Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

8.11.2019

Svatý Martin
V pátek 8.listopadu se žáci 1. a 2. ročníku v rámci výuky zaměřili na svatomartinské menu. V českém jazyce si přečetli příběh o svatém Martinovi, kde se dozvěděli, kdo to sv. Martin vůbec byl. Druháci dostali k dispozici komiks s otázkami a vyhledávali nové informace a první ročník musel hledat slabiky a obrázky, které se shodují. Využili znalosti psacího a tiskacího písma. V matematice měli všichni žáci stejný obrázek, každá část obrázku měla svůj příklad, který děti vypočítaly a dle instrukcí vybarvily. V závěru se pak naučili vytvořit z papíru koně a sv. Martina.