Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

28.4.2019

VELIKONOČNÍ BESEDA

V pátek 12. 4. zavítal na naši školu lektor primární prevence, pan Mgr. Roman Hota. Pan Hota  je absolventem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, oboru křesťanská výchova a angličtina, a pravidelně navštěvuje základní i střední školy se svými výchovně vzdělávacími přednáškami a programy.

Tentokrát to byly přednášky dvě – té první, s názvem Velikonoce, se (ve dvou skupinách) zúčastnili všichni žáci naší školy. Zábavnou formou se dozvěděli  základní informace o křesťanské tradici těchto svátků a nechyběla ani vědomostní soutěž.

STOLETÉ KOŘENY

Druhá přednáška byla určena žákům 4. a 5. ročníku. Nazývala se Stoleté kořeny a děti se v ní seznámily s mnoha zajímavými historickými událostmi.

Pan Hota je už druhým rokem naším pravidelným hostem a my věříme, že také nadále bude.