Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina, kreativita"

19.2.2019

Školní maškarní ples

Rej masek, skvělá hudba, tanec, veselý jásot a smích, rozzářené oči dětí a také dospělých. Tak lze ve zkratce popsat školní maškarní ples, jenž se uskutečnil v kulturním domě v Razové v pátek 15. února.

Ples zahájil  svým  projevem  a  přivítáním  hostů  pan  ředitel.  Ve  své  řeči neopomněl poděkovat četným sponzorům a dobrovolníkům, kteří přispěli ať už věcným nebo finančním darem, případně organizací a zabezpečením průběhu.

V programu plesu nechyběly zábavné taneční hry a soutěže, přehlídka masek včetně vyhlášení těch nejzdařilejších (krásní jste ale byli všichni),  a rovněž tombola, která byla letos opravdu bohatá. Účastníci plesu se mohli občerstvit v místním bufetu, a tak ke spokojenosti nechybělo vůbec nic.

Speciální  poděkování patří krnovským manželům Hudeczkovým, výborným zpěvákům a muzikantům, kteří stejně jako vloni zajišťovali kvalitní hudební produkci.

Rozcházeli jsme se v dobré náladě  s tím, že tuto úžasnou akci musíme rozhodně zopakovat také příští rok. A už teď se těšíme.