Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

6.9.2019

Vážení rodiče,

z důvodu stálého narůstání cen potravin navyšujeme od 1. 9. 2019 stravné o 2,- Kč u všech věkových kategorií.

Mateřská škola:

  1.   svačina                                               8,-  Kč
  2.   oběd                                                 16,-  Kč
  3.   svačina                                               8,-  Kč

 

Základní škola: 

  1.  kategorie   7 – 10 let                     23,-  Kč
  2.  kategorie 11 – 14 let                      25,-  Kč
  3.  kategorie 15 – a více                      31,-  Kč

 

 

Do věkových skupin jsou zařazeni strávníci na dobu školního roku tj. (od 1.9.2019 – 31.8.2019), ve kterém dosáhnou věku – viz. tabulka.

 

Děkujeme za pochopení.

 

V Razové dne: 29. 8. 2019                                                                                                                                                                                                      Bobková Alena

                                                                                                           vedoucí školní jídelny