Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina, kreativita"

18.5.2016

NELÁKALA  BY  VÁS  PRÁCE  S NAŠIMI  ŽÁKY  VE VOLNÉM ČASE?

Obracíme se na všechny občany Razové, příp. nejbližšího okolí, jestli by nechtěli od příštího školního roku vést některý ze zájmových kroužků pro naše žáky v ZŠ. Nemusí to být stejné kroužky jako dosud (taneční, stolní tenis, sportovní hry, práce s PC/logopedie, konverzace v Aj, redakční nebo umělecký kroužek), protože uvažujeme o nové nabídce pro děti: o případném kroužku vaření (šlo by o přípravu studené kuchyně), o hudebním kroužku (zpěv/hra na hudební nástroj), o ručních pracích, práci na zahradě (v zimním období práce s květinovou výzdobou v budově školy, na jaře a na podzim práce na vymezeném prostoru školní zahrady) nebo o kroužku technických prací pro kluky (s drobným nářadím, dřevem apod.), příp. i o kroužku turistickém (s vycházkami do okolní přírody nebo s menšími túrami po Jeseníkách během několika víkendů v průběhu školního roku) atd. Možná máte i vy sami nějaký jiný dobrý nápad…

Výstřižek Výstřižek 3

Letos vedeme naše zájmové kroužky pouze my, vyučující. Cítíme, že by bylo pro obě strany fajn, kdyby se škola dál otevřela veřejnosti a dala vám, našim budoucím spolupracujícím dobrovolníkům příležitost pomoci nám s výchovou naší nejmladší generace ku prospěchu všech. My se od příštího školního roku budeme muset navíc věnovat intenzivní práci přímo ve výuce a po vyučování (při individuální péči o děti s různou mírou podpůrných opatření) v rámci zákonem schváleného společného vzdělávání žáků v ZŠ.

Nebojte se, příp. nestyďte se a přijďte se alespoň poptat, jak by vaše případná spolupráce mohla nebo měla vypadat. Řeknete nám svou představu a společně sladíme čas, který by vám vyhovoval a zároveň odpovídal režimu odpolední školní družiny i dojíždění některých žáků apod.

 

 Budeme se těšit na všechny případné zájemce!                                     R. Mecnerová