Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina, kreativita"

24.4.2018

Barevný týden

V únoru letošního roku proběhl v MŠ Razová Barevný týden. Děti si na každý den vymyslely jednu barvu, která pro daný den v jejich představách dominovala.

Děti hned ráno v dané barvě oblečeny do MŠ dorazily. Od rána jsme vybranou barvou kreslili, malovali, modelovali, vymýšleli  barevné  příběhy.  Na výstavku v šatně děti umístily během dne hračky, které barvě odpovídaly. Po příchodu zákonných zástupců  se  se  svými zážitky, dojmy a  novými  znalostmi nadšeně svěřovaly.

S velkou radostí a chutí jsme se o barvách a jejich odstínech učili zpívat, rozvíjet fantazii, vnímat pocity s barvami spojené.

Celá akce měla pozitivní průběh, děti uvolnily představivost, plně zapojily svoji kreativitu a upevnily si své zkušenost z vnímání okolního světa, ve vztahu k vlastní rodině, přírodě a vlastní třídě ve školce.

Pro velký úspěch u dětí budeme v budoucnu tyto aktivity opakovat.

 

Výtvarná dílna obou tříd

Dne 14. 3. 2018 děti z Razové vyrazily ranním autobusem do třídy v Leskovci nad Moravicí. Společné cestování bylo pro děti velkým zážitkem. Děti své nadšení při jízdě projevovaly nadšeným švitořením.

Dílnu  pro  všechny děti připravily paní učitelky Páleníková a Janáčková.

Zaměstnání děti zahájily společnými hrami, při nichž mezi nimi opadl počáteční ostych. Pro naše děti  byly  hračky,  hry a  prostředí  třídy v Leskovci nad Moravicí zajímavé a lákavé.

Pedagogické  pracovnice  při  tom  připravily  jednotlivá  tematická  centra, zaměřená na velikonoční období tak, aby byly uspokojeny potřeby dětí všech věkových kategorií.

„Maláčci“ i „velčáci“ s nadšením tvořili, malovali, lepili a natírali. Při tvorbě se vzájemně seznamovali, pomáhali si, navozovali kontakty mezi sebou, ale i s učitelkami z vedlejší třídy.

Čas rychle uplynul, výsledky tvorby byly úžasné.

Vzhledem k úspěšnosti se pedagogické pracovnice dohodly, že dětem podobnou akci připraví na oplátku ve třídě v Razové.

Kniha – přítel člověka

Dne 22. března proběhlo v knihovně  ZŠ v odpoledních hodinách vzájemné setkání dětí MŠ a ZŠ Razová.

Toto setkání nám pomohla uskutečnit paní Skácelová, která již druhým rokem aktivně v knihovně pomáhá.

Cílem nás pedagogických pracovníků bylo pozvat i zákonné zástupce všech dětí, abychom podpořili v jednotlivých rodinách kladný vztah ke knihám, jejich čtení, předčítání a rozhovorech o literatuře s dětmi.

Paní Skácelová akci uvedla a děti motivovala tak, že se do programu všechny aktivně zapojily.

Setkání se zúčastnil i pan ředitel ZŠ, který svými vstupy podpořil dobré klima akce.

Dětem se v knihovně líbilo. Věříme, že příští setkání proběhne s vyšší účastí zákonných zástupců a že i v rodinách bude práce s knihami hojnější.

Z vlastní práce s dětmi můžeme konstatovat, že vztah dětí ke knihám, zájem o ně i vlastní zacházení s knihami se těmito akcemi zlepšuje.

Stanislava Talčíková