P1040560

DEN BEZ LAVIC

Den bez lavic

Užili jsme si ho ve středu 15.6.2016, kdy jsme vyrazili směrem ke Slezské Hartě. Tam jsme měli možnost svézt se přívozem a vyslechnout a zhlédnout povídání a ukázky Vodní záchranné služby. Jediné, co se pokazilo, bylo počasí, ale my jsme odolali jeho záludnostem a celý den jsme si užívali.