Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

25.9.2018

Čtení pro radost

Dne 18. 9. 2018  nás navštívila v naší  MŠ paní Bc. Renata Skácelová, aby si s dětmi popovídala o knihách. Poutavé vyprávění děti zaujalo a stejně pozorně si poslechly čtenou pohádku. Na závěr si všichni zahráli pexeso s pohádkovými hrdiny.

Děkujeme za milou atmosféru a těšíme se na další setkání.

St.Talčíková

 

24.4.2018

Barevný týden

V únoru letošního roku proběhl v MŠ Razová Barevný týden. Děti si na každý den vymyslely jednu barvu, která pro daný den v jejich představách dominovala.

Děti hned ráno v dané barvě oblečeny do MŠ dorazily. Od rána jsme vybranou barvou kreslili, malovali, modelovali, vymýšleli  barevné  příběhy.  Na výstavku v šatně děti umístily během dne hračky, které barvě odpovídaly. Po příchodu zákonných zástupců  se  se  svými zážitky, dojmy a  novými  znalostmi nadšeně svěřovaly.

S velkou radostí a chutí jsme se o barvách a jejich odstínech učili zpívat, rozvíjet fantazii, vnímat pocity s barvami spojené.

Celá akce měla pozitivní průběh, děti uvolnily představivost, plně zapojily svoji kreativitu a upevnily si své zkušenost z vnímání okolního světa, ve vztahu k vlastní rodině, přírodě a vlastní třídě ve školce.

Pro velký úspěch u dětí budeme v budoucnu tyto aktivity opakovat.

 

Výtvarná dílna obou tříd

Dne 14. 3. 2018 děti z Razové vyrazily ranním autobusem do třídy v Leskovci nad Moravicí. Společné cestování bylo pro děti velkým zážitkem. Děti své nadšení při jízdě projevovaly nadšeným švitořením.

Dílnu  pro  všechny děti připravily paní učitelky Páleníková a Janáčková.

Zaměstnání děti zahájily společnými hrami, při nichž mezi nimi opadl počáteční ostych. Pro naše děti  byly  hračky,  hry a  prostředí  třídy v Leskovci nad Moravicí zajímavé a lákavé.

Pedagogické  pracovnice  při  tom  připravily  jednotlivá  tematická  centra, zaměřená na velikonoční období tak, aby byly uspokojeny potřeby dětí všech věkových kategorií.

„Maláčci“ i „velčáci“ s nadšením tvořili, malovali, lepili a natírali. Při tvorbě se vzájemně seznamovali, pomáhali si, navozovali kontakty mezi sebou, ale i s učitelkami z vedlejší třídy.

Čas rychle uplynul, výsledky tvorby byly úžasné.

Vzhledem k úspěšnosti se pedagogické pracovnice dohodly, že dětem podobnou akci připraví na oplátku ve třídě v Razové.

Kniha – přítel člověka

Dne 22. března proběhlo v knihovně  ZŠ v odpoledních hodinách vzájemné setkání dětí MŠ a ZŠ Razová.

Toto setkání nám pomohla uskutečnit paní Skácelová, která již druhým rokem aktivně v knihovně pomáhá.

Cílem nás pedagogických pracovníků bylo pozvat i zákonné zástupce všech dětí, abychom podpořili v jednotlivých rodinách kladný vztah ke knihám, jejich čtení, předčítání a rozhovorech o literatuře s dětmi.

Paní Skácelová akci uvedla a děti motivovala tak, že se do programu všechny aktivně zapojily.

Setkání se zúčastnil i pan ředitel ZŠ, který svými vstupy podpořil dobré klima akce.

Dětem se v knihovně líbilo. Věříme, že příští setkání proběhne s vyšší účastí zákonných zástupců a že i v rodinách bude práce s knihami hojnější.

Z vlastní práce s dětmi můžeme konstatovat, že vztah dětí ke knihám, zájem o ně i vlastní zacházení s knihami se těmito akcemi zlepšuje.

Stanislava Talčíková

 

30.11.2017

Dne 23.11.2017 se uskutečnila v naší mateřské škole výtvarná dílna s lesním pedagogem Ing. Mirkou Zlámalovou. Přizvána byla i veřejnost obce Razová a děti ze základní školy. Všichni měli možnost vyrobit vánoční ozdobu na obecní vánoční strom.

Pan starosta vyjádřil své přání o jejich podobách a tak věříme, že se mu budou líbit. Vzhledem k jeho nabitému pracovnímu programu se naší akce s omluvou nezúčastnil. Budeme se proto moc a moc těšit na jeho návštěvu při jiné příležitosti.
Děkujeme prostřednictvím Ing. Zlámalové Lesům ČR za příspěvek v podobě výtvarného a přírodního materiálu.

Stanislava Talčíková

 

27.11.2017

Dne 25.11. proběhlo na Obecním úřadě v Razové vítání dvou nových občánků. Děti z MŠ a ZŠ  společně miminkům přednesly říkanky a zazpívaly krásné ukolébavky.

Stanislava Talčíková

 

13.11.2017

Náplní setkání bylo seznámení dětí s povahou, chováním a potřebami psů. Téma bylo “ Poznej svého psa „. Součástí byla i výstava výtvarných prací dětí MŠ ze Starého Města, Rudné pod Pradědem a Razová.

Staňa Talčíková

 

19.12.2016

Dne 12.12. proběhla v rámci  “ Adventních slavností“ v naší MŠ školní besídka. Naše pozvání  opět přijala   Ing. Mirka Zlámalová a slečna Žaneta,   lesní pedagožky z Lesů ČR. Připravily si pro děti 2 pracovní dílny. Ty si ve spolupráci s rodiči a sourozenci vyrobily vánoční přání a pěkný sváteční svícen. Paní J. Musilová napekla dětem perníky, které si mohli také všichni nazdobit a vzít  domů.
Atmosféra byla sváteční, děti ukázaly, co se naučily a měly radost z dárků pod stromečkem. Rozešli jsme se s přáním klidných a radostných Vánoc.

(Pokračování textu…)

 

24.11.2016

Vystoupení  MŠ Razová na setkání seniorů dne 12.11. 2016. (Pokračování textu…)

 

23.11.2016

Dne 15.11. jsme ukončili  „PODZIMNÍ SLAVNOSTI“  a uspali broučky. Děti si zazpívaly písničky s podzimní tématikou, kreslily, malovaly a vyráběly z přírodnin, které si samy nasbíraly v přírodě.  (Pokračování textu…)

 

22.11.2016

Učíme se a povídáme si nejen o zvířatech která žijí u nás, ale i o cizokrajných zvířatech. Dozvěděli jsme se, kde a jak žijí a také čím se živí. Podívejte se, jak se nám povedlo všechno co jsme se naučili výtvarně zpracovat.      (Pokračování textu…)

 

21.6.2016

Beseda se zvířátky

V Razové v mateřské škole jsou hadi a žáby!!!!  A opravdu. Ukázat a popovídat o nich nám přišli z Lesů České republiky. Paní Zlámalová zajistila opravdového odborníka pana Zwacha, který svým povídám zaujal všechny děti z mateřské školy i z 1. – 3. ročníku základní školy.

Všem moc děkujeme.

(Pokračování textu…)