Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina, kreativita"

2.10.2017

Projektový den ke Dni české státnosti

Den po státním svátku sv. Václava, patrona české země, byl skvělou příležitostí, jak si také v naší škole připomenout nejen tu celonárodní, ale i místní a regionální historii. Vždyť hrdost na svou vlast, zemi, která bude v blízké budoucnosti svěřena do rukou dnešní nejmladší generace, vzniká ze vztahu k místu, ve kterém jsme vyrostli a kde žijeme.

Páteční netradiční vyučování dne 29. září jsme zahájili projekcí krátkých animovaných filmů z cyklu Starých pověstí českých. Poté jsme přivítali vzácného hosta, znalce místní historie a předsedu Klubu Za starý Bruntál, pana Pavla Rapušáka, který prožil v  Razové část svých dětských let a má k ní velmi osobní vztah.

Při procházce obcí jsme se od něj dozvěděli spoustu zajímavostí. Už pro nás například není tajemstvím, že v budově obecního úřadu mělo kdysi sídlo řeznictví, a víme také, jak fungovala ledovna, která byla jeho nedílnou součástí. Bez obdobného zařízení se nemohl obejít ani kdysi prosperující místní pivovar firmy Bittmann, u jehož budovy jsme se rovněž zastavili.

Poutavý výklad, navíc doplněný unikátní fotografickou prezentací, dále pokračoval v učebně Rekreačního a školicího střediska Centrum Slezská Harta u lahodného čaje a příjemně roztopených kachlových kamen. Zde jsme si se zájmem vyslechli pověst o nedalekém stratovulkánu Velký Roudný, kde tzv. Čertův kámen připomíná bájný souboj Pána Boha s ďáblem. V kameni lze spatřit otisk boží šlépěje a rýhy po čertovských drápech. Neunikly nám však ani odbornější informace o tom, jak díky zdejší sopečné činnosti vznikly proslulé razovské tufity, jedinečné v celé Evropě, které se jako stavební materiál používaly nejen ve Slezsku a na Moravě, ale dokonce i v rakouské Vídni.

Na závěr besedy předal pan Rapušák do rukou ředitele školy dar v podobě zarámovaného snímku obce z roku 1910 pořízeného z věže zdejšího kostela sv. Michala, a také výtisky publikace Razová-obec tufitů, jejímž je spoluautorem.

Poté jsme se vydali na procházku do tufitového lomu a k nedalekému kříži, jehož podstavec je vyroben právě ze zde vytěženého materiálu. Tato architektonická památka byla obnovena péčí obce Razová a Klubu Za starý Bruntál.

Za tento krásně prožitý projektový den, naplněný poznáním a spoustou zážitků chceme poděkovat panu Pavlu Rapušákovi – za jeho návštěvu a erudovaný výklad, a v neposlední řadě také panu Ing. Zdeňku Adamcovi, PhD., majitelům, provozovatelům a personálu Centra Slezská Harta v Razové za bezplatný pronájem školicího střediska a občerstvení pro děti v rámci sponzorského daru škole.

Mgr. Karel Mašlík

Fotografie pana Rapušáka: