Archiv autora: Yvča Rotterová

VELIKONOČNÍ DÍLNY V BRUNTÁLE

Velikonoční tvoření

„Mně se tu tak líbí, že bych tu byla nejradši od rána do večera!“

Takovou pochvalu od jedné z mladších žákyň si jistě rádi vyslechli pedagogičtí pracovníci Střediska volného času v Bruntále, kteří si pro nás na úterý 27. března připravili dílny velikonočního tvoření.

Zde se žáci naší školy spolu s mladšími kamarády ze školky na zhruba dvě a půl hodiny proměnili ve zručné umělce, pod jejichž rukama se z papíru, polystyrenu, sádry, špejlí a barev rodili nádherní zajíčci, slepičky, kraslice a kytičky. Čas během zajímavé činnosti ubíhal jako voda a nadšení malých výtvarníků vydrželo až do konce.

Domů si pak odváželi nejen tyto skvělé výrobky k velikonoční výzdobě svých domovů, ale také pocit, že dovedou něco krásného vytvořit a mohou tak být na sebe hrdí. Vždyť radost z umělecké práce je jednou z věcí, které se podílejí na formování osobnosti, a vlastně i z těch, které dělají člověka člověkem.

Naše upřímné poděkování, tak krásně a spontánně vyjádřené větou uvedenou v úvodu, patří vedení a zaměstnancům SVČ Bruntál, kteří byli dětem skvělými a trpělivými učiteli a průvodci.

A už teď se těšíme na některou z jejich dalších akcí pořádaných pro děti.

Učitelé a žáci ZŠ a MŠ Razová

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1.ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Dne 11.4.2018 proběhlo v Základní škole a Mateřské škole Razová,  příspěvková organizace, přijímací řízení k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.
Níže zveřejňujeme seznam přijatých dětí. Seznam je zveřejněn po dobu 15 dní i v dolní části budovy školy.
Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace,  792 01  Razová 353

IČO 750 265 54                                                                                       tel: +420 554 765 010

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ

 

Č.j. ZS38/2018

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 

 – Základní škola pro školní rok 2018/2019

ZŠ a MŠ Razová, příspěvková organizace, v zastoupení ředitelem školy Mgr. Jiřím Chmelíkem, rozhodla v souladu s §46, § 165 odst. 2 a §183 odst. 2 písmena zákona č. 561/2004 Sb. – o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Razová, příspěvková organizace těmto zájemcům:  

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2018/2019

                       Uchazeč Výsledek řízení
ZŠ-10 Přijat
ZŠ-11 Přijat
ZŠ-12 Přijat
ZŠ-13 Přijat
ZŠ-16 Přijat
ZŠ-18 Přijat

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává

prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Razová, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Datum zveřejnění:       12.4.2018

Mgr. Jiří Chmelík v.r.

ředitel ZŠ a MŠ Razová

KDYŽ DO ŠKOLY PŘIJEDE POLICIE . . .

 

…nemusí se vždy jednat o průšvih.

     Držet v ruce policejní zbraň? Sedět v jejich autě? Vyzkoušet si „náramky“? No, řekněte sami, komu se to poštěstí – a ještě navíc v době vyučování?

    V úterý 20. 3. nás navštívil pan praporčík Pelikán z bruntálského oddělení Policie ČR, a za asistence svého kolegy nám během prezentace na dataprojektoru vysvětloval, co se smí a co ne. Dozvěděli jsme se něco o trestní odpovědnosti, o různých druzích přestupků a trestných činů, a také o tom, jaké metody mají policisté na zjištění ovlivnění alkoholem nebo drogami u řidičů, případně jiných osob.

    Nejen mnohé chlapce, ale také děvčata zajímalo, co dělat pro to, aby se v budoucnu i oni mohli stát těmi, kterých poslání je pomáhat a chránit. Pan policista odpovídal trpělivě na všechny dotazy zvídavých dětí – a že jich bylo!

     Nakonec se naši žáci uvolili propustit vzácnou návštěvu jen s tím, že ji doprovodí až k policejnímu vozidlu. A když dostali možnost podívat se, jak to vypadá uvnitř, nadšení nebralo mezí.

    Děkujeme tímto Policii ČR a jmenovitě praporčíku Pelikánovi za tyto bezmála dvě hodiny, během kterých se děti nejenom pobavily, ale hlavně poučily.

    A jestliže T. G. Masaryk kdysi prohlásil, že dobrá škola šetří státu peníze za vězeňství, pak v případě školní besedy s policisty to nejspíš platí dvojnásob.

OLYMPIÁDA DRUŽIN

 Razovští olympionici  

    Čeští reprezentanti na zimních olympijských hrách v Jižní Koreji nedávno prokázali, že i poměrně malá středoevropská země může dosáhnout velkých úspěchů a vítězství. Celý sportovní svět se sklání zejména před výkony Ester Ledecké, která jako první žena v historii OH dokázala zvítězit ve dvou odlišných disciplínách – lyžování a snowboardu.

   Inspirováni těmito událostmi se žáci naší školy zúčastnili Netradičních olympijských her školních družin, které proběhly pod speciálním názvem Proletíme světadíly, dne 21. 2. 2018 na 2. Základní škole v Krnově. Ale  na rozdíl od slečny Ledecké, s veškerou úctou k ní – tito malí sportovci museli zvládnout celkem osm disciplín. A aby se ta čísla nepletla, bylo to v konkurenci dalších osmi škol – například z Krnova, Brantic, Zátoru a Úvalna.

Soutěž byla ze strany  organizátorů  velmi  povedená, a proto jim patří naše velké uznání a poděkování.

   Razovští olympionici soutěžili ve střelbě z luku, zdolávání opičí dráhy na žebřinách, přenášení písku, stavění pyramidy, skákání v pytli, skoku vzad, přebírání luštěnin, skládání matrjošky, foukaném závodu formulí a ve skládání puzzlí. A i když při vyhlašování celkových výsledků nakonec „na bedně“ nestáli, svou školu reprezentovali vzorně a do zápolení dali veškerou svoji snahu a úsilí. Zaslouženě tak získali spoustu odměn a také pamětní listy.

A kteří že olympionici to vlastně byli?

Eliška Tomanová, Karel Skácel, Štěpán Molnár, Sebastian Kožušník a Eliška Černohorská.

Zapamatujte si ta jména – třeba o nich ještě uslyšíme.

 

 

ŠKOLA NANEČISTO PODRUHÉ

Ve čtvrtek 15. února 2018 proběhla druhá část Školy nanečisto, kdy si budoucí prvňáčci mohli vyzkoušet, jak to chodí ve škole. Předškoláci byli na této akci už podruhé a bylo poznat, že ostych děti se pomalu vytrácel. Povídali jsme si o vodě a jejich změnách, co se dětem líbí, co mají rády. Od prvního setkání se třída změnila, přibyla tam interaktivní tabule, na které si děti mohly vyzkoušet přiřazování počtu a určování prvního písmene ve slově. Během dvou vyučovacích hodin se od školáků dozvěděli to, co už umí, jak se jim ve škole líbí nebo nelíbí, zahráli si společně hry. Žáci 1. a 2. ročníku si zavzpomínali na dobu v mateřské škole a vyučování si se svými mladšími a budoucími spolužáky užili. Před zápisem do prvního ročníku se sejdeme potřetí, abychom dětem pomohli s nervozitou spojenou se zápisem a vstupem do nové životní etapy.

MAŠKARNÍ PLES ŠKOLY

Co vznikne, když se spojí nadšení a úsilí zaměstnanců školy, obce, členů SRPDŠ, rodičů  a dětí, sponzorů a v neposlední řadě umění skvělých muzikantů představovaných manžely Hudeczkovými z Krnova? Odpověď je jasná – výsledkem je úžasný školní ples.

Ten letos proběhl v pátek 9. února v sále kulturního domu v Razové a byl pojat jako ples maškarní. Dospělí i děti se svorně bavili hudbou a tancem, ale také nejrůznějšími soutěžemi, ať už to bylo šlapání po baloncích, obsazování židlí či držení jablka čelem v páru. Součástí programu byla rovněž bohatá tombola a úchvatné vystoupení žáků paní učitelky Kosťové, kteří byli převlečeni za stonožku.

Těžké rozhodování připadlo komisi, jejímž úkolem bylo vyhodnocení masek a kostýmů, protože vloženou prací, fantazií a nápady hýřila naprostá většina účastníků. Snad se tedy na vyhlašovatele Boba a Bobka nezlobili ti, kteří mezi prvními třemi nebyli. Ostatně, všichni zúčastnění byli oceněni alespoň drobnou sladkou odměnou.

Ještě jednou velký dík všem těm, kteří měli podíl na organizaci a zdárném průběhu školního plesu a už teď se těšíme na ten příští.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES 2018

SRPDŠ při ZŠ a MŠ Razová, příspěvková organizace

 

Zve všechny děti, dospěláky, přátelé školy, vedení obce a všechny občany na

Výstřižek 1

 

v kulturním domě obce Razová

9. února 2018 od 16,00 do 20,00 hodin.

Čeká vás zábava plná soutěží pro děti i dospělé, bohatá tombola, občerstvení, welcome drink a spousta dalších překvapení.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Výsledek Tříkrálové sbírky v roce 2018

   Výstřižek

 

Celkový výnos:  Kč  30.150,–

 

Z toho:

Obec Razová                                  Kč  21.443,–

Obec Leskovec nad Moravicí       Kč   8.707,–

 

Všem dárcům děkujeme.

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE ŠKOLY

Tento měsíc jsme jich zažili mnoho. Tady je malá ochutnávka některých z nich.

VÁNOČNÍ SPIRÁLA V TĚLOCVIČNĚ NAŠÍ ŠKOLY

VYSTOUPENÍ „STVOŘENÍ SVĚTA“  A VÁNOČNÍ DÍLNY V LESKOVCI NAD MORAVICÍ

MIKULÁŠ A ČERT VE ŠKOLICÍM STŘEDISKU CENTRUM SLEZSKÁ HARTA

PŘEDNÁŠKY „POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VÁNOC“ VE ŠKOLE I ŠKOLCE

VYSTOUPENÍ „STVOŘENÍ SVĚTA“ PRO RODIČE V ZŠ RAZOVÁ

NÁVŠTĚVA BETLÉMU A ZÁMKU V BRUNTÁLE

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ VE TŘÍDÁCH

VÁNOČNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ