Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina, kreativita"

15.2.2018

Co vznikne, když se spojí nadšení a úsilí zaměstnanců školy, obce, členů SRPDŠ, rodičů  a dětí, sponzorů a v neposlední řadě umění skvělých muzikantů představovaných manžely Hudeczkovými z Krnova? Odpověď je jasná – výsledkem je úžasný školní ples.

Ten letos proběhl v pátek 9. února v sále kulturního domu v Razové a byl pojat jako ples maškarní. Dospělí i děti se svorně bavili hudbou a tancem, ale také nejrůznějšími soutěžemi, ať už to bylo šlapání po baloncích, obsazování židlí či držení jablka čelem v páru. Součástí programu byla rovněž bohatá tombola a úchvatné vystoupení žáků paní učitelky Kosťové, kteří byli převlečeni za stonožku.

Těžké rozhodování připadlo komisi, jejímž úkolem bylo vyhodnocení masek a kostýmů, protože vloženou prací, fantazií a nápady hýřila naprostá většina účastníků. Snad se tedy na vyhlašovatele Boba a Bobka nezlobili ti, kteří mezi prvními třemi nebyli. Ostatně, všichni zúčastnění byli oceněni alespoň drobnou sladkou odměnou.

Ještě jednou velký dík všem těm, kteří měli podíl na organizaci a zdárném průběhu školního plesu a už teď se těšíme na ten příští.