Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

13.1.2016

V MŠ pracují:

Šárka Páleníková – učitelka

Mgr. Dana Janáčková – učitelka (zkrácený úvazek)

Alena Hanulíková – školnice a pracovnice ŠJ MŠ

Ludmila Šuláková (chůva)

Školní vzdělávací program ke stažení (viz. Dokumenty)

Charakteristika školy

Mateřská škola byla postavena v roce 1994 a je situována v blízkosti středu obce, sousedí s obecním úřadem a malým panelákovým sídlištěm. MŠ má kapacitu 25 dětí, je tedy jednotřídní. Budova MŠ je přízemní, dálkově vytápěná. K zahájení školního roku 2015/2016 byla obcí Leskovec nad Moravicí realizována rekonstrukce stávající budovy MŠ – provedena výměna všech oken a dveří MŠ a obnova její fasády.

V budově se nacházejí všechny potřebné místnosti pro děti – jejich šatna, umývárna, WC a jedna velká třída, kterou je možné shrnovacími dveřmi rozdělit na jídelnu a hernu. Ta slouží rovněž k odpolednímu spánku dětí (po rozložení lehátek). MŠ má i svou dětskou knihovničku s průběžně doplňovanou literaturou. Jsou zde i prostory k uskladnění hraček apod. MŠ má svou vlastní školní jídelnu s kuchyní, kde se připravují svačinky a obědy pro děti i zaměstnance. V bočních prostorách MŠ je rovněž sociální zázemí i další místnosti pro pedagogické i nepedagogické pracovníky – šatna, kancelář vedoucí ŠJ, úklidová místnost. Pozemek kolem mateřské školy je oplocen a zatravněn. Zahrada, jejíž údržbu zajišťuje Obecní úřad v Leskovci nad Moravicí, poskytuje dětem řadu příležitostí k pohybovým aktivitám.