Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

29.3.2019

abaku

Naše škola se v rámci projektu Odborného, kariérového a polytechnického vzdělávání přihlásila k realizaci aktivity ZAVÁDĚNÍ ABAKU DO ŠKOL. Jedná se o moderní výuku matematiky pro všechny ročníky.

Největší přínos metody Abaku je tedy v odvážném vykročení do oblasti, která je v současné společnosti téměř tabu – do oblasti matematiky, tlačené do role nepotřebné a zbytečně náročné vědy.

Abaku podporuje přirozenou hravost a pomáhá rozvíjet matematické dovednosti. Dokonale zafixuje počtářské dovednosti. Nahradí dril hrou tak přirozeně, že si dítě žádný dril neuvědomí.

Žáci dovedou po krátké době v pouhém shluku čísel automaticky rozpoznat rovnost a další souvislosti. To vede k rozvoji schopnosti sebevzdělávání a následně k významnému zlepšení duševní a praktické schopnosti práce s čísly.

Metodika Abaku je plně postavena na herním přístupu, který zásadně ovlivňuje motivaci dítěte a proměňuje od základu i jeho přístup k matematice jako takové.

Plně začneme tuto metodu, na kterou jsme získali díky projektu licenci na tři roky zdarma, využívat od září 2019, po zakoupení tabletů do výuky pro žáky.

Blíže se s touto metodou můžete seznámiti Vy na stránkách http://abaku.org/cs/.

Abaku je aritmetika pro 21. století.

Co o ABAKU řekli:

Abaku je velmi zábavný způsob hry s čísly, který pomáhá dětem upevnit kalkulativní spoje. Spoluprací se společností Abaku.org tak vycházíme vstříc učitelům, kteří byli pod permanentním tlakem typu „děti ve druhé třídě nepočítají tak rychle jako při klasické výuce“. Na rozdíl od jiných způsobů pro upevnění početních operací s čísly však toto prostředí sleduje i vyšší matematické cíle: v prostředí Abaku lze připravovat kombinatoriku, různé číselné zákonitosti i práci s číselnými výrazy. Pro spolupráci jsme se rozhodli, protože experimentální ověření tohoto prostředí ukázalo, že značná část žáků je jím silně motivována.

Prof. Milan Hejný