školka

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V RAZOVÉ

Dne 25.11. proběhlo na Obecním úřadě v Razové vítání dvou nových občánků. Děti z MŠ a ZŠ  společně miminkům přednesly říkanky a zazpívaly krásné ukolébavky.

Stanislava Talčíková