Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

10.5.2022

Dnes nás ve škole navštívil Tonda Obal.

Kdo a co to je? Je to človíček, jehož koníčkem je vše, co se týká odpadů. Je to také vzdělávací program, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku. Proto vše, co jsme se dozvěděli, se budeme snažit uplatnit  v praxi jak doma, tak ve škole. Prostě všude, kde se setkáme s tříděním odpadu.