VELIKONOČNÍ DÍLNY V BRUNTÁLE

Velikonoční tvoření

„Mně se tu tak líbí, že bych tu byla nejradši od rána do večera!“

Takovou pochvalu od jedné z mladších žákyň si jistě rádi vyslechli pedagogičtí pracovníci Střediska volného času v Bruntále, kteří si pro nás na úterý 27. března připravili dílny velikonočního tvoření.

Zde se žáci naší školy spolu s mladšími kamarády ze školky na zhruba dvě a půl hodiny proměnili ve zručné umělce, pod jejichž rukama se z papíru, polystyrenu, sádry, špejlí a barev rodili nádherní zajíčci, slepičky, kraslice a kytičky. Čas během zajímavé činnosti ubíhal jako voda a nadšení malých výtvarníků vydrželo až do konce.

Domů si pak odváželi nejen tyto skvělé výrobky k velikonoční výzdobě svých domovů, ale také pocit, že dovedou něco krásného vytvořit a mohou tak být na sebe hrdí. Vždyť radost z umělecké práce je jednou z věcí, které se podílejí na formování osobnosti, a vlastně i z těch, které dělají člověka člověkem.

Naše upřímné poděkování, tak krásně a spontánně vyjádřené větou uvedenou v úvodu, patří vedení a zaměstnancům SVČ Bruntál, kteří byli dětem skvělými a trpělivými učiteli a průvodci.

A už teď se těšíme na některou z jejich dalších akcí pořádaných pro děti.

Učitelé a žáci ZŠ a MŠ Razová

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1.ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Dne 11.4.2018 proběhlo v Základní škole a Mateřské škole Razová,  příspěvková organizace, přijímací řízení k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.
Níže zveřejňujeme seznam přijatých dětí. Seznam je zveřejněn po dobu 15 dní i v dolní části budovy školy.
Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace,  792 01  Razová 353

IČO 750 265 54                                                                                       tel: +420 554 765 010

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ

 

Č.j. ZS38/2018

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 

 – Základní škola pro školní rok 2018/2019

ZŠ a MŠ Razová, příspěvková organizace, v zastoupení ředitelem školy Mgr. Jiřím Chmelíkem, rozhodla v souladu s §46, § 165 odst. 2 a §183 odst. 2 písmena zákona č. 561/2004 Sb. – o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Razová, příspěvková organizace těmto zájemcům:  

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2018/2019

                       Uchazeč Výsledek řízení
ZŠ-10 Přijat
ZŠ-11 Přijat
ZŠ-12 Přijat
ZŠ-13 Přijat
ZŠ-16 Přijat
ZŠ-18 Přijat

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává

prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Razová, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Datum zveřejnění:       12.4.2018

Mgr. Jiří Chmelík v.r.

ředitel ZŠ a MŠ Razová

KDYŽ DO ŠKOLY PŘIJEDE POLICIE . . .

 

…nemusí se vždy jednat o průšvih.

     Držet v ruce policejní zbraň? Sedět v jejich autě? Vyzkoušet si „náramky“? No, řekněte sami, komu se to poštěstí – a ještě navíc v době vyučování?

    V úterý 20. 3. nás navštívil pan praporčík Pelikán z bruntálského oddělení Policie ČR, a za asistence svého kolegy nám během prezentace na dataprojektoru vysvětloval, co se smí a co ne. Dozvěděli jsme se něco o trestní odpovědnosti, o různých druzích přestupků a trestných činů, a také o tom, jaké metody mají policisté na zjištění ovlivnění alkoholem nebo drogami u řidičů, případně jiných osob.

    Nejen mnohé chlapce, ale také děvčata zajímalo, co dělat pro to, aby se v budoucnu i oni mohli stát těmi, kterých poslání je pomáhat a chránit. Pan policista odpovídal trpělivě na všechny dotazy zvídavých dětí – a že jich bylo!

     Nakonec se naši žáci uvolili propustit vzácnou návštěvu jen s tím, že ji doprovodí až k policejnímu vozidlu. A když dostali možnost podívat se, jak to vypadá uvnitř, nadšení nebralo mezí.

    Děkujeme tímto Policii ČR a jmenovitě praporčíku Pelikánovi za tyto bezmála dvě hodiny, během kterých se děti nejenom pobavily, ale hlavně poučily.

    A jestliže T. G. Masaryk kdysi prohlásil, že dobrá škola šetří státu peníze za vězeňství, pak v případě školní besedy s policisty to nejspíš platí dvojnásob.