Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

25.4.2024

Předškoláci ve školní knihovně

Protože se blíží konec školního roku, začali jsme chodit s předškoláčky „pracovat“ do školní knihovny, kde máme více klidu pro individuální činnosti a přípravu na školu.

Jsme třída smíšená a nemůžeme přece po našich malých kamarádech chtít, aby byli potichu, když „pracujeme“ a musíme se soustředit na naše písanky a povídání, jsou ještě malincí.

Vždy se do knihovny moc těšíme. Jednak si připadáme jako školáci a hlavně poznáváme školu z blízka.

Nejdříve si procvičujeme uvolňování zápěstí, během oromotorických cvičení si procvičíme hybnost jazyka a nezapomínáme na cvičení správného dýchání.

Jako průpravu na psaní míváme pravidelně grafomotorická cvičení, kde dbáme hlavně na správný úchop tužky a správné plnění zadaného úkolu. Pak si povídáme o věcech, které jsou opravdu pro předškoláky k daným týdenním tématům.

Za odměnu, a to máme nejraději, si můžeme v knihovně vybírat knihy, které nás zaujmou, většinou podle obalu. Paní učitelka nám s výběrem vždy ráda pomáhá a přečte název. Přečte nám taky, o čem by kniha měla být. Nejraději máme knihy o přírodě a knihy s puzzlemi. Někdy si z nich čteme všichni najednou, jindy si každý vybere tu svou.

Už se pomalu začínáme v knihovně sami orientovat a na závěr nezapomínáme dát knihy vždy na své místo.