Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

7.12.2021

Dne 10. 11. 2021 jsme se sešli s leskoveckými dětmi v naší mateřské škole. Ráno si všechny spolu hrály a po svačině  vyhlížely návštěvu ze Střediska volného času v Bruntále. Přijela za námi paní Marcela Rozprýmová a ne sama. Přivezla s sebou milého, živého ježka.

Náš projektový den se jmenoval PROČ JEŽEK JABLKA NEŽERE.

Během povídání o životě ježků ve volné přírodě i v zajetí  jsme všichni získali vědomosti o jejich způsobu života, stravování,chování  v zimním i letním období.

Pak jsme dostali mnoho úkolů, které jsme plnili společně, ale také ve skupinkách.

Do třídy nám přišli zazpívat o ježkovi kamarádi ze základní školy, my jsme zase  jinou písničku zazpívali jim.

Pak jsme se přesunuli ke stolečkům a tam jsme plnili úkoly. Stříhali jsme, lepili a vybarvovali obrázky s ježkem.

Na závěr jsme se rozloučili s paní Rozprýmovou i ježkem, uklidili jsme a doprovodili děti z Leskovce nad Moravicí do šatny, protože musely odjet zpátky autobusem do své školky.