Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

21.12.2022

VYSTOUPENÍ V KOSTELE V RAZOVÉ

V sobotní podvečer jsme se sešli v kostele v Razové, abychom si společně zazpívali vánoční písničky. Děti se na vystoupení moc těšily, ale zároveň měly velkou trému vystupovat před tak velikým publikem.

Vystoupení si nenechali ujít jak místní, tak  i „přespolní“ obyvatelé a přišli v hojném počtu. Pan starosta se ujal přivítání a poté následovala pěvecká vystoupení dětí razovské školy a profesionálního souboru.

Za svůj výkon byly děti odměněny sladkou pochoutkou.

Děkujeme za pozvání a odměny obci Razová a budeme se těšit na další společné akce.

 

 

 

19.12.2022

Návštěva planetária

Adventní čas si zpestřili návštěvou ostravského planetária děti a žáci MŠ i ZŠ se svými učiteli v pondělí 19. prosince.

Akce se uskutečnila díky projektu Šablony III Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Během dopoledního programu nás místní pan astronom seznámil s mapou hvězdné oblohy a nejdůležitějšími souhvězdími. Dozvěděli jsme se zajímavosti o Marsu, Jupiteru a Saturnu a zhlédli animovaný film, který nás zábavnou formou poučil o střídání ročních období.

Projekci promítanou na kupoli přednáškového sálu jsme si vychutnali v pololeže na pohodlných posuvných sedačkách a na závěr došlo i na zodpovězení dotazů zvídavých dětí.

Po prohlídce modelu marsovského vozítka a nákupu nezbytných suvenýrů a občerstvení následovala cesta zpět na oběd v naší škole.

Exkurze se nám moc líbila a těšíme se na další podobnou netradiční výuku.

 

11.12.2022

NÁVŠTĚVA KOMUNITNÍHO BYDLENÍ

Máme tu opět Vánoce, nejkrásnější den v roce. Všichni se moc těšíme, co nám Ježíšek nadělí. Víme, že dárečky potěší, ale zdraví, štěstí a láska je nejvzácnější dar.

Velmi si vážíme nejstarší skupiny obyvatel, pro které jsme opět ve ŠD připravili menší, vánoční dárečky a společně jim zazpívali a zahráli na flétnu vánoční písně. Tentokrát se k nám přidaly i děti z MŠ z Razové. Podpořit nás přišel i pan starosta. Jako pochvalu od seniorů dostaly děti sladkou odměnu.

Všem přejeme, krásné prožití vánočních svátků ve zdraví a klidu.

 

8.12.2022

Čertovské řádění

Dne 15. 12. jsme měli jednu ze zimních slavností, protože nás navštívili Mikuláš, anděl a čertice. Do MŠ jsme hned ráno přišli jako rozverní čertíci na čertovské řádění. Zpívali jsme čertovské písničky, tančili kopytem se, kopytem tam a po svačině čekali na vzácnou návštěvu. Zazvonil zvonec a do třídy přišli všichni tři i s dárky. Každé z dětí zazpívalo písničku, všichni slíbili, že budou hodní doma i ve školce. Dostali jsme dobrůtky a krásné jmenovky. Poděkování za dárky patří také rodičům Lucinky Musilové a RAZOVSKÝM ŽENÁM.

 

8.12.2022

Mikulášský den ve škole

Na první den po víkendu se většina žáčků, ale přiznejme, že i některých dospělých, obvykle moc netěší.

Zcela jinak tomu bylo v pondělí 5.12. v naší škole. Čekalo nás totiž Mikulášské dopoledne.

Běžnou výuku podle pravidelného rozvrhu nahradily činnosti a aktivity spojené se svátkem sv. Mikuláše. Žáci se věnovali vyplňování zajímavých pracovních listů, psaní dopisů Ježíškovi a nejrůznějším výtvarným činnostem. Ve svých třídách také sledovali poutavý, trochu smutný a trochu veselý film, ve kterém nakonec dobro zvítězilo nad zlem.

Zlatým hřebem celého příjemně stráveného dopoledne však byla návštěva samotného svatého Mikuláše, který dorazil v tradičním andělsko – čertovském doprovodu. Do pekla čert nakonec nikoho nevzal a Mikuláš obdaroval všechny děti – ty hodné, i ty, které slíbily, že se polepší. Sladkosti byly zakoupeny z fondu SRPDŠ a další balíčky poslala také obec Razová.

Děti i učitelé si tento den bohatě užili a děkují všem, kdo se na jeho přípravě a realizaci podíleli.

 

4.12.2022

Pečení perníčků

Brzy budou vánoce, proto s chutí do práce se zpívá v písničce, kterou máme připravenou pro slavnostní setkání u letošního obecního vánočního stromečku.

Ani my jsme nezaháleli a pekli si medové perníčky. Čekalo nás spoustu práce: vyválet těsto, vykrajovat různé vánoční tvary, potřít perníčky, všechno dát na plech a zanést paní kuchařce, aby nám perníčky upekla. Dobrá nálada a nádherná vůně se linula všude kolem nás. Zdobení nás bavilo ze všeho nejvíc. Hotové perníčky jsme ochutnali a zbytek si odnesli domů. Velké poděkování patří paní Musilové za přípravu těsta a polevy.  Dnešní den se velmi vydařil a těšíme se, že si to v příštím roce zopakujeme.

 

28.11.2022

Myslivecký klobouček

Dne 22. 11. 2022 přijala naše pozvání lesní pedagožka z LČR paní Ing. Zlámalová se svou kolegyní, které si pro nás připravili s oblasti environmentálního vzdělávání zajímavý program, který děti velmi zaujal.

Nejprve jsme poznávali zvířátka a ptáčky na obrázcích a zároveň jsme se dozvěděli, kde se s nimi můžeme setkat a čím se živí. Děti byly schopny přírodniny rozpoznat i díky předběžnému pozorování v podzimním období na vycházkách a zahradě.

Na závěr si děti vytvořily myslivecký klobouček, který si nazdobily přírodninami, které donesla Ing. Zlámalová a s radostí si ho odnesly domů. Akce se velmi vydařila a budeme se těšit na další setkání.

 

 

25.11.2022

Adventní spirála a vánoční jarmark

Ve čtvrtek 24.11., pár dní před první adventní nedělí, proběhla v tělocvičně školy tradiční obnovená akce s názvem Adventní spirála.

Po úvodních projevech pana ředitele a pana starosty předvedli své úžasné vystoupení žáci naší školy, kteří nám pod vedením paní učitelek zazpívali a také zahráli na flétny.

Následovalo krátké povídání p. učitele Mašlíka o Vánocích a vánočních přáních a pak již děti postupovaly cestičkou ve spirále vytvořené ze smrkových větví, kde zažehly světýlko a vzaly si malou odměnu v podobě jablíčka.

Jako občerstvení byl připraven skvělý punč pro dospělé, neméně skvělý nealko punč pro děti a výborný štrúdl, po kterém se jen zaprášilo. Návštěvníci si mohli také zakoupit nádherné vánoční výrobky dětí a paní učitelek ze základní školy i obou našich pracovišť mateřské školy. Výtěžek z prodeje výrobků a občerstvení je příjmem SRPDŠ, které jej použije ve prospěch našich žáků při dalších akcích plánovaných v tomto školním roce.

Adventní spirála spojená s vánočním jarmarkem se vydařila a radost nám dělá také hojná účast dětí, rodičů, prarodičů, sourozenců i bývalých žáků školy.

Všem moc děkujeme.

FOTOGRAFICKÉ MINUTKY

 

23.11.2022

Uspávání broučků

Dne 21. 11. 2022 jsme měli malou slavnost třídy. Ukončili jsme „ PODZIMNÍ SLAVNOSTI“.  Nejsme smutní, protože nás čekají adventní slavnosti. Děti si donesly z domu polštářky, nachystali jsme také postýlku pro našeho broučka, aby šel na zimu také spát a v klidu přečkal zimu. My všichni jsme mu ukázali, jak si na polštářcích odpočineme my. Kromě toho, že jsme si připomněli, jak jsme tvořili z přírodnin, pekli jablka v troubě, pozorovali změny v přírodě, jsme si zazpívali písničky o podzimu a připomněli jsme si veselou říkanku o drakovi a jeho zubech. S paní učitelkou jsme si poslechli písničku Spí brouček, spí i beruška a pohybem jsme písničku na závěr ztvárnili. Tak jsme podzimu zamávali z okna a těšíme se na paní zimu.

Zdena Pavlíčková

 

23.11.2022

Celý podzim jsme na vycházkách do přírody hledali vše, z čeho bychom mohli v pracovních dílnách ve školičce tvořit.

Nejdříve to byly listy ze stromů, větévky, šípky, žaludy a na závěr kaštany.

Abychom si připomněli, co jsme kde našli, jak jsme sušili listy z javorů, lip, bříz i kaštanů vytvořili jsme si ve třídě na zemi skřítky „Podzimáčky“ ze všeho, co jsme našli.  Nejen, že jsme si užili spoustu legrace, ale naučili jsme se spoustu nového o přírodě a přírodninách.

Zdena Pavlíčková