Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

21.5.2024

6BD71496-ED64-4473-BDC5-D7A947A239444E809EB0-8F1F-43D1-9CAA-672297A1C159

 

19.5.2024

Beseda s paní spisovatelkou

Ve čtvrtek 16.5. 2024 navštívila naši školu paní Klára Smolíková, spisovatelka, scénáristka komiksových příběhů, publicistka a lektorka. Dlouhou dobu přispívala do dětských časopisů a od roku 2004 se věnuje psaní knih pro děti. Má jich za těch dvacet let na svém kontě už několik desítek.

Paní spisovatelka si připravila hodinu a půl trvající program, během kterého se děti rozhodně nenudily. Seznámila je se svou tvorbou, prozradila něco z „kuchyně“ vytváření komiksů a žáci si sami mohli na pracovních listech vyzkoušet některé autorské postupy jako vymýšlení komiksových postav, jejich atributů, dialogů apod. Po celou dobu zde byly k dispozici, prohlídce a zakoupení, také vystavené knihy.

Všichni zúčastnění byli obdarováni originální záložkou do knihy a komiksovým časopisem dle výběru. Přítomní učitelé si na místě zakoupili mnohé publikace, které použijí při další výuce čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Setkání s autorkou nám přineslo velký zážitek a obohatilo chlapce a děvčata novými informacemi, ale také radostným a tvořivým poznáním.

V závěru paní spisovatelka ocenila aktivitu, vtipnost a nápaditost našich žáků, na což jsme společně velmi hrdí. :-)

 

17.5.2024

Den maminek

Týden před nedělí 12. 5. jsme si povídali o našich maminkách, ale i babičkách a tetách, které mají děti. Jsou to tedy maminky.

Připomněli jsme si jejich lásku, péči a starostlivost, kterou nám věnují. Naučili jsme se pro ně básničky a pěknou písničku.  Také jsme vyrobili přání a srdíčko.

V pátek od nás maminky dostaly dárek ve školce a večer před spaním k sladké pusince překvapení v podobě básničky a písničky, kterou jsme se ve školce pro tuto příležitost naučili.

 

 

25.4.2024

Předškoláci ve školní knihovně

Protože se blíží konec školního roku, začali jsme chodit s předškoláčky „pracovat“ do školní knihovny, kde máme více klidu pro individuální činnosti a přípravu na školu.

Jsme třída smíšená a nemůžeme přece po našich malých kamarádech chtít, aby byli potichu, když „pracujeme“ a musíme se soustředit na naše písanky a povídání, jsou ještě malincí.

Vždy se do knihovny moc těšíme. Jednak si připadáme jako školáci a hlavně poznáváme školu z blízka.

Nejdříve si procvičujeme uvolňování zápěstí, během oromotorických cvičení si procvičíme hybnost jazyka a nezapomínáme na cvičení správného dýchání.

Jako průpravu na psaní míváme pravidelně grafomotorická cvičení, kde dbáme hlavně na správný úchop tužky a správné plnění zadaného úkolu. Pak si povídáme o věcech, které jsou opravdu pro předškoláky k daným týdenním tématům.

Za odměnu, a to máme nejraději, si můžeme v knihovně vybírat knihy, které nás zaujmou, většinou podle obalu. Paní učitelka nám s výběrem vždy ráda pomáhá a přečte název. Přečte nám taky, o čem by kniha měla být. Nejraději máme knihy o přírodě a knihy s puzzlemi. Někdy si z nich čteme všichni najednou, jindy si každý vybere tu svou.

Už se pomalu začínáme v knihovně sami orientovat a na závěr nezapomínáme dát knihy vždy na své místo.

 

25.4.2024

DEN ZEMĚ

Dne 22. 4. jsme měli zajímavý den. Věděli jsme předem z povídání od paní učitelky, že se blíží významný den „ DEN ZEMĚ“.

Od rána jsme si prohlíželi encyklopedie, povídali jsme si o tom, jak musíme pečovat o přírodu, šetřit naše lesy a neplýtvat vodou. Během dne jsme si znovu připomněli, jak třídíme odpad. Paní učitelka nám přečetla příběh o chlapci, který znečišťoval přírodu a jak jej za nevhodné chování sama příroda potrestala. Bylo to pro nás velké ponaučení. Potom jsme se všichni přesunuli do tělocvičny, kde nás čekalo překvapení v podobě plnění docela těžkých úkolů, ale zvládli jsme je. Na závěr všechny děti dostaly na památku diplom „Malého ochránce přírody“ a sladkou odměnu.

 

22.4.2024

Budoucí prvňáčci se k nám přišli podívat a ukázat, co všechno už před nástupem do školy zvládnou. Zvládli toho hodně a už se na všechny v září těšíme.

 

22.4.2024

Den Země jsme letos opět oslavili výpravou za poznáním živé přírody.

V pondělí 22.4. dopoledne se žáci naší školy se svými učiteli zúčastnili výchovně vzdělávací akce, které probíhala v přírodovědných učebnách Střediska volného času Bruntál.

Zde pro ně zaměstnanci střediska připravili bohatý program včetně malování sádrových odlitků s přírodovědnými motivy, pozorování digitálním mikroskopem, poznávání zvuků zvířat, prohlídku zvířecích trofejí, nejrůznější vystřihovánky, skládanky a puzzle.

Nechyběly ani zajímavé kvízy a rébusy, po jejichž splnění následovala sladká odměna.

Tradičně největšímu zájmu se pak těšila návštěva u zvířátek. Ryby, želvy, leguáni, agamy, pavouci a hadi v akváriích a teráriích, papoušci, andulky, holubi a další ptáčci, stejně jako drobní savci byli skutečnou atrakcí. Zvláště když některé z nich mohly děti vlastnoručně nakrmit. A takové pomazlení s králíčkem či malou potkanicí je prostě k nezaplacení. :-)

Děkujeme  paní Rozprýmové, vedoucí přírodovědného oddělení a také dalším pracovníkům SVČ a těšíme se na další podobné akce.

 

22.4.2024

Týden se záchrannými složkami

 

Minulý týden jsme si pro děti připravili výuku především metodou prožitkového učení.

V úterý k nám přijal pozvání pan Libor Sobek, který pracuje jako záchranář. Děti měly možnost shlédnout různé krizové situace, které se mohou kdykoliv a znenadání přihodit.

Děti mohly pozorovat záchranáře při resuscitaci pacienta, kterému selhalo srdce. Mohly si také vyzkoušet uvést tělo do stabilizované polohy a přitom dětem vysvětlil, jak moc je důležité, aby při volání IZS nebo jiné osobě, uměly poskytnout základní informace: jak se jmenují, kde bydlí, odkud volají a co se stalo.

Další složkou IZS, která za dětmi dorazila, byla moc hodná paní policistka, která dětem názorně vysvětlila, jak se děti mají chovat např. při přecházení vozovky, na co nezapomenout před jízdou na kole, jak se chovat na koupališti, na hřišti atd… Nezapomněla také dodat, jak důležité jsou pásy v autě a nechyběla ani ukázka, jak může vypadat každodenní práce policisty. K čemu slouží pouta, zbraň, obušek a maják na autě.

Na závěr si za odměnu děti mohly prohlédnout auto zevnitř a odnést malou pozornost v podobě omalovánek, pexes a razítek.

Při pátečním opékání špekáčků se děti dozvěděly informace týkající se bezpečnosti při práci s ohněm a s důsledky při porušení pravidel a nedbalosti při manipulaci s ohněm.

 

3.4.2024

zápis

 

1.4.2024

DÁREČKY PRO SENIORY KOMUNITNÍHO CENTRA

Už je to opět tady. Velikonoce jsou za dveřmi a jaro se probouzí. Velikonoční svátky jsme přivítali ve škole i ŠD jarní výzdobou. Malování vajíček, zajíčků, kuřátek, kytiček je vždy naší tradicí. Tradicí je i návštěva komunitního bydlení a předávání dárečků pro místní seniory, která se uskutečnila 26.3.2024. Žáci jim zazpívali a zahráli písničky na flétny. Za pěkné vystoupení byli žáci oceněni sladkostmi od seniorů.

Krásné prožití velikonočních svátků přejí žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Razová.