Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina, kreativita"

24.11.2016

Vystoupení  MŠ Razová na setkání seniorů dne 12.11. 2016. (Pokračování textu…)

 

23.11.2016

Dne 15.11. jsme ukončili  „PODZIMNÍ SLAVNOSTI“  a uspali broučky. Děti si zazpívaly písničky s podzimní tématikou, kreslily, malovaly a vyráběly z přírodnin, které si samy nasbíraly v přírodě.  (Pokračování textu…)

 

22.11.2016

Učíme se a povídáme si nejen o zvířatech která žijí u nás, ale i o cizokrajných zvířatech. Dozvěděli jsme se, kde a jak žijí a také čím se živí. Podívejte se, jak se nám povedlo všechno co jsme se naučili výtvarně zpracovat.      (Pokračování textu…)

 

21.6.2016

Beseda se zvířátky

V Razové v mateřské škole jsou hadi a žáby!!!!  A opravdu. Ukázat a popovídat o nich nám přišli z Lesů České republiky. Paní Zlámalová zajistila opravdového odborníka pana Zwacha, který svým povídám zaujal všechny děti z mateřské školy i z 1. – 3. ročníku základní školy.

Všem moc děkujeme.

(Pokračování textu…)

 

27.5.2016

Výtvarná dílna ve školce v Razové

Dne 20. 5. 2016 jsme s dětmi připravili pro maminky k svátku překvapení. Naučili jsme se o nich krásné písničky, básničky a s nadšením vyrobili dárek. Z peněz, které si děti přispívají na výtvarné dílny, jsme nakoupili ozdůbky na výrobu náhrdelníku a maminkám sladkou odměnu. Předem si děti otiskly ručičky na výkres s pěknou říkankou a u povídání každý své mamince dárek předal.
Velkou radost nám opět udělala Ing. Mirka Zlámalová – lesní pedagog, která také připravila dvě pracovní dílny. Nakoupila materiál, dětem občerstvení a s sebou přivezla šikovné spolupracovníky – Ing. Žanetu Křipalovou, Bc. Martinu Hotárkovou a Bc. Jiřího Zlámala.
Bylo to pěkné setkání, jen nás velmi mrzí, že jsme se nesešli ve větším počtu. Všechny děti se totiž těšily na to, že svým maminkám popřejí ve své třídě a před svými kamarády. Tak věřme, že tomu tak bude příští rok.

Na závěr ještě jednou děkuji Ing. Zlámalové a Zdeňce Pavlíčkové za přípravu a realizaci jedné z dílen.

Stáňka Talčíková

(Pokračování textu…)

 

3.4.2016

….když malé děti odpočívají, pracujeme individuálně s předškoláky a dětmi, které mají odloženou školní docházku….

                                                                                                                                               Staňka Talčíková (Pokračování textu…)

 

1.3.2016

Ve středu 24.února jsme dětem ve školce připravili „Proužkový den“. Rodiče již ráno přivedli děti v proužkovaném oblečení. Během dne jsme hledali proužky ve třídě, stříhali proužky z barevných papírů a lepili je na předkreslené oblečení. Výtvory jsme společně vyvěsili na nástěnku, aby všichni věděli, jak jsme šikovní. V  těchto činnostech jsme procvičovali jemnou motoriku ruky a učili  se udržovat kolem sebe pořádek. Venku jsme se “ proužkově“ vyskotačili a užili  spoustu legrace. Máme radost, že všechny maminky nás v těchto aktivitách podporují a spolupracují.  Děkujeme.

Staňka Talčíková

(Pokračování textu…)

 

22.2.2016

V úterý 16.2. 2016 jsme pro děti v MŠ Razová připravili  karneval. Velké poděkování patří paní učitelce Zdeňce a jejímu manželovi Petrovi za krásnou výzdobu třídy. Jako by se člověk poděl v té naší  bývalé, staré a milé budově. Děti přišly hned ráno v nápaditých kostýmech a  ve slavnostní náladě. V ruce si nesly občerstvení pro sebe i ostatní děti.
Nejdříve za námi přijela návštěva z pohádkové říše.  Byl to pan klaun s kufrem plným překvapení. Padala nám brada z toho, co z něj stále lovil a ukazoval. Překvapení ale nepřestávala. Připravil si pro nás malý ohňostroj, hry, soutěže a laskominky. Jen ten jeho hlas nám byl nějak povědomý. Na závěr si děti pohrály a odpoledne si vyrobily ve výtvarné dílně papírového šaška. Měli jsme se všichni „fanfárově!“

(Pokračování textu…)