Archiv autora: Yvča Rotterová

ŠKOLA NANEČISTO PODRUHÉ

Ve čtvrtek 15. února 2018 proběhla druhá část Školy nanečisto, kdy si budoucí prvňáčci mohli vyzkoušet, jak to chodí ve škole. Předškoláci byli na této akci už podruhé a bylo poznat, že ostych děti se pomalu vytrácel. Povídali jsme si o vodě a jejich změnách, co se dětem líbí, co mají rády. Od prvního setkání se třída změnila, přibyla tam interaktivní tabule, na které si děti mohly vyzkoušet přiřazování počtu a určování prvního písmene ve slově. Během dvou vyučovacích hodin se od školáků dozvěděli to, co už umí, jak se jim ve škole líbí nebo nelíbí, zahráli si společně hry. Žáci 1. a 2. ročníku si zavzpomínali na dobu v mateřské škole a vyučování si se svými mladšími a budoucími spolužáky užili. Před zápisem do prvního ročníku se sejdeme potřetí, abychom dětem pomohli s nervozitou spojenou se zápisem a vstupem do nové životní etapy.

MAŠKARNÍ PLES ŠKOLY

Co vznikne, když se spojí nadšení a úsilí zaměstnanců školy, obce, členů SRPDŠ, rodičů  a dětí, sponzorů a v neposlední řadě umění skvělých muzikantů představovaných manžely Hudeczkovými z Krnova? Odpověď je jasná – výsledkem je úžasný školní ples.

Ten letos proběhl v pátek 9. února v sále kulturního domu v Razové a byl pojat jako ples maškarní. Dospělí i děti se svorně bavili hudbou a tancem, ale také nejrůznějšími soutěžemi, ať už to bylo šlapání po baloncích, obsazování židlí či držení jablka čelem v páru. Součástí programu byla rovněž bohatá tombola a úchvatné vystoupení žáků paní učitelky Kosťové, kteří byli převlečeni za stonožku.

Těžké rozhodování připadlo komisi, jejímž úkolem bylo vyhodnocení masek a kostýmů, protože vloženou prací, fantazií a nápady hýřila naprostá většina účastníků. Snad se tedy na vyhlašovatele Boba a Bobka nezlobili ti, kteří mezi prvními třemi nebyli. Ostatně, všichni zúčastnění byli oceněni alespoň drobnou sladkou odměnou.

Ještě jednou velký dík všem těm, kteří měli podíl na organizaci a zdárném průběhu školního plesu a už teď se těšíme na ten příští.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES 2018

SRPDŠ při ZŠ a MŠ Razová, příspěvková organizace

 

Zve všechny děti, dospěláky, přátelé školy, vedení obce a všechny občany na

Výstřižek 1

 

v kulturním domě obce Razová

9. února 2018 od 16,00 do 20,00 hodin.

Čeká vás zábava plná soutěží pro děti i dospělé, bohatá tombola, občerstvení, welcome drink a spousta dalších překvapení.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Výsledek Tříkrálové sbírky v roce 2018

   Výstřižek

 

Celkový výnos:  Kč  30.150,–

 

Z toho:

Obec Razová                                  Kč  21.443,–

Obec Leskovec nad Moravicí       Kč   8.707,–

 

Všem dárcům děkujeme.

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE ŠKOLY

Tento měsíc jsme jich zažili mnoho. Tady je malá ochutnávka některých z nich.

VÁNOČNÍ SPIRÁLA V TĚLOCVIČNĚ NAŠÍ ŠKOLY

VYSTOUPENÍ „STVOŘENÍ SVĚTA“  A VÁNOČNÍ DÍLNY V LESKOVCI NAD MORAVICÍ

MIKULÁŠ A ČERT VE ŠKOLICÍM STŘEDISKU CENTRUM SLEZSKÁ HARTA

PŘEDNÁŠKY „POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VÁNOC“ VE ŠKOLE I ŠKOLCE

VYSTOUPENÍ „STVOŘENÍ SVĚTA“ PRO RODIČE V ZŠ RAZOVÁ

NÁVŠTĚVA BETLÉMU A ZÁMKU V BRUNTÁLE

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ VE TŘÍDÁCH

VÁNOČNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ

 

PŘIŠEL K NÁM MIKULÁŠ . . . . .

 Mikuláš

 Jednou za rok přijde pán v dlouhém červeném plášti, s bílými vousy a vlasy a vysokou čepicí na hlavě. Mnohdy bývá doprovázen hrůzostrašným chlupatcem s rohy a někdy také krásným andělem. V ruce třímá zlatou či stříbrnou berlu a hlubokým hlasem se ptá: „Tak co, byli jste hodní?“

Na letošního Mikuláše jsme byli ve středu 7.12. pozváni do rekreačního a školicího střediska Centrum Slezská Harta. V sále příjemně vytopeném krbem jsme dostali výtečné občerstvení v podobě sladkého pečiva a lahodného čaje.

A pak už jsme zasedli do sedaček a židlí, abychom zhlédli romantickou vánoční pohádku. Některé děti se však na film nemohly příliš soustředit. Neustále se ohlížely přes rameno a natěšeně, ale přitom tak trochu s obavami, se v duchu ptaly: „Kdy už ten Mikuláš přijde?“

Dočkali jsme se. Mikuláš dorazil i s čertem a bylo to skutečně ve velkém stylu. Svatý muž byl správně důstojný a vážný, ale zároveň přívětivý a spravedlivý. A jeho společník, tak jak to má být – strašidelný, a hrozící zlobivcům bezplatnou taxislužbou přímo do pekla!

Vše dopadlo dobře a počet žáků naší školy se po této návštěvě nesnížil. Naopak, všichni byli odměněni mikulášským balíčkem plným dobrot, i když někteří jen s podmínkou, že příští rok se trochu polepší.

Za tento skvělý zážitek, za pozvání, za pohoštění a za nadílku chceme poděkovat výše zmíněným nadpřirozeným bytostem, ale hlavně panu majiteli Ing. Zdeňku Adamcovi PhD., panu správci Bc. Caletkovi a všem zaměstnancům střediska.

Chceme také slíbit, že příští rok se budeme snažit být hodní nejen kvůli Mikuláši nebo Ježíškovi, ale hlavně proto, že když se lidé jeden k druhému chovají pěkně, stává se náš svět zase trochu lepším místem pro život.

Učitelé a děti ZŠ Razová

VÝTVARNÁ DÍLNA S LESNÍM PEDAGOGEM

Dne 23.11.2017 se uskutečnila v naší mateřské škole výtvarná dílna s lesním pedagogem Ing. Mirkou Zlámalovou. Přizvána byla i veřejnost obce Razová a děti ze základní školy. Všichni měli možnost vyrobit vánoční ozdobu na obecní vánoční strom.

Pan starosta vyjádřil své přání o jejich podobách a tak věříme, že se mu budou líbit. Vzhledem k jeho nabitému pracovnímu programu se naší akce s omluvou nezúčastnil. Budeme se proto moc a moc těšit na jeho návštěvu při jiné příležitosti.
Děkujeme prostřednictvím Ing. Zlámalové Lesům ČR za příspěvek v podobě výtvarného a přírodního materiálu.

Stanislava Talčíková

HLAVOLAMY ? S TĚMI SI HRAVĚ PORADÍME !!!

Dnes jsme si v matematice hráli s hlavolamem a namáhali svoje hlavičky s jeho řešením. Seznámili jsme se s Leu Brain Stimulator.

A co že to vlastně tento hlavolam je?

Leu Brain Stimulator je zábavná a poutavá hra s pedagogicky vysokou hodnotou pro lidi všech věkových kategorií (od 4 let). Mozek je stimulován různorodými způsoby pomocí 2D a 3D úkolů a díky velkému množství čím dále tím náročnějších úkolů ( celkem 960 ) a přes 404.000 (!) možností řešení zůstane Leu Brain Stimulator vždy výzvou.

Všem se podařilo nějaký ten level zdolat a postoupit do vyššího. Ti nejlepší pak měli možnost vyzkoušet si, jestli zvládnou poskládat i pyramidu. A i zde jsme měli několik úspěšných hráčů.

POZNEJ SVÉHO PSA

Náplní setkání bylo seznámení dětí s povahou, chováním a potřebami psů. Téma bylo “ Poznej svého psa „. Součástí byla i výstava výtvarných prací dětí MŠ ze Starého Města, Rudné pod Pradědem a Razová.

Staňa Talčíková