Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

10.4.2019

Netradiční výuka matematiky

V pátek 5.4.2019 proběhla v prvním a třetím ročníku netradiční výuka matematiky tzv. “kruhový trénink“. Žáci byli rozděleni do tři skupin a po určitém čase se střídali na stanovištích. Žáci pracovali společně a museli využít znalostí, které získali během školního roku, navzájem si naslouchat a spolupracovat. Kruhový trénink byl sestaven ze tří stanovišť – práce na interaktivní tabuli – puzzle s příklady a závody zvířátek, násobilka a sčítání. Odčítání bylo využito při krmení koček a posledním stanovištěm byla stavba věže s využitím logického myšlení.

Kosťová Jana