Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

2.5.2022

Návštěva Světa techniky

Na tři skupiny podle ročníků byli rozděleni naši žáci a předškoláci při opětovném výjezdu za poznáním do Světa techniky a výstavního objektu U6 v Dolní oblasti Vítkovice. Za netradiční výukou v podání místních lektorů jsme se vydali ve čtvrtek 28.4.

Z důvodu onemocnění lektorky byl žákům 1. ročníku a předškolákům původní program s názvem Doktorská školička zrušen. Byly jim však nabídnuty aktivity v Dětském světě, kde si mohli zopakovat své znalosti z prvouky. Vyzkoušeli si, jaké to je být stomatologem či chirurgem v ordinaci či na operačním sále a hravou formou si tímto procvičili své vědomosti o lidském těle. V další části programu si mohli nakoupit a uvařit, zkusit postavit dům pomocí jeřábu, opravit auto a zahrát si na archeology. K dispozici byla také překážková dráha a zkouška odvahy ve strašidelné jeskyni.

Žáci 2. a 3. ročníku získali základní povědomí o architektuře měst a krajiny. Seznámili se pomocí fotografií a vyprávění paní lektorky se zajímavými místními a světovými stavbami jako jsou domy, mosty, sportoviště a další. Následně pracovali v malých skupinkách, kde plnili zajímavé úkoly – umísťovali do mapy města různé objekty a stavby a toto umístění zdůvodňovali. Jednotlivě pak kreslili nebo psali názvy budov a zařízení, které by neměly chybět v centru města. Závěrem navštívili výstavu uměleckých objektů vytvořených z vyřazeného technického materiálu. Největší obdiv sklidilo monumentální dílo Power Tower autora Krištofa Kintery, vytvořené ze zhruba 500 000 bateriových monočlánků!

Třetí skupina, tvořená žáky 4. a 5. ročníku se učila programovat roboty Ozoboty. Ozobot je miniaturní robot a žáci při práci s ním získávají základy programování. Tato činnost vede k rozvoji kreativity a logického myšlení. Programování probíhá pomocí kresby barevných kódů – tzv. ozokódů. Naši mladí programátoři jezdili s roboty po barevných čarách a dávali jim různé pokyny. Mohli měnit rychlost, otáčení nebo směr pohybu.

Výlet za poznáním se všem zúčastněným líbil. Žáci se pobavili a zároveň poučili. Navíc nás celé dopoledne provázelo krásné jarní počasí.

Akce proběhla v rámci projektu OKAP – Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání.