Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina, kreativita"

31.8.2018

zahájení

 

25.6.2018

 

Grandiózní úspěch žáka naší školy

Svoji školu a obec Razová nebývalým způsobem proslavil náš žák Sebastián K., když se stal letos v červnu vítězem krajské literární soutěže.

Ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky vyhlásil na počátku března 8. ročník literárního klání pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z celého Moravskoslezského kraje. Letošní téma znělo – Čerti ve škole. Z více než šesti set prací pak porota vybrala deset nejlepších.

Na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které proběhlo 19.června v ostravském multikině Cinestar, byl pozván náš žák Sebastián, který přijel i se svou rodinou a kamarádem Matyášem. A zde se ke svému velkému a radostnému překvapení dozvěděl, že je se svou pohádkou s názvem „O čertovi v razovské škole“ nejen mezi deseti nejlepšími, ale že se stal dokonce absolutním vítězem.

Pro sebe a svou rodinu tímto získal týdenní pobyt v Hotelu Bauer s plnou penzí včetně vstupů do wellness a zábavního centra. A pro nás všechny pocit hrdosti, že žák naší školy dosáhl takového úspěchu.

Gratulujeme, Sebastiáne, a za reprezentaci školy a obce ti moc děkujeme!

Karel Mašlík

 

 

25.6.2018

Branný den

Dalším úžasným a nezapomenutelným dnem v životě naší školy se stalo úterý 19. června, které jsme strávili u přístavního mola přívozu ROUZA v Razové a jeho nejbližším okolí. Na tento den jsme si pozvali děti ze spřátelené bruntálské školy Petrin. Nejdříve jsme je provedli naší školou a pak už jsme se vydali k Hartě.

Zde pro nás byla přistavena přívozová loď, která zajišťuje vodní dopravu mezi obcemi Razová a Roudno, a na které jsme se postupně všichni projeli. Svůj program měli připraveni také bruntálští členové Vodní záchranné služby ČČK v čele s panem Střelcem. Po ukázkách a poučení ohledně první pomoci v případě tonutí, jsme měli jedinečnou možnost projet se v rychlém záchranářském člunu. Oblečeni v červených záchranných vestách a s přilbami na hlavě jsme měli opravdu senzační zážitky.

Mezitím, jako doprovodný program,  probíhala soutěž ve střelbě ze vzduchovek a nezbytné opékání špekáčků.  Nechyběly odměny a ceny, stejně jako sladké občerstvení, které přivezly děti z Petrina.

Za vydařený branný den, který přinesl nejen zábavu, ale také důležité zkušenosti a poučení, chceme poděkovat především panu starostovi a pracovníkům přívozu, vodním záchranářům a vůbec všem, kdo se na této úspěšné akci podíleli.

Karel Mašlík

 

18.6.2018

Byli jsme na Slovensku

Malebné slovenské městečko Trstená se rozkládá na březích řeky Oravice, poblíž známé Oravské přehrady, kousek od hranic s Polskem.  A právě sem zavítala v pátek 8.6. v rámci evropských projektů početná delegace obce Razová, včetně některých učitelů a žáků naší školy. V rámci programu městských oslav jsme zhlédli nejrůznější kulturní vystoupení, prohlédli si město, vyzkoušeli svoji dovednost i odvahu v rámci netradičních sportů, a také prožili adrenalinové ukázky virtuální reality se speciálními 3D brýlemi. Nechyběl ani výtečný oběd a večeře v hotelu Roháč. Přestože cesta tam a zpět trvala dohromady skoro devět hodin, nikdo tohoto krásného výletu nelitoval. Celkový zážitek a radost ještě znásobilo úspěšné dramaticko-pěvecké vystoupení našich žáků pod vedením paní učitelky Kosťové. Rozzářené tváře a potlesk místních diváků byly pro nás zdrojem oprávněné hrdosti na naši školu a obec Razovou.

 

1.6.2018

Školní akademie 2018

 V pátek 25.5.  se v kulturním domě v Razové uskutečnila tradiční školní akademie. Vystoupily na ní děti z mateřských škol v Leskovci i Razové a po nich pak žáci naší základní školy. Zaplněný sál byl svědkem skvělých výkonů v oblasti taneční, pěvecké i dramatické a přítomným rodičům i prarodičům v průběhu pozdního odpoledne nejednou vstoupily do očí slzy dojetí. Důstojný ráz celé akci dodalo kromě projevů pana starosty a pana ředitele školy také slavnostní vyřazení předškoláků, kteří již za pár měsíců přehodí přes svá záda novotou vonící školní brašny. Školní akademie, na níž nechybělo občerstvení a v závěru pro zájemce také diskotéka, se povedla zásluhou všech, kdo se na ní podíleli. A proto se dá konstatovat, že rodiče na své děti, stejně jako učitelé na své svěřence, mohou být právem hrdí.

 

30.5.2018

Naši žáci na vybíjené v Krnově

Heroický výkon podalo 13 malých sportovců ze ZŠ Razová na turnaji ve vybíjené, který se uskutečnil ve středu 23.5.2018 na ZŠ Žižkova v Krnově. Razovští chlapci a děvčata odehráli  celkem sedm náročných zápasů proti soupeřům, kteří je vesměs převyšovali věkem i fyzickými parametry. Naši borci Eliška T., Pavla O., Honza K., Honza M., Karel, Láďa, Martin, Matyáš, Pavel O., Roman, Sebík, Štěpán a Tadeáš se však těžké konkurence velkých krnovských škol ani škol z Úvalna a Brantic nezalekli a svým zápalem i snahou zdatně vyrovnávali mnohé hendikepy. Kromě diplomu a odměn získali také cenné zkušenosti, jež hodlají využít v příštím ročníku tohoto turnaje, na který jsme již předem zváni. Moc se  těšíme a za reprezentaci naší školy děkujeme.

 

21.5.2018

POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ AKADEMII

 

Výstřižek 5

 

15.5.2018

Dne 13. 5. 2018 jsme ve spolupráci se základní školou připravili pro maminky, tety a příznivce naší školy besídku ke Svátku matek.

Všechny přítomné přivítal pan ředitel Mgr. Jiří Chmelík. Potom ukázaly všem své vystoupení děti ze ZŠ a po nich předvedly, co připravily natěšené děti z MŠ. Nejprve zazpívaly nově narozeným dětem a předaly dáreček malému Ládíčkovi Procházkovi, kterého maminka  přivedla mezi nás.  Ostatní  novorozence jsme pozdravili vzdušnou cestou s přáním pevného zdraví.

 Všechny  pozvané  maminky dostaly dárky v podobě vyrobených přání od dětí.

Nálada byla sváteční, všichni si mohli prohlédnout budovu školy, nové vybavení a vkusnou výzdobu všech prostor.

Kdo chtěl, mohl si  v klidu popovídat s přáteli u kávy, čaje či limonády ve třídě MŠ.

Na závěr jsme se přesunuli do tělocvičny na představení Babičky Dadly.

Jsme nesmírně rádi, že naše pozvání přijalo tolik žen.  Je  také moc dobře, že malé děti viděly, jak k sobě  všichni v obci  bez rozdílu věku nedílně patříme.

 

23.4.2018

Středisko volného času Bruntál pořádalo dne 4. 4. 2018 pro žáky 4. – 5. tříd ZŠ zábavné soutěže.

Naši žáci museli zvládnout 10 úkolů na různě rozmístěných stanovištích co nejrychleji. Úkoly byly zaměřeny na rychlost, postřeh, tvořivost, spolupráci, přemýšlivost apod. Největší problém našim reprezentantům dělala Morseova abeceda. Tady jsme se opravdu zasekli a nabrali největší časovou ztrátu.

Nakonec jsme vše úspěšně zvládli a skončili v polovině startovního pole 12 družstev. Domů jsme si odvezli sladké odměny a bojovou náladu do dalších soutěží.

 

18.4.2018

Velikonoční tvoření

„Mně se tu tak líbí, že bych tu byla nejradši od rána do večera!“

Takovou pochvalu od jedné z mladších žákyň si jistě rádi vyslechli pedagogičtí pracovníci Střediska volného času v Bruntále, kteří si pro nás na úterý 27. března připravili dílny velikonočního tvoření.

Zde se žáci naší školy spolu s mladšími kamarády ze školky na zhruba dvě a půl hodiny proměnili ve zručné umělce, pod jejichž rukama se z papíru, polystyrenu, sádry, špejlí a barev rodili nádherní zajíčci, slepičky, kraslice a kytičky. Čas během zajímavé činnosti ubíhal jako voda a nadšení malých výtvarníků vydrželo až do konce.

Domů si pak odváželi nejen tyto skvělé výrobky k velikonoční výzdobě svých domovů, ale také pocit, že dovedou něco krásného vytvořit a mohou tak být na sebe hrdí. Vždyť radost z umělecké práce je jednou z věcí, které se podílejí na formování osobnosti, a vlastně i z těch, které dělají člověka člověkem.

Naše upřímné poděkování, tak krásně a spontánně vyjádřené větou uvedenou v úvodu, patří vedení a zaměstnancům SVČ Bruntál, kteří byli dětem skvělými a trpělivými učiteli a průvodci.

A už teď se těšíme na některou z jejich dalších akcí pořádaných pro děti.

Učitelé a žáci ZŠ a MŠ Razová