Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

9.12.2021

V pondělí 6.12. 2021 proběhl na naší škole Mikulášský den. Hned brzy ráno paní učitelky nachystaly pro děti tradiční vánoční spirálu se svíčkami a jablíčky.  Zvláště ti nejmenší si plnou měrou užili tuto slavnostní a tak trochu i tajuplnou atmosféru. Pan učitel seznámil žáky s historií a legendami o svatém Mikuláši a všichni pak plnili různé zajímavé úkoly. Ve třídách jsme poté společně zhlédli veselý a dojemný film Vánoční kronika.

Pomyslnou zlatou a sladkou tečkou této úspěšné školní akce bylo rozdání mikulášských balíčků. Ty nám letos věnovala organizace Razovské ženy, jíž patří naše poděkování.