Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

1.6.2022

Školní akademie 2022

V pátek 27.5.2022 jsme prožili odpoledne plné tanců, zpěvu, hry na flétnu, pohádkového příběhu a hlavně dobré nálady v naplněném sále Kulturního domu v Razové. Na vystoupení se vystřídaly postupně všechny děti z naší základní školy i obou mateřských škol. Vyučujícím, kteří s žáky skladby nacvičovali, se podařilo vybrat pestré i náročné vystoupení v plné parádě. Vystoupení co vystoupení mělo svůj náboj, smysl, originalitu. Proto všem, kteří se jakýmkoli způsobem na přípravě podíleli, a v neposlední řadě i žákům patří velký dík. Největší odměnou pro všechny byl spokojený a bouřlivý potlesk publika.