Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

12.9.2022

Razovští školáci jako filmové hvězdy

Dům č. 45 je pracovní název filmu. Dům č. 353 v Razové je adresa místa, kde se film natáčel. Ano, v pátek 9. 9. 2022 přijeli do naší školy mladí filmaři a herci, studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, aby ve zdejším prostředí za účasti vybraných žáků natočili scény výše uvedeného snímku.

Vyučování tedy neprobíhalo úplně jako obvykle. Školáci i učitelé měli možnost sledovat práci filmařů, jejich techniku a postupy. Mnozí byli překvapeni, že jedna krátká scénka či filmová sekvence se točí třeba na devět pokusů, než se povede ke spokojenosti tvůrců.

Účinkování ve filmu bylo jistě pro většinu našich žáků životním zážitkem a zkušeností. A my jako učitelé to oceňujeme nejen z pohledu praktického naplnění cílů mediální výchovy v rámci školního vzdělávacího programu, ale rovněž jako prostředek k posílení zdravé sebedůvěry dětí a skvělou reklamu naší školy.

Natáčení se účastnil také Karel Heřmánek ml., známý například ze seriálu Ordinace v Růžové zahradě nebo televizního filmu Zločin v Polné.

Jedna z našich razovských filmových hvězd se druhého dne vyjádřila: „Byli jsme ve škole až do večera, ale vůbec mi to nevadilo.“