Základní škola a Mateřská škola Razová
Razová 353
792 01 Bruntál

☎ 554 765 010

"Individuální přístup, angličtina od 1. ročníku, kreativita"

29.10.2017

Den pohybu

Úžasné sportovní dopoledne prožili žáci naší školy ve středu 25.října, den před podzimními prázdninami. Jejich učitelé pro ně připravili celkem deset tradičních i netradičních disciplín, při jejichž zdolávání nechybělo úsilí, ale ani zábava a úsměv. Ve dvou kategoriích tak děti soutěžily ve skoku dalekém z místa, běhu do schodů, přeskocích přes švihadlo, slalomu mezi kužely, jízdě na koloběžce, sklapovačkách, šplhu na tyči, chytání rybek, skákání v pytli a dokonce v jízdě po schodech, kde jako dopravní prostředek posloužila zadní část těla.

Všichni soutěžící obdrželi sladké odměny a první tři v jednotlivých kategoriích také diplomy a medaile. A kdo že byli těmi nejlepšími? V kategorii mladších dětí s přehledem zvítězil Karel Skácel, následován Janem Kozůbkem a Laurou Scherzerovou. Mezi staršími nasbíral nejvíce bodů Michal Černohorský, druhé místo obsadil Tadeáš Orel a bronzová medaile ozdobila hruď Štěpána Molnára.

Radostný pocit z pohybu, který je pro děti tak přirozený, byl však tou největší odměnou nejen pro všechny malé sportovce, ale i pro jejich učitele.

(Pokračování textu…)

 

22.10.2017

Dne 19.10.2017 proběhla akce ŠKOLA NANEČISTO. Akce byla určena pro předškoláky a jejich zákonné zástupce. Děti z MŠ Razová a z MŠ Leskovce nad Moravicí si mohly společně s 1. a 2. ročníkem vyzkoušet, co se děje ve škole. Společně se učily v hodině matematiky a českého jazyka.

První hodinu se učily rozpoznávat geometrické tvary, orientaci v prostoru a nakonec vytvořit postavičku z těchto tvarů podle návodu. V druhé hodině žáci ZŠ Razová ukazovaly dětem, která písmena už umí a jak se vyvozují hlásky, procvičili si nejen prsty a ruce, ale také si vyzkoušeli grafomotorické cvičení.

Mgr.Jana Kosťová

(Pokračování textu…)

 

2.10.2017

Projektový den ke Dni české státnosti

Den po státním svátku sv. Václava, patrona české země, byl skvělou příležitostí, jak si také v naší škole připomenout nejen tu celonárodní, ale i místní a regionální historii. Vždyť hrdost na svou vlast, zemi, která bude v blízké budoucnosti svěřena do rukou dnešní nejmladší generace, vzniká ze vztahu k místu, ve kterém jsme vyrostli a kde žijeme.

Páteční netradiční vyučování dne 29. září jsme zahájili projekcí krátkých animovaných filmů z cyklu Starých pověstí českých. Poté jsme přivítali vzácného hosta, znalce místní historie a předsedu Klubu Za starý Bruntál, pana Pavla Rapušáka, který prožil v  Razové část svých dětských let a má k ní velmi osobní vztah.

Při procházce obcí jsme se od něj dozvěděli spoustu zajímavostí. Už pro nás například není tajemstvím, že v budově obecního úřadu mělo kdysi sídlo řeznictví, a víme také, jak fungovala ledovna, která byla jeho nedílnou součástí. Bez obdobného zařízení se nemohl obejít ani kdysi prosperující místní pivovar firmy Bittmann, u jehož budovy jsme se rovněž zastavili.

Poutavý výklad, navíc doplněný unikátní fotografickou prezentací, dále pokračoval v učebně Rekreačního a školicího střediska Centrum Slezská Harta u lahodného čaje a příjemně roztopených kachlových kamen. Zde jsme si se zájmem vyslechli pověst o nedalekém stratovulkánu Velký Roudný, kde tzv. Čertův kámen připomíná bájný souboj Pána Boha s ďáblem. V kameni lze spatřit otisk boží šlépěje a rýhy po čertovských drápech. Neunikly nám však ani odbornější informace o tom, jak díky zdejší sopečné činnosti vznikly proslulé razovské tufity, jedinečné v celé Evropě, které se jako stavební materiál používaly nejen ve Slezsku a na Moravě, ale dokonce i v rakouské Vídni.

Na závěr besedy předal pan Rapušák do rukou ředitele školy dar v podobě zarámovaného snímku obce z roku 1910 pořízeného z věže zdejšího kostela sv. Michala, a také výtisky publikace Razová-obec tufitů, jejímž je spoluautorem.

Poté jsme se vydali na procházku do tufitového lomu a k nedalekému kříži, jehož podstavec je vyroben právě ze zde vytěženého materiálu. Tato architektonická památka byla obnovena péčí obce Razová a Klubu Za starý Bruntál.

Za tento krásně prožitý projektový den, naplněný poznáním a spoustou zážitků chceme poděkovat panu Pavlu Rapušákovi – za jeho návštěvu a erudovaný výklad, a v neposlední řadě také panu Ing. Zdeňku Adamcovi, PhD., majitelům, provozovatelům a personálu Centra Slezská Harta v Razové za bezplatný pronájem školicího střediska a občerstvení pro děti v rámci sponzorského daru škole.

Mgr. Karel Mašlík

(Pokračování textu…)