Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

12.4.2021

Vážení rodiče,
přeposílám stanovisko zaslané KÚ MSK.
Mgr. Jiří Chmelík

K apelu na ředitele škol, aby se neřídili mimořádnými opatřeními MZdr či MŠMT, neboť někteří rodiče jsou názoru, že opatření jsou nezákonná, sdělujeme, že v rámci výkonu veřejné správy jsou ředitelé škol stejně jako zřizovatelé škol povinni dodržovat právní předpisy a normativní právní akty vydané řádným způsobem orgány, které jsou k tomu ze zákona oprávněny. Ve vztahu k mimořádným opatřením tak platí presumpce jejich správnosti, tzn. dokud nejsou stanoveným postupem opraveny nebo zrušeny, jsou postaveny na roveň aktům bezvadným, a mají i původně sledované právní účinky. Institucí, která má působnost na návrh takový akt zrušit, či jej prohlásit za neplatný či nicotný, je soud, nikoli ředitel školy.
Mgr. Miroslav Trykar

právník

odbor školství, mládeže a sportu