DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES 2018

SRPDŠ při ZŠ a MŠ Razová, příspěvková organizace

 

Zve všechny děti, dospěláky, přátelé školy, vedení obce a všechny občany na

Výstřižek 1

 

v kulturním domě obce Razová

9. února 2018 od 16,00 do 20,00 hodin.

Čeká vás zábava plná soutěží pro děti i dospělé, bohatá tombola, občerstvení, welcome drink a spousta dalších překvapení.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Výsledek Tříkrálové sbírky v roce 2018

   Výstřižek

 

Celkový výnos:  Kč  30.150,–

 

Z toho:

Obec Razová                                  Kč  21.443,–

Obec Leskovec nad Moravicí       Kč   8.707,–

 

Všem dárcům děkujeme.