Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina, kreativita"

21.5.2018

POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ AKADEMII

 

Výstřižek 5

 

15.5.2018

Dne 13. 5. 2018 jsme ve spolupráci se základní školou připravili pro maminky, tety a příznivce naší školy besídku ke Svátku matek.

Všechny přítomné přivítal pan ředitel Mgr. Jiří Chmelík. Potom ukázaly všem své vystoupení děti ze ZŠ a po nich předvedly, co připravily natěšené děti z MŠ. Nejprve zazpívaly nově narozeným dětem a předaly dáreček malému Ládíčkovi Procházkovi, kterého maminka  přivedla mezi nás.  Ostatní  novorozence jsme pozdravili vzdušnou cestou s přáním pevného zdraví.

 Všechny  pozvané  maminky dostaly dárky v podobě vyrobených přání od dětí.

Nálada byla sváteční, všichni si mohli prohlédnout budovu školy, nové vybavení a vkusnou výzdobu všech prostor.

Kdo chtěl, mohl si  v klidu popovídat s přáteli u kávy, čaje či limonády ve třídě MŠ.

Na závěr jsme se přesunuli do tělocvičny na představení Babičky Dadly.

Jsme nesmírně rádi, že naše pozvání přijalo tolik žen.  Je  také moc dobře, že malé děti viděly, jak k sobě  všichni v obci  bez rozdílu věku nedílně patříme.

 

23.4.2018

Středisko volného času Bruntál pořádalo dne 4. 4. 2018 pro žáky 4. – 5. tříd ZŠ zábavné soutěže.

Naši žáci museli zvládnout 10 úkolů na různě rozmístěných stanovištích co nejrychleji. Úkoly byly zaměřeny na rychlost, postřeh, tvořivost, spolupráci, přemýšlivost apod. Největší problém našim reprezentantům dělala Morseova abeceda. Tady jsme se opravdu zasekli a nabrali největší časovou ztrátu.

Nakonec jsme vše úspěšně zvládli a skončili v polovině startovního pole 12 družstev. Domů jsme si odvezli sladké odměny a bojovou náladu do dalších soutěží.

 

18.4.2018

Velikonoční tvoření

„Mně se tu tak líbí, že bych tu byla nejradši od rána do večera!“

Takovou pochvalu od jedné z mladších žákyň si jistě rádi vyslechli pedagogičtí pracovníci Střediska volného času v Bruntále, kteří si pro nás na úterý 27. března připravili dílny velikonočního tvoření.

Zde se žáci naší školy spolu s mladšími kamarády ze školky na zhruba dvě a půl hodiny proměnili ve zručné umělce, pod jejichž rukama se z papíru, polystyrenu, sádry, špejlí a barev rodili nádherní zajíčci, slepičky, kraslice a kytičky. Čas během zajímavé činnosti ubíhal jako voda a nadšení malých výtvarníků vydrželo až do konce.

Domů si pak odváželi nejen tyto skvělé výrobky k velikonoční výzdobě svých domovů, ale také pocit, že dovedou něco krásného vytvořit a mohou tak být na sebe hrdí. Vždyť radost z umělecké práce je jednou z věcí, které se podílejí na formování osobnosti, a vlastně i z těch, které dělají člověka člověkem.

Naše upřímné poděkování, tak krásně a spontánně vyjádřené větou uvedenou v úvodu, patří vedení a zaměstnancům SVČ Bruntál, kteří byli dětem skvělými a trpělivými učiteli a průvodci.

A už teď se těšíme na některou z jejich dalších akcí pořádaných pro děti.

Učitelé a žáci ZŠ a MŠ Razová

 

 

13.4.2018

Dne 11.4.2018 proběhlo v Základní škole a Mateřské škole Razová,  příspěvková organizace, přijímací řízení k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.
Níže zveřejňujeme seznam přijatých dětí. Seznam je zveřejněn po dobu 15 dní i v dolní části budovy školy.
Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace,  792 01  Razová 353

IČO 750 265 54                                                                                       tel: +420 554 765 010

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ

 

Č.j. ZS38/2018

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 

 – Základní škola pro školní rok 2018/2019

ZŠ a MŠ Razová, příspěvková organizace, v zastoupení ředitelem školy Mgr. Jiřím Chmelíkem, rozhodla v souladu s §46, § 165 odst. 2 a §183 odst. 2 písmena zákona č. 561/2004 Sb. – o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Razová, příspěvková organizace těmto zájemcům:  

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2018/2019

                       Uchazeč Výsledek řízení
ZŠ-10 Přijat
ZŠ-11 Přijat
ZŠ-12 Přijat
ZŠ-13 Přijat
ZŠ-16 Přijat
ZŠ-18 Přijat

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává

prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Razová, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Datum zveřejnění:       12.4.2018

Mgr. Jiří Chmelík v.r.

ředitel ZŠ a MŠ Razová

 

12.4.2018

 

…nemusí se vždy jednat o průšvih.

     Držet v ruce policejní zbraň? Sedět v jejich autě? Vyzkoušet si „náramky“? No, řekněte sami, komu se to poštěstí – a ještě navíc v době vyučování?

    V úterý 20. 3. nás navštívil pan praporčík Pelikán z bruntálského oddělení Policie ČR, a za asistence svého kolegy nám během prezentace na dataprojektoru vysvětloval, co se smí a co ne. Dozvěděli jsme se něco o trestní odpovědnosti, o různých druzích přestupků a trestných činů, a také o tom, jaké metody mají policisté na zjištění ovlivnění alkoholem nebo drogami u řidičů, případně jiných osob.

    Nejen mnohé chlapce, ale také děvčata zajímalo, co dělat pro to, aby se v budoucnu i oni mohli stát těmi, kterých poslání je pomáhat a chránit. Pan policista odpovídal trpělivě na všechny dotazy zvídavých dětí – a že jich bylo!

     Nakonec se naši žáci uvolili propustit vzácnou návštěvu jen s tím, že ji doprovodí až k policejnímu vozidlu. A když dostali možnost podívat se, jak to vypadá uvnitř, nadšení nebralo mezí.

    Děkujeme tímto Policii ČR a jmenovitě praporčíku Pelikánovi za tyto bezmála dvě hodiny, během kterých se děti nejenom pobavily, ale hlavně poučily.

    A jestliže T. G. Masaryk kdysi prohlásil, že dobrá škola šetří státu peníze za vězeňství, pak v případě školní besedy s policisty to nejspíš platí dvojnásob.

 

14.3.2018

 

Výstřižek 1

Výstřižek 3

 

5.3.2018

 Razovští olympionici  

    Čeští reprezentanti na zimních olympijských hrách v Jižní Koreji nedávno prokázali, že i poměrně malá středoevropská země může dosáhnout velkých úspěchů a vítězství. Celý sportovní svět se sklání zejména před výkony Ester Ledecké, která jako první žena v historii OH dokázala zvítězit ve dvou odlišných disciplínách – lyžování a snowboardu.

   Inspirováni těmito událostmi se žáci naší školy zúčastnili Netradičních olympijských her školních družin, které proběhly pod speciálním názvem Proletíme světadíly, dne 21. 2. 2018 na 2. Základní škole v Krnově. Ale  na rozdíl od slečny Ledecké, s veškerou úctou k ní – tito malí sportovci museli zvládnout celkem osm disciplín. A aby se ta čísla nepletla, bylo to v konkurenci dalších osmi škol – například z Krnova, Brantic, Zátoru a Úvalna.

Soutěž byla ze strany  organizátorů  velmi  povedená, a proto jim patří naše velké uznání a poděkování.

   Razovští olympionici soutěžili ve střelbě z luku, zdolávání opičí dráhy na žebřinách, přenášení písku, stavění pyramidy, skákání v pytli, skoku vzad, přebírání luštěnin, skládání matrjošky, foukaném závodu formulí a ve skládání puzzlí. A i když při vyhlašování celkových výsledků nakonec „na bedně“ nestáli, svou školu reprezentovali vzorně a do zápolení dali veškerou svoji snahu a úsilí. Zaslouženě tak získali spoustu odměn a také pamětní listy.

A kteří že olympionici to vlastně byli?

Eliška Tomanová, Karel Skácel, Štěpán Molnár, Sebastian Kožušník a Eliška Černohorská.

Zapamatujte si ta jména – třeba o nich ještě uslyšíme.

 

 

 

23.2.2018

Ve čtvrtek 15. února 2018 proběhla druhá část Školy nanečisto, kdy si budoucí prvňáčci mohli vyzkoušet, jak to chodí ve škole. Předškoláci byli na této akci už podruhé a bylo poznat, že ostych děti se pomalu vytrácel. Povídali jsme si o vodě a jejich změnách, co se dětem líbí, co mají rády. Od prvního setkání se třída změnila, přibyla tam interaktivní tabule, na které si děti mohly vyzkoušet přiřazování počtu a určování prvního písmene ve slově. Během dvou vyučovacích hodin se od školáků dozvěděli to, co už umí, jak se jim ve škole líbí nebo nelíbí, zahráli si společně hry. Žáci 1. a 2. ročníku si zavzpomínali na dobu v mateřské škole a vyučování si se svými mladšími a budoucími spolužáky užili. Před zápisem do prvního ročníku se sejdeme potřetí, abychom dětem pomohli s nervozitou spojenou se zápisem a vstupem do nové životní etapy.

 

15.2.2018

Co vznikne, když se spojí nadšení a úsilí zaměstnanců školy, obce, členů SRPDŠ, rodičů  a dětí, sponzorů a v neposlední řadě umění skvělých muzikantů představovaných manžely Hudeczkovými z Krnova? Odpověď je jasná – výsledkem je úžasný školní ples.

Ten letos proběhl v pátek 9. února v sále kulturního domu v Razové a byl pojat jako ples maškarní. Dospělí i děti se svorně bavili hudbou a tancem, ale také nejrůznějšími soutěžemi, ať už to bylo šlapání po baloncích, obsazování židlí či držení jablka čelem v páru. Součástí programu byla rovněž bohatá tombola a úchvatné vystoupení žáků paní učitelky Kosťové, kteří byli převlečeni za stonožku.

Těžké rozhodování připadlo komisi, jejímž úkolem bylo vyhodnocení masek a kostýmů, protože vloženou prací, fantazií a nápady hýřila naprostá většina účastníků. Snad se tedy na vyhlašovatele Boba a Bobka nezlobili ti, kteří mezi prvními třemi nebyli. Ostatně, všichni zúčastnění byli oceněni alespoň drobnou sladkou odměnou.

Ještě jednou velký dík všem těm, kteří měli podíl na organizaci a zdárném průběhu školního plesu a už teď se těšíme na ten příští.