočkaly všechny děti, protože po celou dobu zápolily statečně, s nadšením a v duchu fair play.

 

1.6.2022

Školní akademie 2022

V pátek 27.5.2022 jsme prožili odpoledne plné tanců, zpěvu, hry na flétnu, pohádkového příběhu a hlavně dobré nálady v naplněném sále Kulturního domu v Razové. Na vystoupení se vystřídaly postupně všechny děti z naší základní školy i obou mateřských škol. Vyučujícím, kteří s žáky skladby nacvičovali, se podařilo vybrat pestré i náročné vystoupení v plné parádě. Vystoupení co vystoupení mělo svůj náboj, smysl, originalitu. Proto všem, kteří se jakýmkoli způsobem na přípravě podíleli, a v neposlední řadě i žákům patří velký dík. Největší odměnou pro všechny byl spokojený a bouřlivý potlesk publika.

 

 

18.5.2022

Pozvánka na „Jarní probuzení parku všemi smysly“ od SVČ  v Bruntále nás potěšila a tak jsme se společně vydali na výlet. Plnění jednotlivých úkolů, které si pro nás a všechny návštěvníky tohoto dne připravily různé organizace, bylo nejen zábavné, ale také poučné. Celé dopoledne rychle uběhlo a nám se akce moc líbila. Těšíme se znovu na příští rok do parku.

 

10.5.2022

Dnes nás ve škole navštívil Tonda Obal.

Kdo a co to je? Je to človíček, jehož koníčkem je vše, co se týká odpadů. Je to také vzdělávací program, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku. Proto vše, co jsme se dozvěděli, se budeme snažit uplatnit  v praxi jak doma, tak ve škole. Prostě všude, kde se setkáme s tříděním odpadu.

 

9.5.2022

DEN MATEK

Den matek je významným dnem, kdy bychom měli vzdát poctu našim maminkám. Mnozí tento svátek neslaví, nicméně my si myslíme, že maminky nějaký dárek od srdce potěší. A za svou lásku a péči si ho určitě zaslouží! Líbí se Vám tento dáreček?

 

2.5.2022

Návštěva Světa techniky

Na tři skupiny podle ročníků byli rozděleni naši žáci a předškoláci při opětovném výjezdu za poznáním do Světa techniky a výstavního objektu U6 v Dolní oblasti Vítkovice. Za netradiční výukou v podání místních lektorů jsme se vydali ve čtvrtek 28.4.

Z důvodu onemocnění lektorky byl žákům 1. ročníku a předškolákům původní program s názvem Doktorská školička zrušen. Byly jim však nabídnuty aktivity v Dětském světě, kde si mohli zopakovat své znalosti z prvouky. Vyzkoušeli si, jaké to je být stomatologem či chirurgem v ordinaci či na operačním sále a hravou formou si tímto procvičili své vědomosti o lidském těle. V další části programu si mohli nakoupit a uvařit, zkusit postavit dům pomocí jeřábu, opravit auto a zahrát si na archeology. K dispozici byla také překážková dráha a zkouška odvahy ve strašidelné jeskyni.

Žáci 2. a 3. ročníku získali základní povědomí o architektuře měst a krajiny. Seznámili se pomocí fotografií a vyprávění paní lektorky se zajímavými místními a světovými stavbami jako jsou domy, mosty, sportoviště a další. Následně pracovali v malých skupinkách, kde plnili zajímavé úkoly – umísťovali do mapy města různé objekty a stavby a toto umístění zdůvodňovali. Jednotlivě pak kreslili nebo psali názvy budov a zařízení, které by neměly chybět v centru města. Závěrem navštívili výstavu uměleckých objektů vytvořených z vyřazeného technického materiálu. Největší obdiv sklidilo monumentální dílo Power Tower autora Krištofa Kintery, vytvořené ze zhruba 500 000 bateriových monočlánků!

Třetí skupina, tvořená žáky 4. a 5. ročníku se učila programovat roboty Ozoboty. Ozobot je miniaturní robot a žáci při práci s ním získávají základy programování. Tato činnost vede k rozvoji kreativity a logického myšlení. Programování probíhá pomocí kresby barevných kódů – tzv. ozokódů. Naši mladí programátoři jezdili s roboty po barevných čarách a dávali jim různé pokyny. Mohli měnit rychlost, otáčení nebo směr pohybu.

Výlet za poznáním se všem zúčastněným líbil. Žáci se pobavili a zároveň poučili. Navíc nás celé dopoledne provázelo krásné jarní počasí.

Akce proběhla v rámci projektu OKAP – Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání.

 

24.4.2022

V letošním školním roce jsme se konečně dočkali. Čeho ? No přece plavání.

Na bazénu v Břidličné jsme učili různým způsobem uplavat menší či větší vzdálenosti, potápět se, chovat se zodpovědně při plavání či dovádění ve vodě. Že se nám to líbilo dosvědčují následující fotografie.