Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

28.4.2019

VELIKONOČNÍ BESEDA

V pátek 12. 4. zavítal na naši školu lektor primární prevence, pan Mgr. Roman Hota. Pan Hota  je absolventem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, oboru křesťanská výchova a angličtina, a pravidelně navštěvuje základní i střední školy se svými výchovně vzdělávacími přednáškami a programy.

Tentokrát to byly přednášky dvě – té první, s názvem Velikonoce, se (ve dvou skupinách) zúčastnili všichni žáci naší školy. Zábavnou formou se dozvěděli  základní informace o křesťanské tradici těchto svátků a nechyběla ani vědomostní soutěž.

STOLETÉ KOŘENY

Druhá přednáška byla určena žákům 4. a 5. ročníku. Nazývala se Stoleté kořeny a děti se v ní seznámily s mnoha zajímavými historickými událostmi.

Pan Hota je už druhým rokem naším pravidelným hostem a my věříme, že také nadále bude.

 

 

 

 

17.4.2019

Den Země v bruntálském parku 

Pod názvem Probouzení městského parku byla i v letošním roce uspořádána akce k připomenutí a oslavám Dne Země. Pořadatelé, jimiž bylo Středisko volného času Bruntál ve spolupráci s Lesy ČR a městem Bruntál, zvolili jako termín středu 17. 4. a pozvali školy z Bruntálu i okolí.

Spolu s dětmi z MŠ v Leskovci se těchto oslav také letos zúčastnili žáci naší školy v doprovodu svých učitelů. Připraveno pro ně bylo množství her, soutěží, poznávacích aktivit a dalších činností. Největší pozornost přitahovala projížďka na koních a ukázka dravců, jimž vévodil statný orel a také inteligentní krkavec. Tomu se přítomní malí i velcí diváci obdivovali zvláště proto, že se naučil napodobovat štěkot jezevčíka i houkání sovy! Zaujala nás však i jiná stanoviště –  lanová dráha, hod na cíl, poznávání živočichů, rukodělná výroba a mnohá další.

Chlapci a děvčata tak s nadšením využili možnosti pobytu na čerstvém vzduchu, trochu sportování a pohybu a v neposlední řadě i šanci vidět a dozvědět se mnoho nového a zajímavého.

 

15.4.2019

Dne 4. 3. 2019 proběhlo ve školní družině školní kolo „Turnaje v deskových hrách“. Zúčastnili se ho žáci čtvrtého a pátého ročníku, kteří s nadšením a zápalem soutěžili o ceny. Tyto nám dovezla paní Lenka Hanáková z MAS Hrubý Jeseník a předala je prvním třem vítězům, kteří postoupili do okresního kola. Budeme jim držet palce.

 

15.4.2019

1.Oznámení rozhodnutí o přijetí 2019-2020

 

12.4.2019

MAS Hrubý Jeseník, z.s. v projektu Map pro Bruntálsko II. reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_0470008619 vyhlásila soutěž pro všechny žáky z našeho regionu s názvem:

 

Namaluj místo kde žiješ, kde jsi rád

Do soutěže se zapojily školy ZŠ Rudná, Razová, Dvorce, Karlovice, Karlova Studánka a dvě bruntálské školy –  ZŠ Okružní a ZŠ Petrin.
Vyhodnocení výtvarné soutěže: Maluj místo kde žiješ, kde jsi rád:

NAŠÍ VÝHERKYNÍ JE  –  JULIE HRADILOVÁ Z DRUHÉHO ROČNÍKU.

GRATULUJEME!!!!

 

10.4.2019

Netradiční výuka matematiky

V pátek 5.4.2019 proběhla v prvním a třetím ročníku netradiční výuka matematiky tzv. “kruhový trénink“. Žáci byli rozděleni do tři skupin a po určitém čase se střídali na stanovištích. Žáci pracovali společně a museli využít znalostí, které získali během školního roku, navzájem si naslouchat a spolupracovat. Kruhový trénink byl sestaven ze tří stanovišť – práce na interaktivní tabuli – puzzle s příklady a závody zvířátek, násobilka a sčítání. Odčítání bylo využito při krmení koček a posledním stanovištěm byla stavba věže s využitím logického myšlení.

Kosťová Jana

 

5.4.2019

Středisko volného času Bruntál pořádalo dne 26. 3. 2019 zábavné soutěže pro týmy dětí 4. – 5. ročníků ZŠ.

     Této soutěže jsme se zúčastnili i v loňském roce 2018. Náš tým se skládal ze dvou účastnic 4.třídy a tří účastníků z 5. třídy.Opět se plnilo 10 disciplín, které byly různě rozmístěné po celém středisku. Za zvládnutí úkolů žáci získali obrázek. Tentokrát nám ale štěstí nepřálo a měli jsme velké časové ztráty. Disciplína na přesnost, rychlost a přemýšlivost byla naše slabá stránka. Přesto jsme do cíle dorazili a dostali menší dárek se sladkou odměnou. Věříme, že příští rok se nám bude dařit lépe a budeme mezi sebou více spolupracovat.

Proto se těšíme na další zábavné soutěže v roce 2020.

 

29.3.2019

abaku

Naše škola se v rámci projektu Odborného, kariérového a polytechnického vzdělávání přihlásila k realizaci aktivity ZAVÁDĚNÍ ABAKU DO ŠKOL. Jedná se o moderní výuku matematiky pro všechny ročníky.

Největší přínos metody Abaku je tedy v odvážném vykročení do oblasti, která je v současné společnosti téměř tabu – do oblasti matematiky, tlačené do role nepotřebné a zbytečně náročné vědy.

Abaku podporuje přirozenou hravost a pomáhá rozvíjet matematické dovednosti. Dokonale zafixuje počtářské dovednosti. Nahradí dril hrou tak přirozeně, že si dítě žádný dril neuvědomí.

Žáci dovedou po krátké době v pouhém shluku čísel automaticky rozpoznat rovnost a další souvislosti. To vede k rozvoji schopnosti sebevzdělávání a následně k významnému zlepšení duševní a praktické schopnosti práce s čísly.

Metodika Abaku je plně postavena na herním přístupu, který zásadně ovlivňuje motivaci dítěte a proměňuje od základu i jeho přístup k matematice jako takové.

Plně začneme tuto metodu, na kterou jsme získali díky projektu licenci na tři roky zdarma, využívat od září 2019, po zakoupení tabletů do výuky pro žáky.

Blíže se s touto metodou můžete seznámiti Vy na stránkách http://abaku.org/cs/.

Abaku je aritmetika pro 21. století.

Co o ABAKU řekli:

Abaku je velmi zábavný způsob hry s čísly, který pomáhá dětem upevnit kalkulativní spoje. Spoluprací se společností Abaku.org tak vycházíme vstříc učitelům, kteří byli pod permanentním tlakem typu „děti ve druhé třídě nepočítají tak rychle jako při klasické výuce“. Na rozdíl od jiných způsobů pro upevnění početních operací s čísly však toto prostředí sleduje i vyšší matematické cíle: v prostředí Abaku lze připravovat kombinatoriku, různé číselné zákonitosti i práci s číselnými výrazy. Pro spolupráci jsme se rozhodli, protože experimentální ověření tohoto prostředí ukázalo, že značná část žáků je jím silně motivována.

Prof. Milan Hejný

 

14.3.2019

Havaj na Havaji

Možná, že ve škole není vždy „havaj“, ale ve čtvrtek 14. 3. si ji naši žáci a učitelé přeci jen mohli dopřát. Alespoň tedy při stejnojmenném cestopisném filmovém představení v bruntálském kině Centrum. Známí cestovatelé, fotografové a dokumentaristé Kateřina a Miloš Motani nám poutavou formou prezentovali své zážitky z Floridy a Havajských ostrovů. Takto jsme se spolu s nimi mohli setkat s americkými aligátory a havajskými žraloky, zaplavat si s baculatými kapustňáky a navštívit několik zábavních parků. V klidu sedět nás nenechaly ani strhující tance indiánů či pověstných havajských tanečnic. Obdivovali jsme se výkonům cvičených kosatek a žasli jsme také nad dalšími představiteli fauny ze zmíněné oblasti, jako jsou například mořské želvy, keporkaci, mangusty, murény, barevné rybičky a další. Dostali jsme se až do bezprostřední blízkosti aktivní sopky Kilauea a k její žhavé tekoucí lávě. A to vše v naprostém bezpečí. Prostě Havaj.  Když k tomu připočtete závěrečné losování drobných dárků, možnost odnést si zdarma cestopisný časopis Koktejl a také příležitost nakoupit si nejrůznější suvenýry, uznáte, že ke spokojenosti nechybělo vůbec nic. Navíc jsme se zdokonalili také v jazykových znalostech. Odteď už známe havajský pozdrav – „Aloha!“

 

10.3.2019

Razovští žáci ve Světě techniky

Za netradičním vyučováním si vyjeli žáci naší školy se svými pedagogy v úterý 26. 2. 2019. Cílem cesty byl Svět techniky v ostravské oblasti Dolní Vítkovice. Zatímco mladší žáci z 1. a 2. ročníku měli jako téma dopravu, ti starší se věnovali biologii člověka, konkrétně stavbě lidského těla.

V Malém Světě techniky U 6 připravili pracovníci tohoto vzdělávacího a výstavního centra prezentaci o historii a současnosti dopravy. Prvňáčci spolu s druháky si zde mohli i zahrát a zasoutěžit. V následující části programu pak navštívili expozici reálných dopravních prostředků včetně lokomotivy zvané „Žabotlam“, hasičského vozu, různých osobních automobilů a také motocyklů. Na trenažéru si vyzkoušeli řízení auta v praxi a měli i možnost usednout do kabiny historického vozidla bojovníků s požáry. Všechny obzvláště zaujala prohlídka vnitřních prostor modelu ponorky Nautilus, známé z románů Julese Verna.

Třeťáci, čtvrťáci a páťáci si mezitím v prostorách Velkého Světa techniky zdokonalovali a prokazovali své znalosti o lidském těle. Bylo vidět, že v hodinách přírodovědy dávali bedlivý pozor, neboť sestavení lidské kostry z jednotlivých kostí bylo pro ně hračkou. Zdárně však prošli i vědomostním kvízem a soutěží na tabletech. V závěrečné části jsme pak všichni společně v 3D kině zhlédli zajímavý přírodopisný film o podmořském světě, kde jsme se například dozvěděli, že k oblíbeným laskominám vyder patří mořští ježci.

Výlet za poznáním se nám moc líbil a budeme se těšit na další podobné akce.