Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

2.12.2021

OZOBOT

Žáci 1.,2. a 3. ročníku se zúčastnili 1,5 hodinového modulu s názvem Robot Ozobot. Paní lektorka Wolfová vysvětlila dětem, že ozobot je nejmenší robot tohoto typu a nezůstalo jen u teorie. Již za malou chvíli se před dětmi hemžily malé svítící kuličky, jezdící po drahách, které jim žáci nakreslili fixou na arch papíru. Podle předtištěných vzorů si pak naši začínající programátoři vybírali a překreslovali barevné kódy, kterými určovali pohyb minirobotů – směr, rychlost, časování, rotaci apod. Využití ozobotů v praxi je rozsáhlé – v nemocnicích, skladech či v moderních restauracích jsou postupně stále více zapojováni do služeb lidem.