Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina, kreativita"

13.4.2018

Dne 11.4.2018 proběhlo v Základní škole a Mateřské škole Razová,  příspěvková organizace, přijímací řízení k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.
Níže zveřejňujeme seznam přijatých dětí. Seznam je zveřejněn po dobu 15 dní i v dolní části budovy školy.
Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace,  792 01  Razová 353

IČO 750 265 54                                                                                       tel: +420 554 765 010

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ

 

Č.j. ZS38/2018

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 

 – Základní škola pro školní rok 2018/2019

ZŠ a MŠ Razová, příspěvková organizace, v zastoupení ředitelem školy Mgr. Jiřím Chmelíkem, rozhodla v souladu s §46, § 165 odst. 2 a §183 odst. 2 písmena zákona č. 561/2004 Sb. – o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Razová, příspěvková organizace těmto zájemcům:  

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2018/2019

                       Uchazeč Výsledek řízení
ZŠ-10 Přijat
ZŠ-11 Přijat
ZŠ-12 Přijat
ZŠ-13 Přijat
ZŠ-16 Přijat
ZŠ-18 Přijat

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává

prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Razová, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Datum zveřejnění:       12.4.2018

Mgr. Jiří Chmelík v.r.

ředitel ZŠ a MŠ Razová