Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

31.5.2023

V pátek 26.5. 2023 se na hřišti v Razové uskutečnil 1. ročník Sportovní akademie dětí a rodičů. Za poměrně příjemného počasí jsme strávili krásné odpoledne, které se protáhlo až do večerních hodin. Pedagogové základní školy a obou mateřských škol připravili pro děti i jejich rodinné příslušníky spoustu soutěží a sportovních atrakcí. Byla mezi nimi střelba ze vzduchovek, střelba z luku, házení raketkami, házení na cíl, překážková dráha, soutěž ve skoku do dálky a mnohé další disciplíny a aktivity. Nechyběla ani úvodní rozcvička s kvízem. Celé odpoledne slavnostně zahájili pan starosta a pan ředitel. Na závěr byli všichni účastníci odměněni sladkostmi a dalšími drobnostmi, ti nejlepší obdrželi také diplomy a medaile. Po celou dobu byl k dispozici bufet a možnost opékání špekáčků. Děkujeme všem malým i velkým závodníkům za hojnou účast a fair play zápolení. Děkujeme také všem organizátorům a pracovníkům, Obci Razová a ředitelce Open House paní Mgr. Veronice Žákové.

Už teď se těšíme na další ročník !

 

14.5.2023

DEN MATEK

A je to tady zase. Významný Den matek. Opět z celého srdce chceme dát hold našim maminkám, které s velikou láskou o nás pečují a vychovávají nás. Maminky moc, moc Vás máme rádi a děkujeme Vám za všechno, co pro nás děláte. Snažili jsme se vyrobit menší dáreček a potěšit Vás. Jste naše sluníčka. Děkujeme.

Školní družina

 

28.4.2023

ČARODĚJNICE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Tak, už je to tady. Svátek čarodějnic, který se koná koncem dubna. Důležitou roli zde hrál oheň a víra lidí v jeho sílu a ochrannou moc. Čarodějnice byla symbolem zla, nečisté moci. Symbolické pálení těchto figurín tak charakterizovalo očistu přírody, lidí a zvířat. S žáky jsme si přečetli příběh o čarodějnici, odříkali čarovné zaklínadlo a společně jsme vyráběli krásné čarodějnice. Krásné proto, abychom se nebáli. Jsme pěkné?

 

27.4.2023

ZÁPIS  DO  1.ROČNÍKU

Zápisu dětí do 1. ročníku naší základní školy se zúčastnilo šest budoucích prvňáčků.

Paní učitelka a pan učitel pro ně připravili spoustu zajímavých činností a aktivit. Všechny děti prokázaly svou šikovnost, výřečnost a další schopnosti, které je opravňují k zahájení školní docházky.

V září se na ně moc těšíme a budeme jim přát hodně úspěchů.

 

 

 

19.4.2023

Den Země

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více, než 193 zemích světa a je koordinován organizací Earth Day Network. Je to svátek naší Země, planety, která jediná ze všech planet sluneční soustavy umožňuje existenci života – lidí, živočichů i rostlin. Hlavním cílem Dne Země je posílit veřejný zájem o problematiku životního prostředí a jeho ochranu, prosadit lepší zákony vztahující se k životnímu prostředí. Každý z nás může udělat nějakou, byť drobnou, věc k uzdravení přírody.

My jsme si společně v družině povídali, jak se chovat k přírodě, jak můžeme pomoc. Zopakovali si, jak třídíme odpad, co je to recyklace, zalévali květiny, pracovali na pracovních listech ohledně třídění odpadů, malovali a vyráběli naši zatím krásnou planetu ZEMI. Zábava byla výborná i poučná. I paní kuchařka nám připravila výborný oběd s výkladem, jak třídí potravinový odpad a oblékla si tričko k danému tématu. Díky….. .

Školní družina

kolní družina

 

13.4.2023

5.4.2023

 VELIKONOCE JSOU ZA DVEŘMI A MY JSME NA NĚ PŘIPRAVENÍ

Velikonoční svátky mají děti rády také kvůli sladkým perníčkům. Ve škole jsme se s velkým odhodláním pustili do jejich vykrajování, pečení a následného zdobení.
Musíme poděkovat hlavně paní Janě Pallové Zborovské za přípravu perníkového těsta, které děti následně zpracovaly s pomocí vykrajovátek na velikonoční zajíčky, vajíčka, čtyřlístky či jiné jarní tvary. Paní kuchařky nám plechy pohlídaly v troubě, aby se perníčky krásně upekly a druhý den jsme se s radostí pustili do zdobení.
Nevím, jestli se dětem podařilo prezentovat své výtvory rodičům, protože velmi rychle mizely. Tady je taková malá ukázka toho, jak perníčky vznikaly.
Přejeme všem krásné Velikonoce.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Razová

ZŠ a MŠ Razová

 

3.4.2023

Velikonoční svátky jsme přivítali ve ŠD výzdobou a jarní dekorací. Tvořili jsme věnečky, malovali vajíčka, kreslili zajíčky, slepičky a vyráběli přáníčka. Myslím, že zručnost žákům nechybí. Rovněž jsme si připomněli tradice a zvyky. Opět jsme nezapomněli i na seniory komunitního bydlení a připravili pro ně menší dárečky s přáníčkem, které jim byly předány. Žáci rovněž zazpívali a zahráli jarní písničky na flétny. Myslíme, že vystoupení se nám podařilo a seniorům se líbilo. Žáci byli oceněni sladkostmi, kterých bylo velice hodně. Senioři si zaslouží naši úctu. Ještě jednou děkujeme. Velikonoční balíček byl předán i jednomu z nejstarších občanů obce Razová. Jedná se o pana Marušíka. Jeho elán, energii, pracovitost, ochotu a vitalitu, můžeme jen závidět.

Krásné prožití velikonočních svátků a bohatou pomlázku přejí všem žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Razová.

 

29.3.2023

Výuka plavání ve škole

Výuka plavání je u našich žáků velice oblíbenou činností. V letošním roce se opět všichni zdokonalili v plaveckých stylech, uplavali o něco více než v loňském roce a i prvňáci si užili základní část výuky. Už teď se těšíme na další plavání v příštím školním roce.

 

 

22.3.2023