Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina, kreativita"

24.4.2016

Velikonoční dílny – Jarní slavnost školy

Den začal pohádkovou babičkou, která nám vyprávěla příběh „Od Masopustu až k Velikonocům“. Na toto vyprávění se podívaly i děti z mateřské školy v Razové – společně s kluky a děvčaty z 1. až 5. roč. Pak jsme rozdělili do pracovních dílen, kde se s panem Vlachynským vyráběly tatary a s paní Jedlovskou a Marušíkovou zdobily perníky. Také k nám do školy poprvé přišla paní Rozprýmová, která si vzala na starost jednu dílnu v 5. třídě a vyráběla společně s dětmi kohoutky, kuřátka a zajíčky. Kromě toho jsme s našimi vyučujícími malovali kraslice, jarní květiny, vyráběli ovečky a slepičky atd. Ze všech dílen jsme si odnesli vytvořené výrobky a měli jsme z nich radost.                                                                                                                           Text připravil: V. Diviš (4. r.), foto Y. Rotterová