Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

23.2.2018

Ve čtvrtek 15. února 2018 proběhla druhá část Školy nanečisto, kdy si budoucí prvňáčci mohli vyzkoušet, jak to chodí ve škole. Předškoláci byli na této akci už podruhé a bylo poznat, že ostych děti se pomalu vytrácel. Povídali jsme si o vodě a jejich změnách, co se dětem líbí, co mají rády. Od prvního setkání se třída změnila, přibyla tam interaktivní tabule, na které si děti mohly vyzkoušet přiřazování počtu a určování prvního písmene ve slově. Během dvou vyučovacích hodin se od školáků dozvěděli to, co už umí, jak se jim ve škole líbí nebo nelíbí, zahráli si společně hry. Žáci 1. a 2. ročníku si zavzpomínali na dobu v mateřské škole a vyučování si se svými mladšími a budoucími spolužáky užili. Před zápisem do prvního ročníku se sejdeme potřetí, abychom dětem pomohli s nervozitou spojenou se zápisem a vstupem do nové životní etapy.

 

15.2.2018

Co vznikne, když se spojí nadšení a úsilí zaměstnanců školy, obce, členů SRPDŠ, rodičů  a dětí, sponzorů a v neposlední řadě umění skvělých muzikantů představovaných manžely Hudeczkovými z Krnova? Odpověď je jasná – výsledkem je úžasný školní ples.

Ten letos proběhl v pátek 9. února v sále kulturního domu v Razové a byl pojat jako ples maškarní. Dospělí i děti se svorně bavili hudbou a tancem, ale také nejrůznějšími soutěžemi, ať už to bylo šlapání po baloncích, obsazování židlí či držení jablka čelem v páru. Součástí programu byla rovněž bohatá tombola a úchvatné vystoupení žáků paní učitelky Kosťové, kteří byli převlečeni za stonožku.

Těžké rozhodování připadlo komisi, jejímž úkolem bylo vyhodnocení masek a kostýmů, protože vloženou prací, fantazií a nápady hýřila naprostá většina účastníků. Snad se tedy na vyhlašovatele Boba a Bobka nezlobili ti, kteří mezi prvními třemi nebyli. Ostatně, všichni zúčastnění byli oceněni alespoň drobnou sladkou odměnou.

Ještě jednou velký dík všem těm, kteří měli podíl na organizaci a zdárném průběhu školního plesu a už teď se těšíme na ten příští.